Tin tức

Phòng ban

Thông báo

Cơ chế một cửa

Văn bản pháp quy

Phổ biến giáo dục pháp luật

Bổ trợ tư pháp

Trao đổi, nghiên cứu

Biểu mẫu

Lịch công tác

Rà soát hệ thống hóa VBQP

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Đề cương pháp luật

TCVN ISO 9001:2008

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 8371899
Đang online: 10
Đăng ngày: 26/12/2017
Sáng ngày 25/12/2017, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2108. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tại điểm cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, điểm cầu chủ trì tại thành phố Hà Nội. 
 

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Đại Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam. Tại điểm cầu Quảng Ngãi có đồng chí Phạm Trường Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì; lãnh đạo Sở Tư pháp, đại diện lãnh đạo sở, ban ngành; trưởng các phòng và đơn vị trực thuộc Sở Tư pháp và Trưởng phòng tư pháp các huyện, thành phố.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp cho biết, năm 2017 công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ, ngành, địa phương đối với công tác tư pháp, pháp chế tiếp tục bám sát với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Nhà nước và chính quyền các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Công tác xây dựng pháp luật, nhất là thể chế trong các lĩnh vực đầu tư kinh doanh, lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngành đạt nhiều kết quả tích cực, phục vụ tốt hơn yêu cầu của người dân, doanh nghiệp; chấm dứt tình trạng nợ đọng văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Công tác thi hành án dân sự tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tiếp tục vượt chỉ tiêu cả về việc và về tiền. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật được toàn Ngành chú trọng vào các văn bản quy phạm pháp luật mới, các văn bản liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; bước đầu có sự đổi mới, nhất là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc truyền tải pháp luật đến người dân. Thể chế trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp tiếp tục được hoàn thiện. Công tác hành chính tư pháp được đẩy mạnh triển khai thực hiện, nhất là Chương trình hành động quốc gia về đăng ký, thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 và mở rộng phần mềm đăng ký khai sinh, cấp số định danh cá nhân, gắn với triển khai thi hành Luật Hộ tịch đạt nhiều kết quả quan trọng, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân,…

IMG_4604_2.jpg

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác tư pháp năm 2017 vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: còn tình trạng lùi, rút các dự án luật; chất lượng một số văn bản quy phạm pháp luật chưa cao; tình trạng lạm dụng bản sao chứng thực, lạm dụng yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 còn nhiều; việc giải quyết thủ tục hành chính trong công tác hộ tịch, chứng thực còn có sai sót; quản lý nhà nước trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp ở một số địa phương còn yếu; vi phạm trong lĩnh vực công chứng, đấu giá tài sản còn nhiều.

Trong năm 2018, Bộ Tư pháp xác định 08 nhóm nhiệm vụ công tác trọng tâm, trong đó tập trung tham mưu cho Chính phủ xây dựng và tổ chức thực hiện tốt Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2018, 2019; thực hiện tốt công tác thẩm định đề nghị xây dựng văn bản, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, coi đây là giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng hoạt động xây dựng pháp luật ở các Bộ, ngành, địa phương; đẩy mạnh công tác tổ chức thi hành pháp luật; hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ về thi hành án dân sự năm 2018; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp, nhất là tổ chức các cơ quan tư pháp địa phương; triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng cung cấp các dịch vụ công trong lĩnh vực tư pháp. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm cải cách hành chính, đổi mới công tác quản lý chỉ đạo, điều hành, lề lối làm việc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong các hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp.

Tại hội nghị các đơn vị trực thuộc Bộ đã trình bày báo cáo chuyên đề về công tác xử lý văn bản trái pháp luật và đẩy mạnh việc khai thác, sử dụng Bộ pháp điển; một số khó khăn, vướng mắc trong thi hành Luật Đấu giá tài sản,… Đại diện các Bộ, ngành, địa phương cũng chia sẻ những kết quả đạt được cũng như tồn tại, hạn chế trong triển khai nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2017.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực, cố gắng và những kết quả của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Tư pháp đã đạt được. Chủ tịch nước thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu công tác tư pháp năm 2018, đồng thời đề nghị Bộ, ngành Tư pháp trong năm 2018 cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau: Chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước tiếp tục thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng thành các văn bản quy phạm pháp luật; phối hợp triển khai thực hiện tốt công tác thi hành pháp luật, nhất là các luật mới được Quốc hội thông qua; chú trọng triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong toàn hệ thống thi hành án dân sự, tiếp tục thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu thi hành án dân sự; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới,…

                                                                                                        Thu Phan

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Chí Phương - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại: 055 815477 - Fax: 055 825447
Địa chỉ: 108 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi.