Tin tức

Phòng ban

Thông báo

Cơ chế một cửa

Văn bản pháp quy

Phổ biến giáo dục pháp luật

Bổ trợ tư pháp

Trao đổi, nghiên cứu

Biểu mẫu

Lịch công tác

Rà soát hệ thống hóa VBQP

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Đề cương pháp luật

TCVN ISO 9001:2008

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 8240615
Đang online: 6
Đăng ngày: 19/01/2017
Đ.c Đặng Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Ngày 18/01/2016, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017. Tham dự hội nghị có đồng chí Đặng Văn Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đến dự và phát biểu chỉ đạo; lãnh đạo các sở, ban, ngành; các tổ chức hành nghề công chứng; trưởng phòng Tư pháp các huyện, thành phố và cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp.

Công tác tư pháp trong năm 2016 được tập trung triển khai thực hiện toàn diện đạt hiệu quả và bảo đảm chất lượng; các lĩnh vực công tác của ngành có chuyển biến tốt, đạt kết quả cao như: công tác chỉ đạo, điều hành được đổi mới, kịp thời triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Chính phủ và nghị quyết của Tỉnh ủy, sự chỉ đạo của UBND tỉnh; công tác thẩm định văn bản QPPL luôn được chú trọng nâng cao chất lượng và gắn kết chặt chẽ với công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC). Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là các văn bản liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp được tập trung đẩy mạnh tuyên truyền. Công tác kiểm soát TTHC được tập trung triển khai nghiêm túc, nhất là công tác kiểm tra đột xuất hoạt động tiếp nhận, giải quyết TTHC tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Việc triển khai thi hành Luật hộ tịch bước đầu đạt hiệu quả, kịp thời phục vụ Nhân dân; hoạt động bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý được triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả tốt. Ngoài ra, công tác đào tạo, bồi dưỡng tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng; công tác thanh tra được chú ý, qua thanh tra đã phát hiện những thiếu sót, sai phạm, kịp thời hướng dẫn và kiến nghị biện pháp xử lý, chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tư pháp cơ sở.

IMG_3860_2.jpg
 ​Đ/c Nguyễn Trung Tập, Giám đốc Sở Tư pháp triển khai công tác tư pháp năm 2017 tại hội nghị
 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đặng Văn Minh ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà toàn ngành Tư pháp đạt được góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong đó nổi bật là công tác xây dựng, thẩm định văn bản QPPL đảm bảo yêu cầu, chất lượng; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp được tập trung đẩy mạnh qua đó đã góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử vừa qua. Những nhiệm vụ liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về cải cách hành chính, nhất là cải cách TTHC giai đoạn 2016 - 2020 được quán triệt và thực hiện nghiêm túc; công tác xây dựng ngành được đẩy mạnh, hệ thống tổ chức và đội ngũ công chức, viên chức tiếp tục kiện toàn.

IMG_3851_2.jpg
 Toàn cảnh hội nghị
 

Về kế hoạch năm 2017 của ngành Tư pháp, đồng chí Phó Chủ tịch nhất trí cao với phương hướng, nhiệm vụ công tác mà ngành đã đề ra và yêu cầu trong năm 2017 ngành Tư pháp cần tập trung triển khai các nhiệm vụ công tác trọng tâm sau: triển khai thực hiện các Nghị quyết của Tỉnh ủy, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, nhất là các nhiệm vụ do Sở chủ trì thực hiện trong chương trình công tác năm 2017 của UBND tỉnh. Trên cơ sở Đề án vị trí việc làm thì Sở cần kiện toàn, sắp xếp bố trí công việc phù hợp với trình độ chuyên môn của từng công chức, viên chức và chủ động làm việc với UBND các huyện, thành phố để từng bước kiện toàn cán bộ tư pháp cấp huyện. Cụ thể hóa Nghị quyết của Tỉnh ủy về cải cách hành chính, nhất là cải cách TTHC giai đoạn 2016 - 2020 bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể; đẩy mạnh tính tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, phát huy vai trò xã hội hóa; nâng cao chất lượng công tác thẩm định các cơ chế, chính sách của tỉnh đảm bảo chất lượng, tính khả thi. Với vai trò là cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL, Sở Tư pháp cần chủ động đổi mới hình thức, biện pháp tuyên truyền phổ biến pháp luật; tập trung tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Nhà nước, nhất là công tác thu hút đầu tư và các kết luận, nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy để thực hiện thắng lợi mục tiêu, các chỉ tiêu và nhiệm vụ của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. 

Đối với tư pháp cấp huyện, Phó Chủ tịch cũng đề nghị phòng Tư pháp các huyện, thành phố cần nâng cao chất lượng công tác thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở, nhất văn bản pháp luật về khiếu nại, tố cáo; tập trung đẩy mạnh công tác tham mưu cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn cấp huyện.

Ban tổ chức hội nghị cũng đã công bố quyết định và trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ Tư pháp; Kỷ niệm chương ngành Tư pháp và Giấy khen của Giám đốc Sở Tư pháp cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua ngành Tư pháp năm 2016.

Hình ảnh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được tặng Bằng khen, Giấy khen trong công tác năm 2016

IMG_3877_3.jpg
IMG_3884_4.jpg
IMG_3890_5.jpg
IMG_3897_5.jpg 
IMG_3901_6.jpg
IMG_3911_7.jpg
 

                                                                       Thu Phan

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Chí Phương - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại: 055 815477 - Fax: 055 825447
Địa chỉ: 108 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi.