Giới thiệu chung

Quy chế làm việc

Các đơn vị trực thuộc

Tin tức - Sự kiện

Lịch công tác tuần

Thanh Tra Sở

Đảng và các tổ chức Đoàn thể

Quy hoạch - KH sử dụng đất

Danh mục điểm ĐCCS, ĐCI, ĐCII

Danh mục dữ liệu TN&MT

Giá đất Tỉnh QN (2015-2019)

Bản tin Sở TN&MT

Hệ thống Quản lý chất lượng

Xét tặng Giải thưởng Môi trường

Góp ý dự thảo văn bản

Đầu tư- Đấu thầu

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 2298987
Đang online: 5

 

1. Văn phòng

Phó Chánh Văn phòng (Cán bộ đầu mối Kiểm soát TTHC): Đinh Trọng Thành
Tel: 055.3712537  ĐTDĐ: 0934927779
Mail: dtthanh-stnmt@quangngai.gov.vn

Mail: dinhtrongthanh77@gmail.com


Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Đức Thành

Tel:                           ĐTDĐ: 0905759899

Mail: ndthanh-stnmt@quangngai.gov.vn

 

Tiếp nhận và trả hồ sơ

Chuyên viên: Nguyễn Thị Hương Liêu

Tel: 055-3829823      ĐTDĐ: 0934795677

 

Văn thư: Phạm Thị Thúy Vân

Tel: 055 3714507 

Mail: pttvan-stnmt@quangngai.gov.vn

 

Phụ trách Kế toán: Ngô Đức Phúc

Mail: ndphuc-stnmt@quangngai.gov.vn

Tel: 055-3824766    DĐ:0905 144432

 

2. Phòng Kế Hoạch - Tài chính

      
 

3.Thanh tra Sở
Chánh Thanh tra: Đỗ Sáu
Tel: 055 824767     ĐTDĐ :0905060703
Mail: dosau-stnmt@quangngai.gov.vn

Phó Chánh Thanh tra: Võ Tấn Năm

Tel:                             ĐTDĐ: 0914043229

Mail: ndthanh-stnmt@quangngai.gov.vn

 

 

4. Phòng Quản lý Đất đai 

Trưởng phòng: Đỗ Sa Trường

Tel: 055 3714509     ĐTDĐ: 0914164444
Mail:dstruong-stnmt@quangngai.gov.vn


Phó Trưởng phòng: Nguyễn Hoàng Trà Giang

Tel:  055 3822906       ĐTDĐ:

Mail: nhtgiang-stnmt@quangngai.gov.vn


Phó Trưởng phòng: Trương Đình Tửu
Tel:   055 3822906     ĐTDĐ:

Mail: tdtuu-stnmt@quangngai.gov.vn


5. Phòng Khoáng Sản
Trưởng phòng: Phan Mùa

Tel: 055 819462     ĐTDĐ: 0914121000

Mail: pmua-stnmt@quangngai.gov.vn

 

6. Phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám

Trưởng phòng: Lê Văn Thích

Tel: 055 3827502      ĐTDĐ: 0914 202095

Mail: lvthich-stnmt@quangngai.gov.vn

 

Phó Trưởng phòng: Trần Ngọc Huy

Tel:                   ĐTDĐ: 0985865464
Mail: tnhuy-stnmt@quangngai.gov.vn

7. Phòng Tài nguyên nước - Khí tượng thuỷ văn và Biến đổi khí hậu

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Biện Như Sơn

Tel:                                ĐTDĐ: 0914 244244

Mail: nbnson-stnmt@quangngai.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 


Thông tin cần biết
   

​V/v Công khai việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện việc đấu giá QSDĐ (đợt 4) đối với 1 số lô đất ở thuộc DA KDC Yên Phú, phường Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

CV-766.pdfCV-766.pdf

 

   

Góp ý Dự thảo Quyết định Điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi.

Dự thảo: Chức năng nhiệm vụ sở TNMT-2019.doc

 

   

​Thông báo về việc Báo cáo Kết quả thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm trong quản lý sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020 trong năm 2019.

 

   

​Kế hoạch Lập phương án xử lý, thu hồi các địa điểm đất đã được thanh lý tài sản trên đất thuộc tài sản công trên địa bàn tỉnh theo Kết luận số 05/KL-UBND ngày 07/6/2019 của UBND tỉnh.

KH-4161.pdfKH-4161.pdf

 

   

​Về việc lập thủ tục kê khai đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các cơ sở Tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

CV-4108.pdfCV-4108.pdf

 

   

Về việc hủy 34.523 phôi giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

 http://www.quangngai.gov.vn/vi/sotnmt/SiteResources/VPDK/4023%20vpdk.pdf​

 

Phim tư liệu
Ngày nước thế giới 2019 - Video clips

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Phí Quang Hiển - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi.
Địa chỉ: Số 163 Hùng Vương - TP Quảng Ngãi
Điện thoại:0255.3714507; Fax: 0255.3822870; Email:stnmt@quangngai.gov.vn