Giới thiệu chung

Quy chế làm việc

Các đơn vị trực thuộc

Tin tức - Sự kiện

Lịch công tác tuần

Thanh Tra Sở

Đảng và Các tổ chức Đoàn thể

Quy hoạch - KH sử dụng đất

Danh mục điểm ĐCCS, ĐCI, ĐCII

Danh mục dữ liệu TN&MT

Giá đất tỉnh QN (2015-2019)

Bản tin Sở TN&MT

Hệ thống Quản lý chất lượng

Xét tặng Giải thưởng Môi trường

Góp ý dự thảo văn bản

Đầu tư- Đấu thầu

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 2357300
Đang online: 3

​Tham gia góp ý Dự thảo Sửa đổi một số Điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh​.


​Thông báo lấy ý kiến về Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.


​V/v Góp ý Dự thảo Quyết định Điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi.


​V/v xin ý kiến góp ý xây dựng Bộ đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (lần 2).

V/v tham gia Góp ý Dự thảo Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2020 - 2024)​.

File đính kèm: 

1-DỰ THẢO TỜ TRÌNH UBND TỈNH VỀ BẢNG GIÁ ĐẤT 2020-2024.doc

2-DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VỀ BẢNG GIÁ ĐẤT 2020-2024.doc

3-DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH BẢNG GIÁ ĐẤT 2020-2024.doc

4-DỰ THẢO QUY ĐỊNH UBND TỈNH VỀ BẢNG GIÁ ĐẤT 2020-2024.doc


​V/v​ Tham gia góp ý Dự thảo Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa Đại dương đến năm 2030​. (Đính kèm theo Công văn 3608/STNMT​-BHD ngày 09/8/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ngãi; Công văn số 4416/UBND-NNTN ngày 07/8/2019 của UBND Tỉnh Quảng Ngãi).​​

File đính kèm: - 3608 STNMT​-BHD.pdf

                        - 4416 UBND-NNTN.pdf

​Về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 54/2015/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

File đính kèm:786qldd.pdfDu thao han muc sau.docDu thao tach thua sau.doc

​Góp ý Quyết định Về việc phê duyệt “Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo”

File đính kèm:

- Các Văn bản: 718 So TN.pdf

- Dự thảo Quyết định: Du thao QĐ CTTĐ 14.2.2019.docx

- Thuyết minh: Thuyet minh CTTBĐTCB 27.112.2018.docx

Về việc lấy ý kiến dự thảo Ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Quảng Ngãi

File đính kèm:2844.pdf

Dự thảo Quyết định Về việc phê duyệt Đề án thành lập Quỹ  phát triển đất tỉnh Quảng Ngãi ​

File đính kèm: Du thao van ban Quy PT dat-lan 1.doc

 TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm
Thông tin cần biết
   

​Triển khai thực hiện các văn bản về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất​.

File đính kèm: CV-1461-VPDK.pdf;   CV-1476-VPDK.pdf

 

   

​Thông báo: Lịch tiếp công dân định kỳ trong năm 2020 của Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Quảng Ngãi.

File đính kèm: 5983ttr.pdf

 

 

 

   

​Về vệc ký Phụ lục điều chỉnh Hợp đồng thuê đất đối với các trường hợp thuê đất đã hết thời gian ổ định đơn giá thuê đất 05 năm trên địa bàn tỉnh QN (lần 3)​.

File đính kèm:5052qldd.pdf5052qldd.pdf

 

   

​Góp ý Dự thảo văn Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2020 - 2024)​.

File đính kèm: 

1-DỰ THẢO TỜ TRÌNH UBND TỈNH VỀ BẢNG GIÁ ĐẤT 2020-2024.doc

2-DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VỀ BẢNG GIÁ ĐẤT 2020-2024.doc

3-DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH BẢNG GIÁ ĐẤT 2020-2024.doc

4-DỰ THẢO QUY ĐỊNH UBND TỈNH VỀ BẢNG GIÁ ĐẤT 2020-2024.doc 

Phim tư liệu
Ngày nước thế giới 2019 - Video clips

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Phí Quang Hiển - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi.
Địa chỉ: Số 163 Hùng Vương - TP Quảng Ngãi
Điện thoại:0255.3714507; Fax: 0255.3822870; Email:stnmt@quangngai.gov.vn