Giới thiệu chung

Quy chế làm việc

Các đơn vị trực thuộc

Tin tức - Sự kiện

Lịch công tác tuần

Thanh Tra Sở

Đảng và Các tổ chức Đoàn thể

Quy hoạch - KH sử dụng đất

Danh mục điểm ĐCCS, ĐCI, ĐCII

Danh mục dữ liệu TN&MT

Giá đất tỉnh QN (2015-2019)

Bản tin Sở TN&MT

Hệ thống Quản lý chất lượng

Xét tặng Giải thưởng Môi trường

Góp ý dự thảo văn bản

Đầu tư- Đấu thầu

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 2357580
Đang online: 6
Đăng ngày: 11/06/2015

Để triển khai có hiệu quả Chương trình hành động số 57-CTr/TU ngày 23 tháng 12 năm 2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi về việc thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển Công nghệ thông tin (CNTT) đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập Quốc tế; UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành kế hoạch thực hiện với tổng kinh phí là 500 tỷ đồng (Trong đó: giai đoạn 2015-2017 khoảng 200 tỷ đồng; giai đoạn 2018-2020 khoảng 300 tỷ đồng)

Các nội dung được thực hiện bao gồm công tác tuyên truyền để mỗi cán bộ, đảng viên, người dân hiểu và nắm bắt được đường lối, chủ trương của Đảng, cùng với các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập Quốc tế; xây dựng cơ chế chính sách; xây dựng hệ thống hạ tầng thông tin đồng bộ, hiện đại; ứng dụng CNTT, tạo nền  tảng hình thành xã hội điện tử như tập trung xây dựng các dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 quan trọng phục vụ quản lý tại các cơ quan nhà nước và nâng cao năng lực phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp, xây dựng hệ thống thông tin quản lý văn bản và điều hành, hệ thống thư điện tử; phát triển nguồn nhân lực CNTT; công nghiệp CNTT; đảm bảo an tòan - an ninh thông tin cho các hệ thống thông tin…

Với yêu cầu cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong chương trình hành động số 57-CTr/TU ngày 23 tháng 12 năm 2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi; triển khai đồng bộ các giải pháp, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành trong phát triển ứng dụng CNTT. CNTT phải được xác lập như là một công cụ hữu hiệu tạo lập phương thức sản xuất  mới và là một trong những động lực quan trọng để phát triển  kinh tế tri thức, nâng cao năng lực cạnh tranh trong nước và hội nhập quốc tế, góp phần đưa Quảng Ngãi cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.

Kế hoạch được thực hiện tốt sẽ tăng cường sự điều hành có hiệu quả của chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh, có sự tham gia rộng rãi của người dân, tạo môi trường làm việc điện tử rộng khắp, tin học hóa hầu hết các hoạt động, làm cho hoạt động của cơ quan nhà nước minh bạch hơn, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn; Xây dựng chính quyền điện tử góp phần tích cực xây dựng Quảng Ngãi cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020, đưa Quảng Ngãi trở thành một trong 20 tỉnh, thành phố thực hiện tốt việc ứng dụng và phát triển CNTT của cả nước.

                                                                                                        KT

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm
Thông tin cần biết
   

​Triển khai thực hiện các văn bản về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất​.

File đính kèm: CV-1461-VPDK.pdf;   CV-1476-VPDK.pdf

 

   

​Thông báo: Lịch tiếp công dân định kỳ trong năm 2020 của Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Quảng Ngãi.

File đính kèm: 5983ttr.pdf

 

 

 

   

​Về vệc ký Phụ lục điều chỉnh Hợp đồng thuê đất đối với các trường hợp thuê đất đã hết thời gian ổ định đơn giá thuê đất 05 năm trên địa bàn tỉnh QN (lần 3)​.

File đính kèm:5052qldd.pdf5052qldd.pdf

 

   

​Góp ý Dự thảo văn Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2020 - 2024)​.

File đính kèm: 

1-DỰ THẢO TỜ TRÌNH UBND TỈNH VỀ BẢNG GIÁ ĐẤT 2020-2024.doc

2-DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VỀ BẢNG GIÁ ĐẤT 2020-2024.doc

3-DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH BẢNG GIÁ ĐẤT 2020-2024.doc

4-DỰ THẢO QUY ĐỊNH UBND TỈNH VỀ BẢNG GIÁ ĐẤT 2020-2024.doc 

Phim tư liệu
Ngày nước thế giới 2019 - Video clips

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Phí Quang Hiển - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi.
Địa chỉ: Số 163 Hùng Vương - TP Quảng Ngãi
Điện thoại:0255.3714507; Fax: 0255.3822870; Email:stnmt@quangngai.gov.vn