Tin tức

Phòng ban

Thông báo

Cơ chế một cửa

Văn bản pháp quy

Phổ biến giáo dục pháp luật

Bổ trợ tư pháp

Trao đổi, nghiên cứu

Biểu mẫu

Lịch công tác

Rà soát hệ thống hóa VBQP

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Đề cương pháp luật

TCVN ISO 9001:2008

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 8342253
Đang online: 20
Đăng ngày: 27/12/2017

Sáng ngày 27/12/2017, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả triển khai công tác PBGDPL năm 2017 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Tham dự cuộc họp có các thành viên Hội đồng PHPBGDPL tỉnh; thành ​viên Ban thư ký Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; Sở Tư pháp: Đại diện lãnh đạo, Chánh văn phòng; Phóng viên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ngãi, Trang Thông tin điện tử tỉnh. Đồng chí Nguyễn Trung Tập – Phó chủ tịch thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh chủ trì cuộc họp.

Trên cơ sở Quy chế hoạt động, thông báo phân công nhiệm vụ của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, các thành viên của Hội đồng đã thảo luận, đánh giá kết quả hoạt động và đề xuất giải pháp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác PBGDPL trong thời gian tới. Các nội dung về triển khai thực hiện các đề án theo Quyết định 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 về ban hành Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021; việc tổ chức thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Quyết định số 42/2017/QĐ-TTg ngày 20/9/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạnh của Hội đồng phối hợp PBGDPL cũng đã được đưa vào triển khai trong cuộc họp. Theo đó, đến nay đã có 04 đề án được UBND tỉnh phê duyệt, một số đề án khác đang trong giai đoạn xây dựng kế hoạch; đối với việc tổ chức thực hiện theo Quyết định 42/2017/QĐ-TTg, Hội đồng đã xây dựng dự thảo quyết định kiện toàn Hội đồng theo đúng quy định; thực hiện quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được xác định là nhiệm vụ mới trong công tác PBGDPL, năm 2018 Hội đồng sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức triển khai nội dung này về tận cơ sở nhằm thực hiện thống nhất, có hiệu quả các quy định của pháp luật. Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng cũng đã tích cực tham gia góp ý vào các dự thảo: Báo cáo Hội đồng phối hợp PBGDPL năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; Quyết định kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; kế hoạch triển khai thực hiện công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh năm 2018 của Hội đồng.

Sau cuộc họp, đồng chí chủ trì đã đề nghị cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh tổng hợp ý kiến, hoàn chỉnh các dự thảo trình Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL ký ban hành.

TV

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Chí Phương - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại: 055 815477 - Fax: 055 825447
Địa chỉ: 108 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi.