Tin tức

Phòng ban

Thông báo

Cơ chế một cửa

Văn bản pháp quy

Phổ biến giáo dục pháp luật

Bổ trợ tư pháp

Trao đổi, nghiên cứu

Biểu mẫu

Lịch công tác

Rà soát hệ thống hóa VBQP

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Đề cương pháp luật

TCVN ISO 9001:2008

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 8538967
Đang online: 6
Đăng ngày: 23/08/2017

Ngày 20/6/2017, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13. Theo đó, tại Khoản 3 Điều 19 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định: “Người không tố giác là người bào chữa không phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 1 Điều này, trừ trường hợp không tố giác các tội quy định tại Chương XIII của Bộ luật này hoặc tội khác là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do chính ngườ​i mà mình bào chữa đang chuẩn bị, đang thực hiện hoặc đã thực hiện mà người bào chữa biết rõ khi thực hiện việc bào chữa.”

Theo quy định nêu trên, người bào chữa phải chịu trách nhiệm hình sự về tội che giấu tội phạm nếu không tố giác thân chủ của mình trong trường hợp thân chủ phạm các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc tội khác là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do thân chủ đang chuẩn bị, đang thực hiện hoặc đã thực hiện mà người bào chữa biết rõ khi thực hiện việc bào chữa.

Các tội phạm mà người bào chữa phải tố giác được quy định tại các điều sau:

- Các tội xâm phạm an ninh quốc gia: Điều 108; Điều 109; Điều 110; Điều 111; Điều 112; Điều 113;  Điều 114; Điều 115; Điều 116; Điều 117;  Điều 118; Điều 119; Điều 120; Điều 121.

- Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm: Điều 123;  Điều 141;  Điều142;  Điều 149;  Điều150;  Điều 151; Điều 154.

- Các tội xâm pham sở hữu: Điều 168; Điều 169; Điều 170; Điều 171; Điều 172; Điều 173;  Điều 174;  Điều 175; Điều 178.

- Các tội phạm trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, thương mại:  Điều 188; Điều 193; Điều 194; Điều 195.

- Các tội trong lĩnh vực thuế, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm: Điều 207; Điều 208.

- Các tội phạm khác xâm phạm tự quản lý kinh tế: Điều 219; Điều 220; Điều 221; Điều 222;  Điều 223; Điều 224;  Điều 230.

- Các tội phạm về ma túy: Điều 248; Điều 249; Điều 250; Điều 251; Điều 252; Điều 253; Điều 255; Điều 257; Điều 258.

- Các tội xâm phạm an toàn giao thông: Điều 265; Điều 266; Điều 267; Điều 279; Điều 280; Điều 282.

- Các tội phạm khác xâm phạm an toàn công cộng: Điều 302; Điều 303; Điều 304; Điều 305; Điều 309; Điều 310; Điều 311, Điều 317.

- Các tội phạm khác xâm phạm trật tự công cộng: Điều 327.

- Các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính: Điều 350.

- Các tội phạm tham nhũng: Điều 353; Điều 354; Điều 355; Điều 357; Điều 358; Điều 359.

- Các tội xâm phạm hoạt động Tư pháp : Điều 373; Điều 374.

- Các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân và trách nhiệm của người phối thuộc với quân đội trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu: Điều 394; Điều 399; Điều 400; Điều 401; Điều 413.

- Các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh: Điều 421; Điều 422; Điều 423; Điều 424.

Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018./.

                                                                                        M. Nhất

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Chí Phương - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại: 055 815477 - Fax: 055 825447
Địa chỉ: 108 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi.