Tin tức

Phòng ban

Thông báo

Cơ chế một cửa

Văn bản pháp quy

Phổ biến giáo dục pháp luật

Bổ trợ tư pháp

Trao đổi, nghiên cứu

Biểu mẫu

Lịch công tác

Rà soát hệ thống hóa VBQP

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Đề cương pháp luật

TCVN ISO 9001:2008

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 8556448
Đang online: 3
Đăng ngày: 30/09/2015

Nhằm hỗ trợ các cơ quan, đơn vị hành chính Nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện một số nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) và hướng tới theo dõi, đánh giá quá trình thực hiện công tác kiểm soát TTHC của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cũng như các c​ơ quan có liên quan, từ năm 2014 đến nay, Bộ Tư pháp đã xây dựng và từng bước hoàn thiện hệ thống Quản lý và đánh giá về kiểm soát TTHC.

 

Để đảm bảo quản lý và khai thác sử dụng có hiệu quả hệ thống này cũng như phân định rõ quy trình và trách nhiệm của các đối tượng tham gia hệ thống, ngày 15/9/2015, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành quy chế quản lý, sử dụng, khai thác hệ thống Quản lý và đánh giá về kiểm soát TTHC (kèm theo Quyết định số 1654/QĐ-BTP).

Theo đó, hệ thống này được vận hành, khai thác và duy trì hoạt động tại địa chỉ http://qldg.thutuchanhchinh.vn, bao gồm các phần mềm và tiện ích hỗ trợ như: Phân hệ quản lý báo cáo về tình hình, kết quả kiểm soát TTHC (theo quy định tại Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết TTHC và báo cáo về tình hình, kết quả kiểm soát TTHC và Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp); phân hệ xây dựng quyết định công bố TTHC (theo quy định tại Thông tư số 05/2014/TT-BTP); phân hệ tiếp nhận, lưu trữ phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính (theo quy định tại Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/2/2008 của Chính Phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính); tiện ích hỗ trợ đánh giá tác động TTHC và rà soát, đánh giá TTHC , tính toán chi phí tuân thủ TTHC (theo quy định tại Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động của TTHC và rà soát, đánhg giá TTHC); tiện ích Hỗ trợ theo dõi, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cải cách TTHC; tiện ích hỗ trợ tạo mới và quản lý phiếu khảo sát.

Các cơ quan, đơn vị hành chính có quyền sử dụng các phân hệ phần mềm và tiện ích hỗ trợ của hệ thống để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao về kiểm soát TTHC; được tiếp cận các thông tin tổng hợp, dữ liệu lưu trữ trên hệ thống phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và phân quyền của tài khoản đăng nhập hệ thống; được hỗ trợ cài đặt phần mềm tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và đồng thời cũng tham gia đóng góp ý kiến để cải tiến cách thức quản lý, hoàn thiện các phân hệ phần mềm, các tiện ích hỗ trợ của hệ thống.

Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân khác cũng được quyền khai thác các thông tin được trích xuất từ hệ thống, được công khai theo quy định và sử dụng một số tiện ích của Hệ thống mà không cần tài khoản đăng nhập như: Đánh giá tác động và tính toán chi phí tuân thủ; gửi phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính; xem, tải các quyết định công bố TTHC của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; theo dõi bảng xếp hạng, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát TTHC của các bộ, ngành, địa phương. Đồng thời, các tổ chức, cá nhân này cũng có thể tham gia góp ý kiến cho Bộ Tư pháp để cải tiến cách thức quản lý hệ thống và hoàn thiện các tiện ích hỗ trợ của hệ thống.

Bên cạnh đó, đối với Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, quy chế cũng quy định rõ trách nhiệm tham mưu Chủ tịch UBND cấp tỉnh quản lý và khai thác, sử dụng hệ thống; hướng dẫn sử dụng, khai thác hệ thống theo chức năng, nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị có liên quan và theo dõi, đôn đốc việc nhập dữ liệu để đảm bảo về tính chính xác, thống nhất và kịp thời của dữ liệu được nhập vào hệ thống./.

            M.T.Phương

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Chí Phương - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại: 055 815477 - Fax: 055 825447
Địa chỉ: 108 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi.