Tin tức

Phòng ban

Thông báo

Cơ chế một cửa

Văn bản pháp quy

Phổ biến giáo dục pháp luật

Bổ trợ tư pháp

Trao đổi, nghiên cứu

Biểu mẫu

Lịch công tác

Rà soát hệ thống hóa VBQP

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Đề cương pháp luật

TCVN ISO 9001:2008

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 8550237
Đang online: 4
Đăng ngày: 28/03/2013
  

Đất nước ta đang trong quá trình hội nhập với nền kinh tế thế giới, đó là xu thế phát triển tất yếu, nó mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của nền độc lập tự do gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn phát triển đã xác định “Nhà nước ta là nhà nước của dân do dân và vì dân”. Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật, các quyền cơ bản của công dân về chính trị, kinh tế văn hoá và các quyền tự do cá nhân khác ngày càng được đề cao. Một trong những quyền đó là quyền khiếu nại, tố cáo của công dân. Có thể nói rằng quyền khiếu nại, tố cáo là một trong những quyền cơ bản của công dân được ghi rõ trong Hiến pháp. “Công dân có quyền khiếu nại tố cáo với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang  nhân dân hoặc bất cứ cá nhân nào”.

Quyền cơ bản trên được cụ thể hoá trong Luật khiếu nại tố cáo năm 1998, sữa đổi bổ sung năm 2004 và năm 2005, ngày càng mở rộng quyền của công dân và tạo điều kiện một cách tốt nhất cho công dân trong lĩnh vực khiếu nại tố cáo. Trong phạm vi bài viết này chỉ đề  cập đến vấn đề uỷ quyền khiếu nại của công dân.

Theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại tố cáo đã được Quốc hội thông qua ngày 29-11-2005 và có hiệu lực kể từ ngày 1-6-2006, người khiếu nại có quyền tự mình khiếu nại; trường hợp người khiếu nại là người chưa thành niên, người bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình thì người đại diện theo pháp luật của họ thực hiện việc khiếu nại; trường hợp người khiếu nại ốm đau, già yếu, có nhược điểm về thể chất hoặc vì lý do khách quan khác mà không thể tự mình khiếu nại thì được ủy quyền cho cha, mẹ, vợ, chồng, anh, chị, em ruột, con đã thành niên hoặc người khác để khiếu nại. Tại Điều 1 Nghị định 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Luật Khiếu nại tố cáo có quy định:

Công dân thực hiện quyền khiếu nại thông qua các hình thức sau đây:

- Tự mình thực hiện quyền khiếu nại;

- Trong trường hợp người khiếu nại là người chưa thành niên, người bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình thì cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột có năng lực hành vi dân sự đầy đủ hoặc người giám hộ là người đại diện để thực hiện việc khiếu nại; nếu không có người đại diện thì Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn nơi người đó cư trú cử người đại diện để thực hiện việc khiếu nại;

Khi thực hiện việc khiếu nại, người đại diện phải có giấy tờ hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người khiếu nại cư trú để chứng minh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đại diện hợp pháp của mình.

Trong trường hợp Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn cử người đại diện để khiếu nại thì phải có văn bản nêu rõ lý do, trách nhiệm của người đại diện;

Trường hợp người khiếu nại ốm đau, già yếu, có nhược điểm về thể chất hoặc vì lý do khách quan khác mà không thể tự mình khiếu nại thì được uỷ quyền cho cha, mẹ, vợ, chồng, con đã thành niên, anh, chị, em ruột hoặc người khác có năng lực hành vi dân sự đầy đủ để thực hiện việc khiếu nại. Người được ủy quyền chỉ thực hiện việc khiếu nại theo đúng nội dung được uỷ quyền.

Việc uỷ quyền phải bằng văn bản và phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người uỷ quyền cư trú.

Như vậy, người khiếu nại có quyền uỷ quyền cho người khác để thay mình thực hiện khiếu nại nhưng phải đảm bảo theo thủ tục, quy định của pháp luật.

Trong thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh ta đã xuất hiện một số đối tượng lợi dụng vấn đề uỷ quyền khiếu nại và sự thiếu hiểu biết pháp luật của nhân dân để xúi dục người dân uỷ quyền khiếu nại cho họ để thực hiện khiếu nại, khởi kiện. Những người này không phải là Luật sư hay trợ giúp viên pháp lý nhưng lại hoạt động cung cấp dịch vụ pháp lý trái pháp luật, hành nghề kiểu “cò kiện”, nhằm mục đích trục lợi, gây rối trật tự an ninh xã hội và làm khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước. Trong thực tế đã xãy ra tại một số địa phương UBND cấp xã, phường đã xác nhận việc uỷ quyền khiếu nại cho đương sự trái với tinh thần của Nghị định 136/2006/NĐ-CP, điều này đã dẫn đến việc các đối tượng hành nghề “cò kiện” lợi dụng việc uỷ quyền để trục lợi và gây rối. Ngoài ra các đối tượng này còn có chiêu bài lách luật để qua mặt các cơ quan nhà nước, đó là xin chứng thực chữ ký trong giấy uỷ quyền đại diện theo quy định tại Nghị định 79//2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký. Nhưng xét về nội dung, bản chất của văn bản xin chứng thực chữ ký là một hợp đồng uỷ quyền để thực hiện khiếu nại, khởi kiện có thu thù lao trái pháp luật. Đây là một hình thức lách luật tinh vi nhằm thực hiện việc uỷ quyền khiếu nại bất hợp pháp. Vì vậy, các địa phương khi chứng thực các văn bản uỷ quyền khiếu nại, hoặc chứng thực chữ ký trong văn bản để thực hiện công việc nào đó cần hết sức cảnh giác trước những chiêu bài này.

Để nhân dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình trong việc thực hiện quyền khiếu nại, thiết nghĩ công tác tuyên truyền pháp luật cho nhân dân cần được các cấp các ngành quan tâm hơn nữa, đặc biệt là tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ của công dân khi thực hiện quyền của mình trong lĩnh vực khiếu nại tố cáo. Các cơ quan nhà nước khi tiếp công dân, thụ lý đơn khiếu nại mà có sự uỷ quyền đại diện thì cần chú ý đến tính hợp pháp của việc uỷ quyền phải đúng theo quy định tại Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại tố cáo, tránh trường hợp đối tượng lợi dụng việc uỷ quyền khiếu nại để gây rối và trục lợi.

Bùi Đăng Vương

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Chí Phương - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại: 055 815477 - Fax: 055 825447
Địa chỉ: 108 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi.