Tin tức

Phòng ban

Thông báo

Cơ chế một cửa

Văn bản pháp quy

Phổ biến giáo dục pháp luật

Bổ trợ tư pháp

Trao đổi, nghiên cứu

Biểu mẫu

Lịch công tác

Rà soát hệ thống hóa VBQP

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Đề cương pháp luật

TCVN ISO 9001:2008

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 8137792
Đang online: 12

Sáng 09-11, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (PBGDPL) tổ chức Hội nghị Hưởng ứng Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt nam, tuyên dương gương điển hình trong công tác xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật và Tổng kết cuộc thi viết “Tìm hiểu Bộ Luật dân sự năm 2015” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, Hội nghị do đồng chí Phạm Trường Thọ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng PHPBGDPL tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Dân sự năm 2015” chủ trì.

Ngày 31/10/2017, tại Hội trường Sở Tư pháp Quảng Ngãi, Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh (gọi tắ​t là Hội đồng) đã tiến hành tổng kết, đánh giá công tác của Hội đồng năm 2017 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ hoạt động trong năm 2018.

Ngày 05/10/2017 Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc kiện toàn tổ chức, bố trí biên chế, nâng cao hiệu quả hoạt động của Phòng Tư pháp các huyện, thành phố và tư pháp các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Đây là nội dung chỉ đạo nhằm triển khai thực hiện Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Ngày 03/10/2017, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 695/QĐ-UBND tổ chức lại Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng UBND tỉnh trên cơ sở chuyển giao Phòng Kiểm soát thuộc Sở Tư pháp về Văn phòng UBND tỉnh.

Đối với lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Tư pháp, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Giám đốc Sở, trong những năm qua, các phòng, đơn vị tr​ực thuộc Sở thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, các quy định dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động hàng ngày. Không có trường hợp khiếu kiện đông người thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở, không có công chức, viên chức bị phản ánh về các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch của Sở Tư pháp, ngày 26/9/2017 Sở phối hợp với UBND huyện Trà Bồng tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở. Dự và chỉ đạo có đồng chí Lê chí Phương, Phó Giám đốc Sở và cùng các đồng chí đi trong đoàn công tác của Sở; ở địa phương có hơn 120 đại biểu tham dự là Phòng Tư pháp huyện, đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQVN xã, công chức tư pháp - hộ tịch và hòa giải viên ở cơ sở.

Ngày 07/02/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch số 549/KH-UBND triển khai công tác bồi thường nhà nước (BTNN) năm 2017 trên địa bàn tỉnh. Nội dung chủ yếu của Kế hoạch là chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục thự​c hiện tốt công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác BTNN; bảo đảm điều kiện thi hành pháp luật; bảo đảm chất lượng, hiệu quả trong hoạt động giải quyết yêu cầu bồi thường; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng các văn bản pháp luật về BTNN; thực hiện tốt hoạt động nắm bắt tình hình, cung cấp thông tin, giải đáp vướng mắc về thực hiện pháp luật; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra hoạt động giải quyết bồi thường; lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí bồi thường và rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng. 

Ngày 19/9/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Q​uảng Ngãi, giai đoạn 2017-2021(Kế hoạch số 5753/KH-UBND) để thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện Kế hoạch số 23/KH-STP ngày 18/8/2017 của Sở Tư pháp về tổ chức tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2017. Ngày 13/9/2017, Sở Tư pháp phối hợp với UBND huyện Mộ Đức tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở. Dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Trung Tập, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở, đồng chí Lê chí Phương, Phó Giám đốc Sở và cùng các đồng chí đi trong đoàn công tác của Sở; ở địa phương có hơn 150 đại biểu tham dự là đại diện lãnh đạo UBND huyện, Phòng Tư pháp huyện; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQVN xã, công chức tư pháp - hộ tịch và hòa giải viên ở cơ sở tham gia.

Đề cải thiện khắc phục một phần hạn chế trong thực trạng cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh hiện nay, đồng thời thực hiện chủ đề năm 2017 của tỉnh là “Đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khởi nghiệp, ngày 30/8/2017, Sở Tư pháp đã tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về cải cách hành chính năm 2017 cho hơn 100 đại biểu là lãnh đạo, công chức, viên chức của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh và lãnh đạo quản lý chủ chốt của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.


TIN ĐÃ ĐƯA

Trang 1/32 1 2 3 4 5 > >> 

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Chí Phương - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại: 055 815477 - Fax: 055 825447
Địa chỉ: 108 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi.