Tin tức

Phòng ban

Thông báo

Cơ chế một cửa

Văn bản pháp quy

Phổ biến giáo dục pháp luật

Bổ trợ tư pháp

Trao đổi, nghiên cứu

Biểu mẫu

Lịch công tác

Rà soát hệ thống hóa VBQP

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Đề cương pháp luật

TCVN ISO 9001:2008

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 8494275
Đang online: 7
Đăng ngày: 19/12/2018

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-HĐPBGDPL ngày 25/01/2018 của Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh (gọi tắt là Hội đồng PBGDPL) về triển khai thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng năm 2018 và Kế hoạch tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản luật năm 2018. Ngày 18/12/2018, Hội đồng PBGDPL tỉnh tổ chức hội nghị triển khai Luật Tố cáo, Luật Thủy sản và Luật Lâm nghiệp.

Dự và phát biểu chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Trung Tập, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng PBGDPL và gần 150 đại biểu tham dự là đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh uỷ, các ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các hội, đoàn thể tỉnh, thành viên Hội đồng tỉnh, cán bộ phụ trách pháp chế của các sở, ban, ngành, báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; Đại diện lãnh đạo huyện ủy, HĐND, UBND các huyện, thành phố, Văn phòng HĐND & UBND, Tư pháp, Thanh tra, Nông nghiệp và phát triển nông thôn các huyện, thành phố; các Phóng viên Đài phát thanh-Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ngãi và Cổng Thông tin điện tử tỉnh đến dự và đưa tin.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trung Tập nhấn mạnh, các văn bản luật được phổ biến tại hội nghị này là rất quan trọng, yêu cầu các đại biểu tập trung lắng nghe, tiếp thu đầy đủ các nội dung báo cáo viên trình bày; đồng thời các đồng chí là lãnh đạo các cơ quan, địa phương cần có kế hoạch quán triệt, triển khai và đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến toàn thể cán bộ và Nhân dân trong tỉnh để luật sớm đi vào cuộc sống.

Tại Hội nghị, đại biểu đã nghe những nội dung cơ bản và điểm mới của 3 văn bản luật, các luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019.

IMG_5215_2.jpg

Luật Tố cáo do đồng chí Trà Thanh Danh, Phó Chánh Thanh tra tỉnh báo cáo. Luật sửa đổi, bổ sung nhằm tiếp tục quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại tố cáo trong tình hình hiện nay, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện tố cáo và xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trong việc giải quyết tố cáo; quy định rõ thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết các loại tố cáo; có cơ chế hữu hiệu bảo vệ người tố cáo; xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật về tố cáo (Luật gồm 9 chương và 67 điều).

Luật Thủy sản do đồng chí Nguyễn Văn Mười, Trưởng phòng Thanh tra pháp chế, Chi cục Thủy sản báo cáo. Luật sửa đổi, bổ sung nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật Thủy sản năm 2003, đồng thời đã luật hóa những cam kết của Việt Nam về IUU (hoạt động đánh cá bất hợp pháp, không báo cáo và không được quản lý), quy định về hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản,… đây là bước mới nhằm phù hợp với pháp luật của quốc tế về bảo vệ, bảo tồn nguồn lợi thủy sản trên vùng biển Việt Nam (Luật gồm 9 chương và 105 điều).

Luật Lâm nghiệp do đồng chí Nguyễn Đại, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm báo cáo. Luật ban hành nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội trong lâm nghiệp bao gồm các hoạt động về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, kinh doanh, chế biến và thương mại lâm sản theo định hướng thị trường và hội nhập quốc tế, có cơ cấu quản lý, sản xuất kinh doanh hợp lý, ổn định theo hướng hiện đại, phát triển bền vững cả về kinh tế, xã hội và môi trường góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người làm nghề rừng, ứng phó với biến đổi khí hậu và quốc phòng, an ninh (Luật này thay thế Luật Bảo vệ và phát triển rừng số 29/2004/QH11, Luật Lâm nghiệp gồm 12 chương và 108 điều).

      Kim Hoan

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Chí Phương - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại: 055 815477 - Fax: 055 825447
Địa chỉ: 108 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi.