Giới thiệu chung

Quy chế làm việc

Các đơn vị trực thuộc

Tin tức - Sự kiện

Lịch công tác tuần

Thanh Tra Sở

Đảng và các tổ chức Đoàn thể

Quy hoạch - KH sử dụng đất

Danh mục điểm ĐCCS, ĐCI, ĐCII

Danh mục dữ liệu TN&MT

Giá đất Tỉnh QN (2015-2019)

Bản tin Sở TN&MT

Hệ thống Quản lý chất lượng

Xét tặng Giải thưởng Môi trường

Góp ý dự thảo văn bản

Đầu tư- Đấu thầu

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 2285608
Đang online: 8
Đăng ngày: 02/05/2013

Thực hiện Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để chấn chỉnh việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, nhiều địa phương đã xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính xong và đưa vào quản lí, vận hành, khai thác có hiệu quả. Tuy nhiên còn nhiều địa phương việc triển khai thực hiện còn chậm. Để khắc phục tình trạng trên, ngày 09 tháng 04 năm 20113 Tổng cục Quản lí đất đai - Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành văn bản số 320/TCQLĐĐ-CĐTK Về việc xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính, theo đó Tổng cục Quản lí đất đai đề nghị các Sở Tài nguyên và Môi trường khi triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính cần chú trọng một số vấn đề sau:

Khi triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính cho các xã, huyện cần phải thiết kế tổng thể mô hình cơ sở dữ liệu tập trung của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và lựa chọn sử dụng phần mềm thống nhất trong phạm vi tòan tỉnh; chuẩn bị các điều kiện về hạ tầng công nghệ phục vụ yêu cầu quản lí, vận hành, khai thác, cập nhật cơ sở dữ liệu địa chính; rà sóat kiện tòan bộ máy và đào tạo cán bộ chuyên môn; ban hành các quy chế, quy trình quản lí, vận hành, khai thác sử dụng, cập nhật cơ sở dữ liệu địa chính.

Các thiết bị cho hệ thống cơ sở dữ liệu địa chính cần phải được đầu tư trang bị đồng bộ, các thiết bị được tập trung, thống nhất tại Sở Tài nguyên và Môi trường để nâng cao hiệu quả sử dụng.

Việc xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính cần được triển khai và hòan thành cho từng đơn vị hành chính cấp huyện, không nên triển khai dàn trải, cần ưu tiên triển khai trước cho những huyện xã chọn làm mẫu có mức độ giao dịch đất đai lớn. Sau khi hòan thành cơ sở dữ liệu cho xã, huyện nào phải tích hợp ngay vào hệ thống của tỉnh để thống nhất quản lí, sử dụng và cập nhật thường xuyên.

Việc xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính cần được xác định cụ thể cho 2 bước công việc gồm xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính cho từng xã và tích hợp cơ sở dữ liệu của xã vào hệ thống cơ sở dữ liệu địa chính chung của tỉnh.  

Cần giao cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất các cấp kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện của đơn vị tư vấn; nếu có điều kiện thì giao cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tham gia xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính, nhất là việc tích hợp cơ sở dữ liệu địa chính xã vào hệ thống cơ sở dữ liệu. Việc nghiệm thu sản phẩm của đơn vị tư vấn chỉ được thực hiện sau khi đã được tích hợp vào cơ sở dữ liệu đại chính chung của tỉnh và được vận hành thử nghiệm bảo đảm yêu cầu chất lượng tính thống nhất theo qui định.

Việc xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính phải được thực hiện lồng ghép với việc đo đạc lập hoặc chỉnh lý, hòan thiện bản đồ địa chính và đăng ký, cấp giấy chứng nhận. Đối với địa phương đã cơ bản hòan thành đăng ký, cấp Giấy chứng nhận theo các lọai bản đồ giải thửa hoặc bản đồ, sơ đồ khác mà tình hình sử dụng đất đã tương đối ổn định, ít có biến động thì tiến hành xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên cơ sở sử dụng các tài liệu hiện có mà không nhất thiết phải chờ đo vẽ lại bản đồ địa chính mới tiến hành xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính.

                                                                                   Lê Văn Tạo  

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm
Thông tin cần biết
   

​Về việc lập thủ tục kê khai đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các cơ sở Tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

CV-4108.pdfCV-4108.pdf

 

   

Về việc hủy 34.523 phôi giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

 http://www.quangngai.gov.vn/vi/sotnmt/SiteResources/VPDK/4023%20vpdk.pdf​

 

 

 

 

 

Phim tư liệu
Ngày nước thế giới 2019 - Video clips
Xem thêm

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Phí Quang Hiển - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi.
Địa chỉ: Số 163 Hùng Vương - TP Quảng Ngãi
Điện thoại:0255.3714507; Fax: 0255.3822870; Email:stnmt@quangngai.gov.vn