Tin tức

Phòng ban

Thông báo

Cơ chế một cửa

Văn bản pháp quy

Phổ biến giáo dục pháp luật

Bổ trợ tư pháp

Trao đổi, nghiên cứu

Biểu mẫu

Lịch công tác

Rà soát hệ thống hóa VBQP

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Đề cương pháp luật

TCVN ISO 9001:2008

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 8223387
Đang online: 6

Dự thảo Nghị quyết về việc bãi bỏ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về lĩnh vực đấu giá tài sản (phục vụ cuộc họp ngày 25/9/2017)​​​

-------------------------------------------------------------------------------------------​​​

Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về Quy trình chuyển đổi mô hình kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (phục vụ cuộc họp ngày 25/9/2017)​​

1. Dự thảo tờ trình

2. Dự thảo quyết định

3. Dự thảo quy định quy trình chuyển đổi...​

-------------------------------------------------------------------------------------------​​​

Dự thảo Nghị quyết Quy định về mức thu, quản lý, sử dụng phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (phục vụ cuộc họp ngày 23/01/2017)​

1. Dự thảo tờ trình

2. Dự thảo Nghị quyết 

-------------------------------------------------------------------------------------------​​

Dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (phục vụ cuộc họp ngày 23/01/2017)​

1. Dự thảo tờ trình

2. Dự thảo Nghị quyết 

-------------------------------------------------------------------------------------------​​

Dự thảo Nghị quyết về quản lý, hỗ trợ thực hiện chính sách xã hội và tạo việc làm cho đối tượng lang thang, xin ăn, bán hàng rong, bán vé xổ số, đánh giày trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 (phục vụ cuộc họp ngày 27/12/2016)​

1. Dự thảo tờ trình

2. Dự thảo Nghị quyết 

3. Dự thảo đề án

4. Báo cáo đánh giá tác động

5. Phụ lục​

-------------------------------------------------------------------------------------------​

Dự thảo Nghị quyết khen thưởng đối với hộ gia đình, thôn, xã, huyện thoát nghèo ở vùng miền núi của tỉnh Quảng Ngãi ​giai đoạn 2016 - 2020 (phục vụ cuộc họp ngày 18/11/2016)

1. Tờ trình

2. Dự thảo Nghị quyết

3. Dự thảo báo cáo đánh giá tác động của Đề án ...

4. Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến...​

-------------------------------------------------------------------------------------------​

Dự thảo Quyết định quy trình tự tiếp nhận và xử lý hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính đối với các dự án đầu tư bằng nguồn bốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi​ (phục vụ cuộc họp ngày 14/10/2016)

-------------------------------------------------------------------------------------------​

Dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư sản xuất, kinh doanh muối sạch, tại vùng muối Sa Huỳnh, giai đoạn 2017 - 2021 (phục vụ cuộc họp ngày 11/10/2016)

1. Tờ trình

2. Dự thảo Nghị qu​yết...

3. Báo cáo đánh giá tác động

4. Báo cáo thực trạng

5. Phụ lục khái toán kinh phí​

-------------------------------------------------------------------------------------------​

Dự thảo Nghị quyết Thông qua Đề án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị​ (phục vụ cuộc họp ngày 23/9/2016)

1. Tờ trình

2. Dự thảo Nghị quyết...

3. Đề án phát triển KCHT...

-------------------------------------------------------------------------------------------

Dự thảo Nghị quyết Quy định điều kiện học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ, định mức khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

​1. Tờ trình

2. Dự thảo Nghị quyết...

-------------------------------------------------------------------------------------------

Dự thảo Nghị quyết về việc Quy định chính sách  hỗ trợ cộng tác viên bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em tại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

1. Tờ trình

2. Dự thảo Đề án về việc quy định chính sách hỗ trợ công tác viên bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em...​

3. Dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ công tác viên bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em...​

-------------------------------------------------------------------------------------------​

Đề án tổ chức lực lượng Dân quân trực bảo vệ trụ sở Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2017-2021​

1. Tờ trình​

2. Dự thảo Đề án tổ chức lực lượng Dân quân trực bảo vệ trụ sở UBND xã, phường, thị trấn....

3. Dự thảo Nghị quyết thông qua đề án tổ chức lực lượng dân quân trực bảo vệ....

-------------------------------------------------------------------------------------------

Dự thảo Nghị quyết về chế độ, chính sách và phân cấp chi ngân sách bảo đảm cho lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2017-2021

​1. Tờ trình

2. Dự thảo Nghị quyết về chế độ, chính sách và phân cấp chi ngân sách bảo đảm ...

3. Đề án chế độ, chính sách và phân cấp chi ngân sách bảo đảm...

4. Phụ lục 1 đến 4

5. Phụ lục 5​

-------------------------------------------------------------------------------------------​

Dự thảo quy định cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

1. Tờ trình​

2. Dự thảo Quyết định cơ chế, chính sách...​Bản quyền © 2012 thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Chí Phương - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại: 055 815477 - Fax: 055 825447
Địa chỉ: 108 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi.