Tin tức

Phòng ban

Thông báo

Cơ chế một cửa

Văn bản pháp quy

Phổ biến giáo dục pháp luật

Bổ trợ tư pháp

Trao đổi, nghiên cứu

Biểu mẫu

Lịch công tác

Rà soát hệ thống hóa VBQP

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Đề cương pháp luật

TCVN ISO 9001:2008

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 8264587
Đang online: 7
Dịch vụ hành chính
Lĩnh vực:
Cơ quan thực hiện:
Tổng số: 474 thủ tục.
STT Thủ tục Lĩnh vực CQ thực hiện
1 Đăng ký hộ kinh doanh Đăng ký kinh doanh Thủ tục hành chính cấp huyện
2 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Đăng ký kinh doanh Thủ tục hành chính cấp huyện
3 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Đăng ký kinh doanh Thủ tục hành chính cấp huyện
4 Thông báo tạm dừng kinh doanh Đăng ký kinh doanh Thủ tục hành chính cấp huyện
5 Đăng ký hợp tác xã Đăng ký kinh doanh Thủ tục hành chính cấp huyện
6 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Đăng ký kinh doanh Thủ tục hành chính cấp huyện
7 Thủ tục thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã Đăng ký kinh doanh Thủ tục hành chính cấp huyện
8 Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Đăng ký kinh doanh Thủ tục hành chính cấp huyện
9 Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Đăng ký kinh doanh Thủ tục hành chính cấp huyện
10 Thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Đăng ký kinh doanh Thủ tục hành chính cấp huyện
11 Thủ tục thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã Đăng ký kinh doanh Thủ tục hành chính cấp huyện
12 Thủ tục tạm ngừng hoạt động hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Đăng ký kinh doanh Thủ tục hành chính cấp huyện
13 Thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Đăng ký kinh doanh Thủ tục hành chính cấp huyện
14 Thủ tục giải thể tự nguyện hợp tác xã Đăng ký kinh doanh Thủ tục hành chính cấp huyện
15 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Đăng ký kinh doanh Thủ tục hành chính cấp huyện
Trang 1/32 1 2 3 4 5 > >> 
Bản quyền © 2012 thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Chí Phương - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại: 055 815477 - Fax: 055 825447
Địa chỉ: 108 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi.