Tin tức

Phòng ban

Thông báo

Cơ chế một cửa

Văn bản pháp quy

Phổ biến giáo dục pháp luật

Bổ trợ tư pháp

Trao đổi, nghiên cứu

Biểu mẫu

Lịch công tác

Rà soát hệ thống hóa VBQP

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Đề cương pháp luật

TCVN ISO 9001:2008

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 8224448
Đang online: 10
Đăng ngày: 15/02/2017
Kiểm tra văn bản tại UBND huyện Tây Trà

Ngày 07/02/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Quyết định số 152/QĐ-UBND về việc kiểm tra văn bản QPPL tại Hội đồng nhân d​ân và Ủy ban nhân dân các huyện trong tỉnh năm 2017.

Theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, năm 2017 sẽ tiến hành kiểm tra văn bản tại Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 04 huyện gồm: Ba Tơ, Sơn Hà, Đức Phổ và Sơn Tịnh. Thời gian tiến hành kiểm tra đối với các huyện này lần lượt được thực hiện vào Qúy II, Qúy III và Qúy IV năm 2017. Nội dung kiểm tra là kiểm tra văn bản do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ban hành từ đầu năm 2014 đến tháng 12/2016 và công tác quản lý nhà nước về công tác văn bản. Căn cứ theo thời gian và nội dung dự kiến kiểm tra trong Quyết định số 152/QĐ-UBND Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm thành lập Đoàn Kiểm tra văn bản tại Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các huyện và xây dựng Kế hoạch kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp.

Với kế hoạch kiểm tra này, Sở Tư pháp sẽ chủ động trong việc giúp Chủ tịch UBND tỉnh trong việc thực hiện kiểm tra văn bản do HĐND, UBND huyện ban hành nhằm mục đích phát hiện những văn bản đã ban hành không phù hợp, trái pháp luật để kịp thời kiến nghị đình chỉ việc thi hành, qua đó thực hiện sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, hủy bỏ văn bản nhằm bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất trong thực thi và áp dụng pháp luật. Kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xác định trách nhiệm của cơ quan, người có thẩm quyền đã ban hành văn bản trái pháp luật, đồng thời khắc phục hậu quả do việc ban hành văn bản trái pháp luật gây ra. Góp phần nâng cao chất lượng trong công tác soạn thảo, ban hành và quản lý văn bản của HĐND và UBND các huyện trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Thị Hoa

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Chí Phương - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại: 055 815477 - Fax: 055 825447
Địa chỉ: 108 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi.