Tin tức

Phòng ban

Thông báo

Cơ chế một cửa

Văn bản pháp quy

Phổ biến giáo dục pháp luật

Bổ trợ tư pháp

Trao đổi, nghiên cứu

Biểu mẫu

Lịch công tác

Rà soát hệ thống hóa VBQP

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Đề cương pháp luật

TCVN ISO 9001:2008

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 8557802
Đang online: 7
Đăng ngày: 27/01/2016

Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016 của Ban​ Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 – 2020 diễn ra ngày 18/01/2016, tại trụ sở Chính phủ.

Trong năm 2015, các Bộ, cơ quan đã tích cực triển khai các nhiệm vụ theo Kế hoạch, đạt được một số kết quả tích cực về xây dựng thể chế và rà soát thủ tục hành chính, giấy tờ công dân. Tuy nhiên, một số nhiệm vụ chưa bảo đảm được tiến độ đề ra; dự án khả thi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa được phê duyệt; quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với hệ thống thông tin của các Bộ, ngành, địa phương chưa được ban hành. Một số thành viên Ban Chỉ đạo chưa chủ động thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm; sự phối hợp giữa các Bộ, ngành với Văn phòng Ban Chỉ đạo chưa chặt chẽ.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, để bảo đảm tiến độ và chất lượng thực hiện Đề án, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các Bộ, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo và Văn phòng Ban Chỉ đạo thực hiện 02 nội dung quan trọng sau:

Thứ nhất: Về hoạt động của Ban Chỉ đạo

 Bộ Tư pháp có trách nhiệm rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kiện toàn các thành viên Ban Chỉ đạo; Văn phòng Ban Chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện dự thảo để sớm ban hành Kế hoạch triển khai Đề án năm 2016. Các thành viên Ban Chỉ đạo cần tích cực, chủ động thực hiện các nhiệm vụ của Đề án theo phân công bảo đảm tiến độ theo Kế hoạch đề ra; kịp thời phát hiện, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện Đề án. Trên cơ sở Kế hoạch của Ban Chỉ đạo năm 2016, các Bộ, ngành cần sớm xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện; tập trung cao độ cho việc rà soát, xây dựng dự tho Nghị quyết về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi quản lý của mình, bảo đảm tiến độ, tính khoa học, khả thi.

Thứ hai: Về Dự án Cơ sở Dữ liệu quốc gia về dân cư

Tập đoàn Viễn thông Quân đội chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư ngay khi Dự án được Bộ Công an phê duyệt; Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Tập đoàn Viễn thông Quân đội đẩy nhanh tiến độ phê duyệt Dự án khả thi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; chủ động xây dựng và phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tập huấn về khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và số định danh cá nhân nhằm triển khai có hiệu quả Luật Căn cước công dân và Luật Hộ tịch; xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về tăng cường phối hợp trong tổ chức triển khai dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Bộ Thông tin và Truyền thông sớm ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với hệ thống thông tin của các Bộ, ngành, địa phương; Bộ Tư pháp, Bộ Công an đánh giá, rút kinh nghiệm về việc thí điểm cấp Số định danh cá nhân, lường trước những khó khăn về sự không cân xứng hạ tầng công nghệ thông tin giữa các địa phương, bảo đảm đồng bộ, hiệu quả khi tổ chức triển khai cấp số định danh cá nhân trên cả nước.

Bộ Công an, Bộ Tư pháp và Văn phòng Ban Chỉ đạo phối hợp với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền về tác dụng tích cực của thẻ Căn cước công dân và số định danh cá nhân cũng như những tư tưởng đổi mới trong công tác quản lý dân cư, tạo sự đồng thuận trong xã hội; Văn phòng Ban Chỉ đạo ch động phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo; thường xuyên theo dõi tiến độ thực hiện các nhiệm vụ của Đề án theo Kế hoạch, kịp thời đôn đốc, báo cáo Trưng ban Ban Chỉ đạo tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn.

Ngoài ra, tại cuộc họp Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đồng ý về chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để triển khai công tác thu thập, nhập dữ liệu về dân cư và cấp Số định danh cho công dân tại các địa phương, bảo đảm gọn nhẹ, xác định rõ nhiệm vụ trong điều kiện hoạt động kiêm nhiệm.

Nội dung ý kiến chỉ đạo được Văn phòng Chính phủ thông báo tại Thông báo số 20/TB-VPCP ngày 21/01/2016./.

                                                                                 Nguyễn Nguyễn

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Chí Phương - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại: 055 815477 - Fax: 055 825447
Địa chỉ: 108 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi.