Tin tức

Phòng ban

Thông báo

Cơ chế một cửa

Văn bản pháp quy

Phổ biến giáo dục pháp luật

Bổ trợ tư pháp

Trao đổi, nghiên cứu

Biểu mẫu

Lịch công tác

Rà soát hệ thống hóa VBQP

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Đề cương pháp luật

TCVN ISO 9001:2008

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 8551049
Đang online: 3
Đăng ngày: 07/04/2017

Ngày 24/3/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông (ban hành th​eo Quyết định số 502/QĐ-UBND). 

Nội dung công bố có tổng số 45 thủ tục hành chính trong 04 lĩnh vực quản lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, gồm: Lĩnh vực báo chí và truyền hình: 18 thủ tục; lĩnh vực xuất bản và hoạt động in: 16 thủ tục; lĩnh vực thông tin điện tử: 05 thủ tục và lĩnh vực bưu chính, chuyển phát: 06 thủ tục. Theo quy định, sau khi công bố Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tổ chức niêm yết công khai và giải quyết thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này theo đúng quy định của pháp luật; Sở Tư pháp có trách nhiệm đăng nhập thủ tục hành chính vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính chậm nhất trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ký quyết định công bố.

Việc công bố chuẩn hóa bộ thủ tục này sẽ tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc tìm hiểu, thực hiện thủ tục hành chính; đồng thời là điều kiện cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhân dân kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận và giải quyết TTHC tại Sở Thông tin và Truyền thông.

 

                                                                                                            Anh Tin

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Chí Phương - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại: 055 815477 - Fax: 055 825447
Địa chỉ: 108 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi.