Tin tức

Phòng ban

Thông báo

Cơ chế một cửa

Văn bản pháp quy

Phổ biến giáo dục pháp luật

Bổ trợ tư pháp

Trao đổi, nghiên cứu

Biểu mẫu

Lịch công tác

Rà soát hệ thống hóa VBQP

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Đề cương pháp luật

TCVN ISO 9001:2008

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 8549840
Đang online: 2
Đăng ngày: 20/06/2016

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính của các cấp chính quyền tại Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/5/2015, ngày 16/6/2016, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1037/QĐ-UBND về việc công bố bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Qu​ảng Ngãi.

Cụ thể, bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải bao gồm 112 thủ tục ở 06 lĩnh vực quản lý, gồm: lĩnh vực đăng kiểm có 06 thủ tục, lĩnh vực đường bộ có 66 thủ tục, lĩnh vực đường thủy nội địa có 29 thủ tục, lĩnh vực xây dựng có 08 thủ tục, lĩnh vực phí, lệ phí có 02 thủ tục và lĩnh vực tài chính ngân hàng có 01 thủ tục. Theo đó, sau khi công bố Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm đăng tải lên cổng thông tin điện tử của sở, tổ chức niêm yết công khai và tiếp nhận, giải quyết TTHC theo đúng quy định tại Quyết định này, Sở Tư pháp đăng nhập các thủ tục này vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày ký quyết định công bố.

Việc công bố, công khai các TTHC này tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc tìm hiểu, thực hiện TTHC; đồng thời, thực hiện các nhiệm vụ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo tại Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP của Chính phủ.

                                                                                                            Anh Tin

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Chí Phương - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại: 055 815477 - Fax: 055 825447
Địa chỉ: 108 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi.