Tin tức

Phòng ban

Thông báo

Cơ chế một cửa

Văn bản pháp quy

Phổ biến giáo dục pháp luật

Bổ trợ tư pháp

Trao đổi, nghiên cứu

Biểu mẫu

Lịch công tác

Rà soát hệ thống hóa VBQP

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Đề cương pháp luật

TCVN ISO 9001:2008

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 8224450
Đang online: 10
Đăng ngày: 14/03/2017
Đ/c Nguyễn Trung Tập, Giám đốc Sở Tư pháp kiểm tra công tác KSTTHC tại UBND huyện Tây Trà

Thực hiện quy định pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính, ngày 28/02/2017 Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 987/KH-UB​ND về kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh

Theo kế hoạch, nội dung kiểm tra tập trung vào công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC, gắn với việc kiểm tra thực hiện Quyết định số 1456/QĐ-UBND ngày 26/8/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh, việc thực hiện đánh giá tác động của TTHC và việc tiếp thu, giải trình nội dung tham gia ý kiến về quy định TTHC của cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, việc thực hiện công bố, niêm yết công khai TTHC, việc tiếp nhận, giải quyết TTHC, việc rà soát, đánh giá TTHC, việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC và công tác truyền thông về hoạt động kiểm soát TTHC và việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC.

Để công tác kiểm tra đạt hiệu quả, đảm bảo đúng tiến độ, yêu cầu đặt ra, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với một số sở, ban ngành liên quan thực hiện việc kiểm tra định kỳ hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính đối với 02 sở, UBND của 02 huyện và UBND của 01 xã, 01 thị trấn diễn ra trong thời gian từ năm 2016 đến thời điểm kiểm tra, cụ thể là: Sở Xây dựng và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND huyện Sơn Tây và UBND xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây và UBND huyện Nghĩa Hành và UBND thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành. Đặc biệt, đối với công tác kiểm tra đột xuất hoạt động tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thì giao cho Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm ban hành kế hoạch kiểm tra đột xuất và tổ chức thực hiện việc kiểm tra theo đúng quy định tại Quyết định số 401/QĐ-UBND ngày 16/12/2015 của UBND tỉnh và quy định pháp luật hiện hành.

Ngoài ra, Thủ trưởng các đơn vị, địa phương (kể cả đơn vị, địa phương được kiểm tra định kỳ theo Kế hoạch này) có trách nhiệm ban hành kế hoạch kiểm tra nội bộ để tự kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC của cơ quan, đơn vị mình và báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) trước ngày 31/11/2017.

Anh Tin

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Chí Phương - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại: 055 815477 - Fax: 055 825447
Địa chỉ: 108 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi.