Giới thiệu chung

Quy chế làm việc

Các đơn vị trực thuộc

Tin tức - Sự kiện

Lịch công tác tuần

Thanh Tra Sở

Đảng và Các tổ chức Đoàn thể

Quy hoạch - KH sử dụng đất

Danh mục điểm ĐCCS, ĐCI, ĐCII

Danh mục dữ liệu TN&MT

Giá đất tỉnh QN (2015-2019)

Bản tin Sở TN&MT

Hệ thống Quản lý chất lượng

Xét tặng Giải thưởng Môi trường

Góp ý dự thảo văn bản

Đầu tư- Đấu thầu

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 2314134
Đang online: 2
Đăng ngày: 28/11/2012

Với mục đích tăng cường trách nhiệm của Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, nâng cao năng lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành công tác ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, thực hiện ứng dụng CNTT vào công tác cải cách hành chính, cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến, tiến đến xây dựng thành công chính quyền điện tử ở các cấp; góp phần nâng cao và duy trì chỉ số về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT, truyền thông của tỉnh. UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Quy định về tăng cường hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Ngãi.

Các nội dung về tăng cường hoạt động ứng dụng và phát triển CNTT trong cơ quan nhà nước bao gồm: xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin như đầu tư hoàn thiện về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, thiết bị CNTT. Cung cấp nội dung thông tin trên môi trường mạng tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nhanh chóng, dễ dàng; xây dựng những biểu mẫu điện tử thống nhất theo các yêu cầu, công bố các danh mục, lộ trình cung cấp các dịch vụ hành chính công trên môi trường mạng, hướng dẫn tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch với cơ quan nhà nước khi thực hiện các dịch vụ hành chính công trên môi trường mạng. Phát triển và sử dụng nguồn nhân lực CNTT. Đầu tư cho ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước bao gồm kinh phí ngân sách nhà nước cấp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Tăng cường sử dụng văn bản điện tử, từng bước thay thế văn bản giấy trong quản lý điều hành và trao đổi thông tin. Bảo đảm hoạt động ứng dụng và phát triển CNTT phải gắn với việc nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước và tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư các dự án ứng dụng CNTT…

UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng đã giao trách nhiệm của cơ quan, người đứng đầu cơ quan trong công tác tăng cường hoạt động ứng dụng và phát triển CNTT như xây dựng, triển khai, tổ chức thực hiện, giám sát, kiểm tra kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT, đồng thời thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, sơ kết, tổng kết nhằm đánh giá kết quả, hiệu quả thực hiện, đề xuất xây dựng các biện pháp, giải pháp, cơ chế, chính sách để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác ứng dụng và phát triển CNTT trong cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Ngãi.

                                                                                   KT

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm
Thông tin cần biết

 

   

​Về vệc ký Phụ lục điều chỉnh Hợp đồng thuê đất đối với các trường hợp thuê đất đã hết thời gian ổ định đơn giá thuê đất 05 năm trên địa bàn tỉnh QN (lần 3)​.

File đính kèm:5052qldd.pdf5052qldd.pdf

 

   

​Góp ý Dự thảo văn Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2020 - 2024)​.

File đính kèm: 

1-DỰ THẢO TỜ TRÌNH UBND TỈNH VỀ BẢNG GIÁ ĐẤT 2020-2024.doc

2-DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VỀ BẢNG GIÁ ĐẤT 2020-2024.doc

3-DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH BẢNG GIÁ ĐẤT 2020-2024.doc

4-DỰ THẢO QUY ĐỊNH UBND TỈNH VỀ BẢNG GIÁ ĐẤT 2020-2024.doc 

   

​Tham gia góp ý Dự thảo Sửa đổi một số Điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh​.

File đính kèm: Dự thảo sửa đổi Điều 5, Điều 19 QĐ 48_duong.docDự thảocv5068.pdfCV-5068

 

   

Đề cương Báo cáo: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030​

File đính kèm: Đề cương báo cáo tình hình thực hiện Chiến lược BVMT Quốc gia đến năm 2020.doc

 

   

​Ban hành Quy chế đấu giá quyền khai thác mỏ cát thôn Bình Thanh, xã Trà Bình và mỏ cát thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng tỉnh Quảng Ngãi

File đính kèm:258-STNMT.pdf

 

Phim tư liệu
Ngày nước thế giới 2019 - Video clips

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Phí Quang Hiển - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi.
Địa chỉ: Số 163 Hùng Vương - TP Quảng Ngãi
Điện thoại:0255.3714507; Fax: 0255.3822870; Email:stnmt@quangngai.gov.vn