Tin tức

Phòng ban

Thông báo

Cơ chế một cửa

Văn bản pháp quy

Phổ biến giáo dục pháp luật

Bổ trợ tư pháp

Trao đổi, nghiên cứu

Biểu mẫu

Lịch công tác

Rà soát hệ thống hóa VBQP

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Đề cương pháp luật

TCVN ISO 9001:2008

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 8033739
Đang online: 6
Đăng ngày: 03/03/2017; 104 lần đọc

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính của các cấp chính quyền tại Quyết định số 08/QĐ-TTg; ngày 23/02/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 269/QĐ-UBND về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng N​gãi

Tại nội dung công bố, có tổng số 108 thủ tục hành chính (TTHC) trên 07 lĩnh vực quản lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, gồm: Lĩnh vực việc làm - an toàn lao động: 30 thủ tục; lĩnh vực bảo trợ xã hội: 09 thủ tục; lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội: 08 thủ tục; lĩnh vực thanh tra: 03 thủ tục; lĩnh vực lao động - tiền lương: 08 thủ tục; lĩnh vực dạy nghề: 04 thủ tục và lĩnh vực người có công: 46 thủ tục. Theo quy định, sau khi công bố Sở Lao động, Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tổ chức niêm yết công khai và giải quyết thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này theo đúng quy định của pháp luật; Sở Tư pháp có trách nhiệm đăng nhập thủ tục hành chính vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính chậm nhất trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày ký quyết định công bố.

Việc công bố chuẩn hóa bộ TTHC này tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc tìm hiểu, thực hiện TTHC; đồng thời là điều kiện cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và Nhân dân kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận và giải quyết TTHC tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trong thời gian tới./.

 

Anh Tin

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Chí Phương - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại: 055 815477 - Fax: 055 825447
Địa chỉ: 108 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi.