Giới thiệu chung

Quy chế làm việc

Các đơn vị trực thuộc

Tin tức - Sự kiện

Lịch công tác tuần

Thanh Tra Sở

Đảng và Các tổ chức Đoàn thể

Quy hoạch - KH sử dụng đất

Danh mục điểm ĐCCS, ĐCI, ĐCII

Danh mục dữ liệu TN&MT

Giá đất tỉnh QN (2015-2019)

Bản tin Sở TN&MT

Hệ thống Quản lý chất lượng

Xét tặng Giải thưởng Môi trường

Góp ý dự thảo văn bản

Đầu tư- Đấu thầu

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 2358782
Đang online: 3

 

1. Văn phòng

Phó Chánh Văn phòng (Cán bộ đầu mối Kiểm soát TTHC): Đinh Trọng Thành
Tel: 055.3712537  ĐTDĐ: 0934927779
Mail: dtthanh-stnmt@quangngai.gov.vn

Mail: dinhtrongthanh77@gmail.com


Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Đức Thành

Tel:                           ĐTDĐ: 0905759899

Mail: ndthanh-stnmt@quangngai.gov.vn

 

Tiếp nhận và trả hồ sơ

Chuyên viên: Nguyễn Thị Hương Liêu

Tel: 055-3829823      ĐTDĐ: 0934795677

 

Văn thư: Phạm Thị Thúy Vân

Tel: 055 3714507 

Mail: pttvan-stnmt@quangngai.gov.vn

 

Phụ trách Kế toán: Ngô Đức Phúc

Mail: ndphuc-stnmt@quangngai.gov.vn

Tel: 055-3824766    DĐ:0905 144432

 

2. Phòng Kế Hoạch - Tài chính

      
 

3.Thanh tra Sở
Chánh Thanh tra: Đỗ Sáu
Tel: 055 824767     ĐTDĐ :0905060703
Mail: dosau-stnmt@quangngai.gov.vn

Phó Chánh Thanh tra: Võ Tấn Năm

Tel:                             ĐTDĐ: 0914043229

Mail: ndthanh-stnmt@quangngai.gov.vn

 

 

4. Phòng Quản lý Đất đai 

Trưởng phòng: Đỗ Sa Trường

Tel: 055 3714509     ĐTDĐ: 0914164444
Mail:dstruong-stnmt@quangngai.gov.vn


Phó Trưởng phòng: Nguyễn Hoàng Trà Giang

Tel:  055 3822906       ĐTDĐ:

Mail: nhtgiang-stnmt@quangngai.gov.vn


Phó Trưởng phòng: Trương Đình Tửu
Tel:   055 3822906     ĐTDĐ:

Mail: tdtuu-stnmt@quangngai.gov.vn


5. Phòng Khoáng Sản
Trưởng phòng: Phan Mùa

Tel: 055 819462     ĐTDĐ: 0914121000

Mail: pmua-stnmt@quangngai.gov.vn

 

6. Phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám

Trưởng phòng: Lê Văn Thích

Tel: 055 3827502      ĐTDĐ: 0914 202095

Mail: lvthich-stnmt@quangngai.gov.vn

 

Phó Trưởng phòng: Trần Ngọc Huy

Tel:                   ĐTDĐ: 0985865464
Mail: tnhuy-stnmt@quangngai.gov.vn

7. Phòng Tài nguyên nước - Khí tượng thuỷ văn và Biến đổi khí hậu

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Biện Như Sơn

Tel:                                ĐTDĐ: 0914 244244

Mail: nbnson-stnmt@quangngai.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 


Thông tin cần biết
   

​Triển khai thực hiện các văn bản về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất​.

File đính kèm: CV-1461-VPDK.pdf;   CV-1476-VPDK.pdf

 

   

​Thông báo: Lịch tiếp công dân định kỳ trong năm 2020 của Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Quảng Ngãi.

File đính kèm: 5983ttr.pdf

 

 

 

   

​Về vệc ký Phụ lục điều chỉnh Hợp đồng thuê đất đối với các trường hợp thuê đất đã hết thời gian ổ định đơn giá thuê đất 05 năm trên địa bàn tỉnh QN (lần 3)​.

File đính kèm:5052qldd.pdf5052qldd.pdf

 

   

​Góp ý Dự thảo văn Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2020 - 2024)​.

File đính kèm: 

1-DỰ THẢO TỜ TRÌNH UBND TỈNH VỀ BẢNG GIÁ ĐẤT 2020-2024.doc

2-DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VỀ BẢNG GIÁ ĐẤT 2020-2024.doc

3-DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH BẢNG GIÁ ĐẤT 2020-2024.doc

4-DỰ THẢO QUY ĐỊNH UBND TỈNH VỀ BẢNG GIÁ ĐẤT 2020-2024.doc 

Phim tư liệu
Ngày nước thế giới 2019 - Video clips

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Phí Quang Hiển - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi.
Địa chỉ: Số 163 Hùng Vương - TP Quảng Ngãi
Điện thoại:0255.3714507; Fax: 0255.3822870; Email:stnmt@quangngai.gov.vn