Tin tức

Phòng ban

Thông báo

Cơ chế một cửa

Văn bản pháp quy

Phổ biến giáo dục pháp luật

Bổ trợ tư pháp

Trao đổi, nghiên cứu

Biểu mẫu

Lịch công tác

Rà soát hệ thống hóa VBQP

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Đề cương pháp luật

TCVN ISO 9001:2008

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 8558354
Đang online: 3

Thực hiện Quyết định số 471/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 26/4/2019 về phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) giai đoạn 2019 - 2021” (gọi tắt là Đề án); Quyết định số 1347/QĐ-BTP ngày 14/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án, ngày 10/12/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Kế hoạch số 153/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Thực hiện Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 26/6/2018 về triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (sau đây gọi là Đề án), Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 31/KH-STP ngày 04/10/2019 về thực hiện Đề án năm 2019. Theo Kế hoạch, vào ngày 27/11/2019, Sở Tư pháp đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về phòng, chống tra tấn. Tham dự hội nghị có trên 200 đại biểu là báo cáo viên pháp luật tỉnh; cán bộ, công chức phụ trách pháp chế hoặc lĩnh vực pháp luật của sở, ban, ngành, hội đoàn thể trên địa bàn tỉnh; công chức Phòng Tư pháp các huyện, thành phố.

Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019, thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, ngày 08/11/2019, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh tổ chức Hội thảo hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019 với chủ để Nhìn lại 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 12/10/2004 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân”.

Thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020 và Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên từ năm 2018 đến năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, những năm qua tỉnh Quảng Ngãi không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền PBGDPL cho lứa tuổi thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức khác nhau với nội dung đa dạng, phù hợp với thanh thiếu niên, học sinh trên địa bàn tỉnh. Năm 2019, thực hiện kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh và hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp – cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan như Sở Giáo dục và đào tạo, Công an, Tỉnh đoàn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch…tổ chức Hội thi sân khấu “Thanh niên với pháp luật” tỉnh Quảng Ngãi năm 2019, tạo “sân chơi” mới mẻ, bổ ích để thanh thiếu niên học sinh có cơ hội học hỏi, tiếp cận các quy định pháp luật có liên quan, góp phần nhận thức và nâng cao ý thức, hiểu biết chấp hành pháp luật của thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh.

Chiều ngày 24-10, đồng chí Võ Phiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc với Sở Tư pháp về tình hình thực hiện nhiệm vụ của ngành Tư pháp trong 09 tháng đầu năm 2019. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính; Lãnh đạo Sở Tư pháp, các đồng chí Trưởng, phó các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Tư pháp.

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, ngày 16/10/2019, Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh tổ chức hội nghị triển khai 03 văn bản luật: Luật Cảnh sát biển Việt Nam; Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước, Luật Giáo dục. Đến dự hội nghị là đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, hội đoàn thể tỉnh; thành viên Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQVN các huyện, thành phố; báo cáo viên pháp luật tỉnh và cán bộ, công chức phụ trách pháp chế của các sở, ngành, đoàn thể và đại diện một số phòng ban chuyên môn có liên quan ở huyện, thành phố. Chủ trì và chỉ đạo hội nghị là đồng chí Nguyễn Trung Tập, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh.​

Thực hiện Kế hoạch triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2019, ngày 27/8/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1211/QĐ-UBND ngày 27/8/2019 về việc thành lập Ban Tổ chức và Tổ thư ký giúp việc Ban tổ chức Hội thi “Thanh niên với pháp luật” tỉnh Quảng Ngãi năm 2019 (gọi tắt là Hội thi), Ban Tổ chức Hội thi có 13 thành viên là lãnh đạo các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh do Đồng chí Nguyễn Trung Tập, Giám đốc Sở Tư pháp làm Trưởng ban; 02 Phó trưởng ban tổ chức Hội thi là đồng chí Nguyễn Kiên, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và đồng chí Nguyễn Thị Ánh Lan, Phó giám đốc Sở Nội vụ.

Thực hiện Kế hoạch số 30/KH-STP ngày 26/8/2019 của Sở Tư pháp về tổ chức lớp tập huấn, tuyên truyền phổ biến pháp luật cho đối tượng đặc thù theo quy định của luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. Trong các ngày 06, 11, 18 và 19/9, Sở Tư pháp đã phối hợp với UBND xã Đức Thắng huyện Mộ Đức, UBND xã Bình Thuận, Bình Đông, Bình Chánh huyện Bình Sơn tổ chức lớp tập huấn, tuyên truyền phổ biến pháp luật cho đối tượng đặc thù theo quy định của luật Phổ biến, giáo dục pháp luật với hơn 500 đại biểu tham dự là đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQVN xã, cán bộ, công chức, hội đoàn thể xã và Bí thư, Trưởng thôn, Ban công tác Mặt trận, các chi hội đoàn thể, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở, chủ tàu thuyền, ngư dân…

Ngày 27/8/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 114/KH-UBND về tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (gọi tắt là Ngày Pháp luật) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Nội dung kế hoạch tập trung quán triệt, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới, nhất là nội dung các luật được Quốc hội thông qua trong năm 2019; tuyên truyền phổ biến pháp luật về an ninh mạng; về biển, đảo và Công ước của Liên hiệp quốc về Luật Biển năm 1982, chú trọng phổ biến, tuyên truyền các lĩnh vực pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; phổ biến, thông tin về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật…Trên cơ sở đó, các sở, ban, ngành, hội đoàn thể, địa phương chủ động lựa chọn hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật phù hợp, thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; chú trọng đổi mới, đa dạng các hình thức hưởng ứng một cách linh hoạt, tiết kiệm và có sức lan tỏa sâu rộng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường xã hội hóa trong thực hiện

Hòa trong không khí thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 74 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2019) và hướng đến kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống ngành Nội chính tỉnh, ngày 24/8/2019, tại Bãi biển Mỹ Khê (Thành phố Quảng Ngãi) Khối thi đua Nội chính tỉnh đã tổ chức giao lưu Hội thao năm 2019, do Sở Tư pháp làm Trưởng Khối thi đua.


TIN ĐÃ ĐƯA

Trang 1/35 1 2 3 4 5 > >> 

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Chí Phương - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại: 055 815477 - Fax: 055 825447
Địa chỉ: 108 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi.