Tin tức

Phòng ban

Thông báo

Cơ chế một cửa

Văn bản pháp quy

Phổ biến giáo dục pháp luật

Bổ trợ tư pháp

Trao đổi, nghiên cứu

Biểu mẫu

Lịch công tác

Rà soát hệ thống hóa VBQP

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Đề cương pháp luật

TCVN ISO 9001:2008

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 8494341
Đang online: 4

Ngày 20/3/2019, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BTP quy định một số nội dung về hoạt động thống kê ngành Tư pháp. Thông tư này thay thế Thông tư số 04/2016/TT-BTP ngày 03/3/3016 quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của ngành Tư pháp.

Chiều ngày 05/11/2018, Ban tổ chức​ cuộc thi viết “Tìm hiểu Bộ luật hình sự” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (sau đây gọi là Ban Tổ chức cuộc thi) đã tổ chức họp thông qua danh sách khen thưởng tập thể, cá nhân đạt giải thưởng trong cuộc thi; đồng thời thống nhất các nội dung cho công tác tổng kết cuộc thi. 

Nhân kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ ​(27/7/1947 - 27/7/2018), ngày 24/7/2018, đại diện lãnh đạo Sở cùng với Công đoàn, Chi đoàn cơ sở Sở Tư pháp tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thẳng ở thôn Thạch Than, xã Đức Phong, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.

​Hội đồng Phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh ban hành các quyết định về Quy chế hoạt động, kiện toàn Ban thư ký giúp việc và Thông​ báo phân công nhiệm vụ cho các thành viên của Hội đồng

Thực hiện Quyết định số 404/QĐ-BTP ngày 08/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” năm 2018, vừa qua (ngày 26/6/2018), UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 94/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức và Nhân dân về nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Ngày 14/6/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 948/QĐ-UBND về thành lập Ban Tổ chức và Tổ thư ký giúp việc Ban Tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

Sáng ngày 10/4/2018, đoàn thanh tra chuyên ngành do Thanh tra Bộ Tư pháp chủ trì đã có buổi làm việc với Sở Tư pháp về việc công b​ố quyết định thanh tra công tác chuyên ngành trong lĩnh vực công chứng trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Quyết định số 1359/QĐ-TTg ngày 13/9/2017 và Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 12/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015, vừa qua, ngày 07/3/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 05/​CT-UBND về triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật, phát huy đầy đủ tinh thần tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, xây dựng lối sống và làm việc theo pháp luật trong thanh, thiếu niên đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho thanh, thiếu niên phát triển ổn định, bền vững, đi vào chiều sâu, trở thành nhiệm​ vụ thường xuyên của cơ quan, tổ chức, đơn vị nhằm phát huy đầy đủ vai trò của thanh, thiếu niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; ngày 21/2/2018, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký Quyết định số 288/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010 - 2015” đến năm 2020 (Kế hoạch).

Để hướng tới xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa trong việc cưới, việc tang; ngày 09/2/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị ​số 05/CT TTg về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang (Chỉ thị 05). Theo đó Thủ tướng Chính phủ chỉ thị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện các nội dung sau:


TIN ĐÃ ĐƯA

Trang 1/44 1 2 3 4 5 > >> 

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Chí Phương - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại: 055 815477 - Fax: 055 825447
Địa chỉ: 108 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi.