Tin tức

Phòng ban

Thông báo

Cơ chế một cửa

Văn bản pháp quy

Phổ biến giáo dục pháp luật

Bổ trợ tư pháp

Trao đổi, nghiên cứu

Biểu mẫu

Lịch công tác

Rà soát hệ thống hóa VBQP

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Đề cương pháp luật

TCVN ISO 9001:2008

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 8549838
Đang online: 3
Đăng ngày: 10/11/2016

Vừa qua, Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 02/2016/TT-TTCP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính (Thông tư​ 02). Thông tư 02 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/12/2016.

Theo Thông tư 02, điều kiện thụ lý giải quyết khiếu nại đối với trường hợp nhiều người khiếu nại về cùng một nội dung và cử người đại diện để thực hiện việc khiếu nạitrong đơn khiếu nại phải có đầy đủ chữ ký của những người khiếu nạicó văn bản cử người đại diện (sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 07/2013/TT-TTCP).

Khi thời hạn xác minh nội dung khiếu nại đã hết mà người giải quyết khiếu nại hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân được giao tiến hành xác minh nội dung khiếu nại chưa thực hiện xong việc xác minh thì người giải quyết khiếu nại xem xét gia hạn thời gian xác minh. Việc gia hạn không làm cho thời gian giải quyết vượt quá hạn giải quyết khiếu nại (bổ sung Khoản 3 Điều 7 Thông tư số 07/2013/TT-TTCP).

Đối với báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại, trường hợp các thành viên có ý kiến khác nhau về kết quả xác minh thì được quyền bảo lưu ý kiến của mình và ghi rõ trong báo cáo kết quả xác minh (sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 07/2013/TT-TTCP)

Bên cạnh đó, Thông tư 02 cũng sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 12 (yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng); Khoản 4 Điều 13 (tiếp nhận, xử lý thông tin, tài liệu, bằng chứng); Khoản 1 Điều 15 (trưng cầu giám định); Khoản 1, 2 Điều 21 (tổ chức đối thoại) của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP. Đồng thời, bổ sung 03 Biểu mẫu: Biểu mẫu số 01A-KN về khiếu nại, 04A-KN về gia hạn thời gian xác minh, 08A-KN về quyết định trưng cầu giám định trong quá trình giải quyết khiếu nại hành chính./.

PTQ

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Chí Phương - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại: 055 815477 - Fax: 055 825447
Địa chỉ: 108 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi.