Tin tức

Phòng ban

Thông báo

Cơ chế một cửa

Văn bản pháp quy

Phổ biến giáo dục pháp luật

Bổ trợ tư pháp

Trao đổi, nghiên cứu

Biểu mẫu

Lịch công tác

Rà soát hệ thống hóa VBQP

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Đề cương pháp luật

TCVN ISO 9001:2008

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 8139438
Đang online: 7

Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2​017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số đ​iều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai (Thông tư số 33). 

Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 2640/QĐ-BNV phê duyệt Đề án “Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2017 - 2020” (Đề án). Theo Đề án, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (sau đây gọi tắt là đo lường sự hài lòng) nhằm đánh giá khách quan chất lượng cung ng dịch vụ hành chính công của các cơ quan hành chính Nhà nước. Thông qua đó, các cơ quan hành chính nhà nước nắm bắt được yêu cầu, mon​g muốn của người dân, tổ chức để có những biện pháp cải thiện chất lượng phục vụ và cung ứng dịch vụ của mình nhằm nâng cao sự hài lòng và lợi ích của người dân, tổ chức.

Thực hiện Nghị quyết số 47/2017/NQ-HĐND ngày 29/9/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phí trong lĩnh vực đấu giá quyền sử dụng đất và đấu giá tài sản; ngày 25 tháng 10 năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực đấu giá tài sản, gồm: 

Vừa qua, Ban Tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Bộ luật dân sự năm 2015” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức họp để lấy ý kiến đối với dự thảo Quyết định thành lập Ban giám khảo, Tổ thư ký giúp việc cho Ban giám khảo và Quyết định b​an hành Quy chế và Đáp án cuộc thi. 

“Tổ chức xã hội-nghề nghiệp của công chứng viên là tổ chức tự quản được thành lập ở cấp trung ương và cấp tỉnh để đại diện và bả​o vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các công chứng viên” (Điều 39 Luật Công chứng).

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định đổi tên Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi được thành lập theo Quyết đị​nh số 142/1999/QĐ-UB ngày 29/7/1999 của UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi, Từ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi” thành Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi”.

Ngày 01/9/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (Nghị định 101). Ng​hị định này có hiệu lực thi hành t ngày 21/10/2017 thay thế Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức; bãi bỏ các Điều 32, 33, 34, 35 và 36 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định số 102/2017/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm (Nghị định số 102). Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2017 và thay thế Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010 của Chính phủ về đăng ký ​biện pháp bảo đảm; bãi bỏ Điều 1 Nghị định số 05/2012/NĐ-CP ngày 02/2/2012 của Chính phủ.

Ngày 25/82017, Công an tỉnh vừa ban hành Công văn số 2529/CAT-PV11 về việc phối hợp tuyên truyền việc triển khai xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông qua hệ thống camera, qua đó đề nghị các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh phối hợp​ thực hiện một số nội dung:

Ngày 20/6/2017, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13. Theo đó, tại Khoản 3 Điều 19 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định: “Người không tố giác là người bào chữa không phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 1 Điều này, trừ trường hợp không tố giác các tội quy định tại Chương XIII của Bộ luật này hoặc tội khác là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do chính ngườ​i mà mình bào chữa đang chuẩn bị, đang thực hiện hoặc đã thực hiện mà người bào chữa biết rõ khi thực hiện việc bào chữa.”


TIN ĐÃ ĐƯA

Trang 1/43 1 2 3 4 5 > >> 

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Chí Phương - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại: 055 815477 - Fax: 055 825447
Địa chỉ: 108 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi.