Giới thiệu chung

Quy chế làm việc

Các đơn vị trực thuộc

Tin tức - Sự kiện

Lịch công tác tuần

Thanh Tra Sở

Đảng và Các tổ chức Đoàn thể

Quy hoạch - KH sử dụng đất

Danh mục điểm ĐCCS, ĐCI, ĐCII

Danh mục dữ liệu TN&MT

Giá đất tỉnh QN (2015-2019)

Bản tin Sở TN&MT

Hệ thống Quản lý chất lượng

Xét tặng Giải thưởng Môi trường

Góp ý dự thảo văn bản

Đầu tư- Đấu thầu

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 2314142
Đang online: 5
Đăng ngày: 21/07/2015

Ngày 17/7/2015, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ký Quyết định số 1164/QĐ-UBND về việc thanh tra cấp 60 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho các hộ dân trên địa bàn xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành tỉnh Quảng Ngãi (trong tổng số 78 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Giấy CNQSDĐ) lâm nghiệp, đến nay đã thu hồi 18 Giấy CNQSDĐ lâm nghiệp, còn lại 60 Giấy CNQSDĐ lâm nghiệp được nêu tại Kết luận thanh tra số 1297/KL-UBND ngày 29/12/2014 của UBND huyện Nghĩa Hành) và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Đoàn thanh tra liên ngành được thành lập gồm 9 thành viên, trong đó ông Phí Quang Hiển – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường làm trưởng đoàn. Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tiến hành thanh tra; phân công nhiệm vụ cho các thành viên; trong quá trình thanh tra nếu có vấn đề liên quan đến 60 Giấy CNQSDĐ cần phải làm rõ thì Đoàn thanh tra có quyền được xem xét; kết luận thanh tra trình Chủ tịch UBND tỉnh  (qua Chánh thanh tra tỉnh) xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

UBND tỉnh cũng giao trách nhiệm cho Chánh thanh tra tỉnh phê duyệt Kế hoạch thanh tra và chỉ đạo, giám sát, đôn đốc, theo dõi xuyên suốt quá trình hoạt động của đoàn thanh tra; có ý kiến chính thức đối với nội dung Kết luận thanh tra của trưởng đoàn thanh tra và tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy xem xét, chỉ đao trước khi Chủ tịch UBND tỉnh quyết định xử lý theo quy định của pháp luật.
Thời hạn thanh tra là 30 ngày (ba mươi) ngày làm việc tại đơn vị (trừ ngày nghỉ, ngày lễ) kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra của UBND tỉnh.

                                                                                              KT

 

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm
Thông tin cần biết

 

   

​Về vệc ký Phụ lục điều chỉnh Hợp đồng thuê đất đối với các trường hợp thuê đất đã hết thời gian ổ định đơn giá thuê đất 05 năm trên địa bàn tỉnh QN (lần 3)​.

File đính kèm:5052qldd.pdf5052qldd.pdf

 

   

​Góp ý Dự thảo văn Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2020 - 2024)​.

File đính kèm: 

1-DỰ THẢO TỜ TRÌNH UBND TỈNH VỀ BẢNG GIÁ ĐẤT 2020-2024.doc

2-DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VỀ BẢNG GIÁ ĐẤT 2020-2024.doc

3-DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH BẢNG GIÁ ĐẤT 2020-2024.doc

4-DỰ THẢO QUY ĐỊNH UBND TỈNH VỀ BẢNG GIÁ ĐẤT 2020-2024.doc 

   

​Tham gia góp ý Dự thảo Sửa đổi một số Điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh​.

File đính kèm: Dự thảo sửa đổi Điều 5, Điều 19 QĐ 48_duong.docDự thảocv5068.pdfCV-5068

 

   

Đề cương Báo cáo: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030​

File đính kèm: Đề cương báo cáo tình hình thực hiện Chiến lược BVMT Quốc gia đến năm 2020.doc

 

   

​Ban hành Quy chế đấu giá quyền khai thác mỏ cát thôn Bình Thanh, xã Trà Bình và mỏ cát thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng tỉnh Quảng Ngãi

File đính kèm:258-STNMT.pdf

 

Phim tư liệu
Ngày nước thế giới 2019 - Video clips

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Phí Quang Hiển - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi.
Địa chỉ: Số 163 Hùng Vương - TP Quảng Ngãi
Điện thoại:0255.3714507; Fax: 0255.3822870; Email:stnmt@quangngai.gov.vn