Tin tức

Phòng ban

Thông báo

Cơ chế một cửa

Văn bản pháp quy

Phổ biến giáo dục pháp luật

Bổ trợ tư pháp

Trao đổi, nghiên cứu

Biểu mẫu

Lịch công tác

Rà soát hệ thống hóa VBQP

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Đề cương pháp luật

TCVN ISO 9001:2008

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 8541088
Đang online: 7
Đăng ngày: 12/10/2017
Ảnh minh họa (nguồn: internet)

“Tổ chức xã hội-nghề nghiệp của công chứng viên là tổ chức tự quản được thành lập ở cấp trung ương và cấp tỉnh để đại diện và bả​o vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các công chứng viên” (Điều 39 Luật Công chứng).

Thể chế hóa chủ trương “Thực hiện xã hội hóa mạnh mẽ các hoạt động bổ trợ tư pháp; kết hợp quản lý nhà nước với tự quản của các tổ chức xã hội nghề nghiệp” theo Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, Luật Công chứng đã xác định tiếp tục chủ trương xã hội hóa đối với hoạt động này, trong đó quy định: “Tổ chức xã hội-nghề nghiệp của công chứng viên là tổ chức tự quản được thành lập ở cấp trung ương và cấp tỉnh để đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các công chứng viên” (Điều 39 Luật Công chứng). “Ở mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được thành lập một Hội công chứng viên là tổ chức xã hội - nghề nghiệp cấp tỉnh của các công chứng viên hành nghề trên địa bàn theo quy định tại Khoản 1 Điều 39 của Luật Công chứng” (Điều 23 Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng).

Như vậy, việc thành lập Hội công chứng viên tỉnh Quảng Ngãi đã có đầy đủ cơ sở chính trị, pháp lý. Bên cạnh đó, việc thành lập Hội công chứng viên của tỉnh còn xuất phát từ yêu cầu thực tiễn trong hoạt động công chứng của tỉnh nhà bởi các lý do sau:

Thứ nhất, sau 10 năm thực hiện chủ trương xã hội hóa hoạt động công chứng, số lượng công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh đã có sự phát triển, tăng nhanh về số lượng. Theo con số thống kê, tính đến nay trên địa bàn tỉnh đã có 23 công chứng viên đăng ký hành nghề tại 10 tổ chức hành nghề công chứng (01 phòng và 09 văn phòng). Theo quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì đến năm 2020 tỉnh Quảng Ngãi sẽ có 25 tổ chức hành nghề công chứng đăng ký hoạt động.

Thứ hai: Với số lượng công chứng viên và tổ chức hành nghề công chứng hiện có cho thấy hoạt động công chứng của tỉnh Quảng Ngãi đã có sự phát triển đáng kể. Bằng việc bảo đảm an toàn pháp lý cho các hợp đồng, giao dịch, góp phần vào việc phòng ngừa tranh chấp, vi phạm pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, hoạt động công chứng đã đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà. Tuy nhiên, để bảo đảm chất lượng hoạt động công chứng, sự phát triển ổn định và bền vững hơn nữa, bên cạnh việc tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động này nên cần phát huy hơn nữa vai trò tự quản của tổ chức xã hội-nghề nghiệp của các công chứng viên.

Do vậy, việc thành lập Hội công chứng viên tỉnh Quảng Ngãi là rất cần thiết bởi thông qua việc thực hiện các nhiệm vụ của mình, Hội sẽ giám sát hội viên trong việc tuân thủ quy định của pháp luật về công chứng, Quy tắc đạo đức hành nghề công chứng và Điều lệ Tổ chức xã hội - nghề nghiệp toàn quốc của công chứng viên; góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh.

Hơn nữa, theo  quy định của Luật Công chứng thì Hội viên của Hiệp hội công chứng viên Việt Nam là Hội công chứng viên của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các công chứng viên. Vì vậy, để thành lập Hiệp hội công chứng viên Việt Nam thì việc thành lập Hội công chứng viên các tỉnh, thành phố là điều kiện bắt buộc.

Ngoài ra, để thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, quyền thành viên của công chứng Việt Nam đối với Liên minh công chứng Quốc tế bởi công chứng Việt Nam đã là thành viên thứ 84 của Liên minh công chứng Quốc tế (UINL). Theo quy định của UINL, một trong những điều kiện để công chứng của một quốc gia được xem xét gia nhập UINL là phải có Tổ chức xã hội-nghề nghiệp toàn quốc của các công chứng viên. Hiện nay, do Việt Nam chưa thành lập được Tổ chức xã hội-nghề nghiệp toàn quốc nên UINL đã đồng ý để Hội công chứng viên Thành phố Hồ Chí Minh đại diện cho các Hội công chứng viên cả nước gia nhập UINL và yêu cầu Việt Nam phải sớm thành lập Tổ chức xã hội-nghề nghiệp toàn quốc để sớm trở thành thành viên của UINL theo quy định của Tổ chức.

Như vậy, xét trên cả phương diện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và yêu cầu thực tiễn của hoạt động công chứng trong giai đoạn hiện nay thì việc thành lập Hội công chứng viên tỉnh Quảng Ngãi là yêu cầu tất yếu và cần thiết. Chính vì vậy Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định cho phép thành lập Hội Công chứng viên tỉnh Quảng Ngãi là phù hợp với quy định pháp luật và điều kiện thực tiễn hiện nay./.

Vương Minh

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Chí Phương - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại: 055 815477 - Fax: 055 825447
Địa chỉ: 108 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi.