Giới thiệu chung

Quy chế làm việc

Các đơn vị trực thuộc

Tin tức - Sự kiện

Lịch công tác tuần

Thanh Tra Sở

Đảng và Các tổ chức Đoàn thể

Quy hoạch - KH sử dụng đất

Danh mục điểm ĐCCS, ĐCI, ĐCII

Danh mục dữ liệu TN&MT

Giá đất tỉnh QN (2015-2019)

Bản tin Sở TN&MT

Hệ thống Quản lý chất lượng

Xét tặng Giải thưởng Môi trường

Góp ý dự thảo văn bản

Đầu tư- Đấu thầu

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 2326937
Đang online: 17

 

1. Văn phòng

Phó Chánh Văn phòng (Cán bộ đầu mối Kiểm soát TTHC): Đinh Trọng Thành
Tel: 055.3712537  ĐTDĐ: 0934927779
Mail: dtthanh-stnmt@quangngai.gov.vn

Mail: dinhtrongthanh77@gmail.com


Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Đức Thành

Tel:                           ĐTDĐ: 0905759899

Mail: ndthanh-stnmt@quangngai.gov.vn

 

Tiếp nhận và trả hồ sơ

Chuyên viên: Nguyễn Thị Hương Liêu

Tel: 055-3829823      ĐTDĐ: 0934795677

 

Văn thư: Phạm Thị Thúy Vân

Tel: 055 3714507 

Mail: pttvan-stnmt@quangngai.gov.vn

 

Phụ trách Kế toán: Ngô Đức Phúc

Mail: ndphuc-stnmt@quangngai.gov.vn

Tel: 055-3824766    DĐ:0905 144432

 

2. Phòng Kế Hoạch - Tài chính

      
 

3.Thanh tra Sở
Chánh Thanh tra: Đỗ Sáu
Tel: 055 824767     ĐTDĐ :0905060703
Mail: dosau-stnmt@quangngai.gov.vn

Phó Chánh Thanh tra: Võ Tấn Năm

Tel:                             ĐTDĐ: 0914043229

Mail: ndthanh-stnmt@quangngai.gov.vn

 

 

4. Phòng Quản lý Đất đai 

Trưởng phòng: Đỗ Sa Trường

Tel: 055 3714509     ĐTDĐ: 0914164444
Mail:dstruong-stnmt@quangngai.gov.vn


Phó Trưởng phòng: Nguyễn Hoàng Trà Giang

Tel:  055 3822906       ĐTDĐ:

Mail: nhtgiang-stnmt@quangngai.gov.vn


Phó Trưởng phòng: Trương Đình Tửu
Tel:   055 3822906     ĐTDĐ:

Mail: tdtuu-stnmt@quangngai.gov.vn


5. Phòng Khoáng Sản
Trưởng phòng: Phan Mùa

Tel: 055 819462     ĐTDĐ: 0914121000

Mail: pmua-stnmt@quangngai.gov.vn

 

6. Phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám

Trưởng phòng: Lê Văn Thích

Tel: 055 3827502      ĐTDĐ: 0914 202095

Mail: lvthich-stnmt@quangngai.gov.vn

 

Phó Trưởng phòng: Trần Ngọc Huy

Tel:                   ĐTDĐ: 0985865464
Mail: tnhuy-stnmt@quangngai.gov.vn

7. Phòng Tài nguyên nước - Khí tượng thuỷ văn và Biến đổi khí hậu

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Biện Như Sơn

Tel:                                ĐTDĐ: 0914 244244

Mail: nbnson-stnmt@quangngai.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 


Thông tin cần biết

 

 

   

​Về vệc ký Phụ lục điều chỉnh Hợp đồng thuê đất đối với các trường hợp thuê đất đã hết thời gian ổ định đơn giá thuê đất 05 năm trên địa bàn tỉnh QN (lần 3)​.

File đính kèm:5052qldd.pdf5052qldd.pdf

 

   

​Góp ý Dự thảo văn Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2020 - 2024)​.

File đính kèm: 

1-DỰ THẢO TỜ TRÌNH UBND TỈNH VỀ BẢNG GIÁ ĐẤT 2020-2024.doc

2-DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VỀ BẢNG GIÁ ĐẤT 2020-2024.doc

3-DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH BẢNG GIÁ ĐẤT 2020-2024.doc

4-DỰ THẢO QUY ĐỊNH UBND TỈNH VỀ BẢNG GIÁ ĐẤT 2020-2024.doc 

   

​Tham gia góp ý Dự thảo Sửa đổi một số Điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh​.

File đính kèm: Dự thảo sửa đổi Điều 5, Điều 19 QĐ 48_duong.docDự thảocv5068.pdfCV-5068

 

   

Đề cương Báo cáo: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030​

File đính kèm: Đề cương báo cáo tình hình thực hiện Chiến lược BVMT Quốc gia đến năm 2020.doc

 

Phim tư liệu
Ngày nước thế giới 2019 - Video clips

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Phí Quang Hiển - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi.
Địa chỉ: Số 163 Hùng Vương - TP Quảng Ngãi
Điện thoại:0255.3714507; Fax: 0255.3822870; Email:stnmt@quangngai.gov.vn