Tin tức

Phòng ban

Thông báo

Cơ chế một cửa

Văn bản pháp quy

Phổ biến giáo dục pháp luật

Bổ trợ tư pháp

Trao đổi, nghiên cứu

Biểu mẫu

Lịch công tác

Rà soát hệ thống hóa VBQP

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Đề cương pháp luật

TCVN ISO 9001:2008

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 8223509
Đang online: 8

Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-STP ngày 12/3/2018 của Sở Tư pháp về Tổ chức thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2018 (gọi tắt là Đề án 2). Trong ngày 05/4/2018, Sở Tư pháp phối hợp với UBND huyện Tư Nghĩa tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo Đề án 2 cho hơn 200 đại biểu là báo cáo viên pháp luật cấp huyện; đại diện lãnh đạo ĐU, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã, công chức tư pháp - hộ tịch, địa chính; Bí thư thôn, trưởng thôn, trưởng các hội, đoàn thể ở thôn, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở.

Thực hiện Hướng dẫn số 09-HD/ĐTNK ngày 07/02/2018 của Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Quảng Ngãi về tổ chức “Ngày Đoàn viên” với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo” năm 2018 và được sự đồng ý của Đảng ủy, lãnh đạo Sở Tư pháp; từ ngày 22/3/2018 đến 23/3/2018, BCH Chi đoàn Sở phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh, Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật tổ chức đợt tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý miễn phí (gọi tắt là TVPL-TGPL) cho Nhân dân tại các xã của huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Thực hiện Quyết định số 42/2017/QĐ-TTg ngày 20/9/2017/2017 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, ngày 07/02/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 245/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Ngãi (gọi tắt là Hội đồng).

Vừa qua, ngày 05/2/2018 Giám đốc Sở Tư pháp đã ký ban hành Kế hoạch số 09/KH-STP về tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và các hoạt động của ngành Tư pháp trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ngãi năm 2018.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch về PBGDPL trên địa bàn tỉnh; tăng cường vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển​ khai thực hiện nhiệm vụ PBGDPL; đưa công tác PBGDPL trở thành nhiệm vụ chính trị thường xuyên và trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, vừa qua (ngày 10/01/2018), Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 02/KH-UBND về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2018.

Ngày 15/01/2018, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2018. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành thuộc Khối Nội chính tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy; các tổ chức hành nghề công chứng; Trưởng phòng Tư pháp các huyện, thành phố; các đồng chí lãnh đạo Sở và cùng toàn thể công chức, viên chức và người lao động Sở Tư pháp.

Sáng ngày 27/12/2017, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả triển khai công tác PBGDPL năm 2017 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Tham dự cuộc họp có các thành viên Hội đồng PHPBGDPL tỉnh; thành ​viên Ban thư ký Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; Sở Tư pháp: Đại diện lãnh đạo, Chánh văn phòng; Phóng viên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ngãi, Trang Thông tin điện tử tỉnh. Đồng chí Nguyễn Trung Tập – Phó chủ tịch thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh chủ trì cuộc họp.

Ngày 26/12/2017, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (Hội đồng PHPBGDPL tỉnh) tổ chức hội nghị triển khai Bộ Luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) và Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. 

Ngày 25/12/2017, Sở Tư pháp tổ chức sinh hoạt ngày pháp luật tháng 12/2017 với chủ đề Pháp luật về tiếp cận thông tin cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao​ động trong cơ quan. Đồng chí Nguyễn Trung Tập, Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì và điều hành buổi sinh hoạt.

Sáng ngày 25/12/2017, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2108. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tại điểm cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, điểm cầu chủ trì tại thành phố Hà Nội. 
 

TIN ĐÃ ĐƯA

Trang 1/33 1 2 3 4 5 > >> 

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Chí Phương - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại: 055 815477 - Fax: 055 825447
Địa chỉ: 108 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi.