Tin tức

Phòng ban

Thông báo

Cơ chế một cửa

Văn bản pháp quy

Phổ biến giáo dục pháp luật

Bổ trợ tư pháp

Trao đổi, nghiên cứu

Biểu mẫu

Lịch công tác

Rà soát hệ thống hóa VBQP

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Đề cương pháp luật

TCVN ISO 9001:2008

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 8551046
Đang online: 4
Đăng ngày: 08/04/2016
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm soát TTHC năm 2016. Ảnh: Anh Tin

Thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ và các văn bản có liên quan của cơ quan nhà nước cấ​p trên, đặc biệt là việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, ngày 04/4/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 172/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020

Theo Kế hoạch, mục tiêu trọng tâm cải cách hành chính từ nay đến hết năm 2020 là xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, đạo đức công vụ tốt; cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cải thiện chất lượng dịch vụ hành chính công và đẩy mạnh phát triển chính quyền điện tử; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước theo hướng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Trong đó, chú trọng đến đẩy mạnh cải cách TTHC, đảm bảo giảm thành phần hồ sơ, giảm thời gian xử lý, giảm chi phí thực thực hiện; thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo hướng hiện đại;…nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh và chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh, nhằm tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, huy động mọi nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển, bảo đảm quốc phòng, an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Nội dung kế hoạch đã xác định 07 nhiệm vụ cụ thể và 05 giải pháp để thực hiện các mục tiêu cải cách hành chính của tỉnh trong giai đoạn này. Trong đó, xác định nhiệm vụ về cải cách TTHC là tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động kiểm soát TTHC; tổ chức rà soát, đánh giá sự cần thiết, tính hợp pháp, hợp lý và hiệu quả của các TTHC; kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới các TTHC; thực hiện đầy đủ việc công khai, minh bạch TTHC; thường xuyên tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo các ngành, các cấp với tổ chức, cá nhân về TTHC; nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; nghiên cứu xây dựng hệ thống đánh giá chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công.

Cũng tại kế hoạch quy định Sở Tư pháp có trách nhiệm: Chủ trì tham mưu, theo dõi, tổng hợp việc triển khai thực hiện các nội dung về cải cách thể chế; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; chủ trì tham mưu thực hiện nội dung về cải cách TTHC; chịu trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ việc ban hành và thực thi TTHC,..tăng cường kiểm tra hoạt động tiếp nhận và giải quyết TTHC tại các cơ quan trên địa bàn tỉnh; tổ chức đăng nhập, chỉnh sửa, bổ sung TTHC vào Cơ sở dữ liệu quốc gia và nghiên cứu những mô hình mới, cách làm hay trong cải cách TTHC để báo cáo UBND tỉnh xem xét, triển khai nhân rộng.

Anh Tin

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Chí Phương - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại: 055 815477 - Fax: 055 825447
Địa chỉ: 108 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi.