Tin tức

Phòng ban

Thông báo

Cơ chế một cửa

Văn bản pháp quy

Phổ biến giáo dục pháp luật

Bổ trợ tư pháp

Trao đổi, nghiên cứu

Biểu mẫu

Lịch công tác

Rà soát hệ thống hóa VBQP

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Đề cương pháp luật

TCVN ISO 9001:2008

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 8239972
Đang online: 3
Đăng ngày: 21/06/2017

Sáng ngày 20/6/2017, đồng chí Phạm Trường Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Sở Tư pháp về kết quả công tác tư pháp đạt được trong 6 tháng đầu năm 2017. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các cơ quan khối Nội chính của tỉnh như: Tòa án nhân dân tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh và Ban Nội chính Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo Sở, trưởng, phó các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp thay mặt lãnh đạo Sở báo cáo công tác tư pháp 6 tháng đầu năm. Sở Tư pháp đã kịp thời triển khai toàn diện các mặt công tác, bám sát theo chương trình, kế hoạch công tác của UBND tỉnh. Đồng thời được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn nên kết quả các mặt công tác đều hoàn thành so với chương trình đề ra, cụ thể: đã tổ chức thẩm định đúng tiến độ, kịp thời 88 lượt dự thảo văn bản quy phạm, tham mưu trình HĐND, UBND tỉnh ban hành 04 văn bản quy phạm pháp luật (02 nghị quyết, 02 quyết định), thực hiện kiểm tra 48 văn bản quy phạm do HĐND, UBND huyện, thành phố trong tỉnh gửi đến sau khi ban hành. Đối với công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) đã chủ động tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành về hoạt động kiểm soát TTHC năm 2017, đặc biệt là Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong cải cách TTHC; thực hiện kiểm soát chất lượng dự thảo quyết định trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố chuẩn hóa bộ TTHC, TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của 11 sở.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được Sở tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện tốt, đảm bảo đúng kế hoạch với chất lượng ngày càng đi vào chiều sâu. Công tác hành chính tư pháp tiếp tục đạt kết quả tích cực, đã giải quyết một lượng lớn yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp của người dân; công tác thanh tra trong lĩnh vực tư pháp kịp thời phát hiện ra những sai phạm, kiến nghị biện pháp xử lý, chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tư pháp cơ sở. Hoạt động bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý được triển khai thực hiện hiệu quả. Bên cạnh đó, công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính được đẩy mạnh thực hiện, đạt kết quả tốt, qua đó góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm đối với những người được giao nhiệm vụ làm công tác xử lý vi phạm hành chính và tạo sự chuyển biến về ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

IMG_4136_2.jpg
Quang cảnh buổi làm việc
 

Cũng tại buổi làm việc, các đồng chí lãnh đạo các cơ quan khối Nội chính đã có nhiều ý kiến về công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác tư pháp. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ đánh giá cao những nỗ lực của tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác được UBND tỉnh giao; nhất là công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật thực hiện tốt, đảm bảo chất lượng, công tác cấp phiếu lý lịch tư pháp thực hiện giải pháp “Kiềng ba chân” phát huy hiệu quả, hạn chế tình trạng trễ hẹn trong cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân.

Để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ công tác tư pháp được giao, trong 6 tháng cuối năm 2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tư pháp tiếp tục bám sát và triển khai thực hiện kịp thời các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh; tập trung rà soát lại chương trình công tác năm 2017 để bổ sung, sửa đổi phù hợp; phối hợp với các sở ngành tăng cường, thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác được giao. Tiếp tục thực hiện, đổi mới hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao chất lượng thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm; triển khai có chất lượng công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ quan, đơn vị có phản ánh, kiến nghị trong việc tiếp nhận và giải quyết TTHC...

Đối với các đề xuất, kiến nghị của Sở liên quan đến biên chế, cơ sở vật chất, tài chính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ ghi nhận và thống nhất, đồng thời đề nghị Sở sớm có văn bản trình UBND tỉnh.

 

                                                                                          Thu Phan

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Chí Phương - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại: 055 815477 - Fax: 055 825447
Địa chỉ: 108 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi.