Tin tức

Phòng ban

Thông báo

Cơ chế một cửa

Văn bản pháp quy

Phổ biến giáo dục pháp luật

Bổ trợ tư pháp

Trao đổi, nghiên cứu

Biểu mẫu

Lịch công tác

Rà soát hệ thống hóa VBQP

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Đề cương pháp luật

TCVN ISO 9001:2008

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 8576615
Đang online: 10
Đăng ngày: 01/11/2017

Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 2640/QĐ-BNV phê duyệt Đề án “Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2017 - 2020” (Đề án). Theo Đề án, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (sau đây gọi tắt là đo lường sự hài lòng) nhằm đánh giá khách quan chất lượng cung ng dịch vụ hành chính công của các cơ quan hành chính Nhà nước. Thông qua đó, các cơ quan hành chính nhà nước nắm bắt được yêu cầu, mon​g muốn của người dân, tổ chức để có những biện pháp cải thiện chất lượng phục vụ và cung ứng dịch vụ của mình nhằm nâng cao sự hài lòng và lợi ích của người dân, tổ chức.

Để đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước, Đề án đã đưa ra 05 tiêu chí cụ thể: Tiếp cận dịch vụ hành chính công của cơ quan hành chính Nhà nước; thủ tục hành chính; công chức giải quyết công việc; kết quả cung ứng dịch vụ hành chính công và tiếp nhận, giải quyết góp ý, phản ánh, kiến nghị.

Tiếp cận dịch vụ hành chính công của Cơ quan hành chính nhà nước: Nơi ngồi chờ tại cơ quan giải quyết thủ tục hành chính/B phận tiếp nhận và trả kết quả có đủ chỗ ngồi; trang thiết bị phục vụ người dân, tổ chức tại cơ quan giải quyết thủ tục hành chính/B phận tiếp nhận và trả kết quả đầy đủ; trang thiết bị phục vụ người dân, tổ chức tại cơ quan giải quyết thủ tục hành chính/B phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại; trang thiết bị phục vụ người dân, tổ chức tại cơ quan giải quyết thủ tục hành chính/B phận tiếp nhận và trả kết quả dễ sử dụng.

Thủ tục hành chính: Thủ tục hành chính được niêm yết công khai đầy đủ; thủ tục hành chính được niêm yết công khai chính xác; thành phần hồ sơ mà người dân, tổ chức phải nộp là đúng quy định; phí/lệ phí mà người dân, tổ chức phải nộp là đúng quy định; thời hạn giải quyết (tính từ ngày hồ sơ được tiếp nhận đến ngày nhận kết quả) là đúng quy định.

Công chức trực tiếp giải quyết công việc: Công chức có thái độ giao tiếp lịch sự; công chức chú ý lng nghe ý kiến của người dân/đại diện tổ chức; công chức trả lời, giải đáp đầy đủ các ý kiến của người dân/đại diện tổ chức; công chức hướng dẫn kê khai hồ sơ tận tình, chu đáo; công chức hướng dẫn hồ sơ dễ hiểu; công chức tuân thủ đúng quy định trong giải quyết công việc.

Kết quả cung ng dịch vụ hành chính công: Kết quả đúng quy định; kết quả có thông tin đầy đủ; kết quả có thông tin chính xác.

Tiếp nhận, giải quyết góp ý, phản ánh, kiến nghị: Yếu tố này được áp dụng đối với các trường hợp người dân, tổ chức đã thực hiện góp ý, phản ánh, kiến nghị liên quan đến việc cung ứng dịch vụ hành chính công. Các tiêu chí đo lường hài lòng về yếu tố này gồm: Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính/ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có bố trí hình thức tiếp nhận góp ý, phản ánh, kiến nghị; người dân, tổ chức thực hiện góp ý, phản ánh, kiến nghị dễ dàng; cơ quan giải quyết thủ tục hành chính/B phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận, xử lý các góp ý, phản ánh, kiến nghị tích cực; cơ quan giải quyết thủ tục hành chính/ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có thông báo kết quả xử lý góp ý, phản ánh, kiến nghị kịp thời.

Bên cạnh đó, Đề án cũng đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện hiệu quả các Tiêu chí trên như: Đẩy mạnh truyền thông, thông tin; nâng cao trách nhiệm và hiệu quả chỉ đạo, điều hành của các ngành, các cấp trong việc cung ứng dịch vụ hành chính công cho người dân, tổ chức và định kỳ tiến hành đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức; đảo đảm nguồn lực; xây dựng cơ Sở dữ liệu về kết quả đo lường sự hài lòng./.

PTQ

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Chí Phương - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại: 055 815477 - Fax: 055 825447
Địa chỉ: 108 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi.