Tin tức

Phòng ban

Thông báo

Cơ chế một cửa

Văn bản pháp quy

Phổ biến giáo dục pháp luật

Bổ trợ tư pháp

Trao đổi, nghiên cứu

Biểu mẫu

Lịch công tác

Rà soát hệ thống hóa VBQP

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Đề cương pháp luật

TCVN ISO 9001:2008

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 8283074
Đang online: 7

Ngày 01/8/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định s​ố 1226/QĐ-UBND​ về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

Ngày 26/7/2018, Đảng ủy Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 22-KH/ĐUSTP về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng. Mục đích nhằm kịp thời tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện những nội dung cơ bản của các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7 trong toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của Sở Tư pháp; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc về chủ trương, chính sách của Đảng.

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 10/01/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 và Kế hoạch số 02/KH-HĐPBGDPL ngày 11/6/2018 của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, ngày 10/7/2018, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức hội nghị triển khai 05 văn bản luật: Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý nợ công, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Cảnh vệ và Luật Đường sắt. 

Ngày 22/6/2018, tại trụ sở UBND tỉnh, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Ngãi (gọi tắt là Hội đồng) tổ chức cuộc họp sơ kết công tác PBGDPL 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018. Chủ trì cuộc họp là đồng chí Phạm Trường Thọ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng tỉnh, thành phần tham dự gồm: đồng chí Nguyễn Trung Tập - Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng; các thành viên Hội đồng, thành viên Ban thư ký Hội đồng, Văn phòng UB: PCVP (NC), NC, CBTH; phóng viên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ngãi đến dự và đưa tin.

Ngày 15/6/2018, Sở Tư pháp tổ chức họp trực báo công tác tư pháp 6 tháng với tư pháp các huyện, thành phố để đánh giá kết quả công tác tư pháp 6 tháng và xác định các nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Nguyễn Trung Tập, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì cuộc họp, tham dự cuộc họp có các đồng chí là lãnh đạo Sở, thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc và trưởng phòng Tư pháp các huyện, thành phố.

Vừa qua, ngày 18/5/2018, Sở Tư pháp và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh (UBMTTQVN tỉnh) đã tổ chức họp ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật giai đoạn 2018-2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

Thực hiện Chương trình phối hợp số 60/CTPH-BTP-HLHPNVN ngày  05/01/2018 giữa Bộ Tư pháp và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), trợ giúp pháp lý (TGPL), tư vấn pháp luật cho phụ nữ; hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật giai đoạn 2018-2022, sáng ngày 07/5/2018, Sở Tư pháp và Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh (Hội LHPN tỉnh) đã ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác PBGDPL, TGPL, tư vấn pháp luật cho phụ nữ; hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật giai đoạn 2018-2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Ngày 24/4/2018, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (Hội đồng PHPBGDPL tỉnh) tổ chức hội nghị triển khai Bộ Luật Tố tụng hì​nh sự năm 2015, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự và Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam. 

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch của Sở Tư pháp về thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2018. Ngày 19/4/2018, Sở Tư pháp phối hợp với UBND huyện Mộ Đức tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL theo Đề án. 

Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-STP ngày 12/3/2018 của Sở Tư pháp về Tổ chức thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2018 (gọi tắt là Đề án 2). Trong ngày 05/4/2018, Sở Tư pháp phối hợp với UBND huyện Tư Nghĩa tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo Đề án 2 cho hơn 200 đại biểu là báo cáo viên pháp luật cấp huyện; đại diện lãnh đạo ĐU, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã, công chức tư pháp - hộ tịch, địa chính; Bí thư thôn, trưởng thôn, trưởng các hội, đoàn thể ở thôn, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở.


TIN ĐÃ ĐƯA

Trang 1/33 1 2 3 4 5 > >> 

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Chí Phương - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại: 055 815477 - Fax: 055 825447
Địa chỉ: 108 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi.