Tin tức

Phòng ban

Thông báo

Cơ chế một cửa

Văn bản pháp quy

Phổ biến giáo dục pháp luật

Bổ trợ tư pháp

Trao đổi, nghiên cứu

Biểu mẫu

Lịch công tác

Rà soát hệ thống hóa VBQP

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Đề cương pháp luật

TCVN ISO 9001:2008

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 8576883
Đang online: 5
Đăng ngày: 18/06/2018

Ngày 14/6/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 948/QĐ-UBND về thành lập Ban Tổ chức và Tổ thư ký giúp việc Ban Tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

Việc tổ chức cuộc thi nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng những nội dung cơ bản của Bộ luật Hình sự đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn tỉnh; qua đó giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân nắm vững những nội dung cơ bản của Bộ luật Hình sự; đồng thời thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức, triển khai Bộ luật Hình sự, Ban tổ chức cuộc thi gồm có 18 thành viên. Trong đó Trưởng Ban tổ chức là ông Phạm Trường Thọ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phó trưởng ban là ông Nguyễn Trung Tập – Giám đốc Sở Tư pháp; Thành viên Ban tổ chức là đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh. Tổ thư ký giúp việc cho Ban tổ chức cuộc thi với 05 thành viên là công chức của Sở Tư pháp.

Ban Tổ chức cuộc thi có nhiệm vụ xây dựng và ban hành Kế hoạch, Thể lệ cuộc thi; Quy chế chấm thi; thành lập Ban giám khảo, Tổ thư ký giúp việc cho Ban giám khảo; tổ chức, hướng dẫn, phát động, tổng kết cuộc thi trên địa bàn tỉnh; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về tình hình triển khai thực hiện và kết quả cuộc thi; tổ thư ký có trách nhiệm tham mưu, giúp Ban Tổ chức cuộc thi thực hiện các nhiệm vụ được giao. Ban Tổ chức cuộc thi và Tổ thư ký làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi kết thúc cuộc thi. Sở Tư pháp – cơ quan Thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh có trách nhiệm làm đầu mối tham mưu trong việc tổ chức cuộc thi, bố trí địa điểm, phương tiện làm việc cho Ban Tổ chức để triển khai cuộc thi. Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm phối hợp với Ban Tổ chức cuộc thi triển khai thực hiện Kế hoạch, tổ chức phát động rộng rãi trong cơ quan, ngành và địa phương để cán bộ, công chức, viên chức và toàn thể Nhân dân tích cực tham gia Cuộc thi.

Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 (sau đây gọi là Bộ luật Hình sự năm 2015), có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018.

TV​

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Chí Phương - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại: 055 815477 - Fax: 055 825447
Địa chỉ: 108 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi.