Giới thiệu chung

Quy chế làm việc

Các đơn vị trực thuộc

Tin tức - Sự kiện

Lịch công tác tuần

Thanh Tra Sở

Đảng và Các tổ chức Đoàn thể

Quy hoạch - KH sử dụng đất

Danh mục điểm ĐCCS, ĐCI, ĐCII

Danh mục dữ liệu TN&MT

Giá đất tỉnh QN (2015-2019)

Bản tin Sở TN&MT

Hệ thống Quản lý chất lượng

Xét tặng Giải thưởng Môi trường

Góp ý dự thảo văn bản

Đầu tư- Đấu thầu

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 2357153
Đang online: 4
Đăng ngày: 28/11/2016
Quang cảnh tại hội nghị...

Sáng ngày 26/11, Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ngãi đã tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tới toàn thể đảng viên thuộc Đảng ủy và công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở.

Tại Hội nghị, báo cáo viên của Đảng ủy khối đã giới thiệu, quán triệt những nội dung cơ bản của Chỉ thị, đó là hệ thống quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội,  kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh của nhân dân, khối đại đoàn kết toàn dân tộc, quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân; quốc phòng, an ninh nhân dân; phát triển kinh tế, văn hóa; nâng cao đời sống vật chất của nhân dân; về đạo đức cách mạng, xây dựng đảng; cần kiệm, liêm chính, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội;  phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, gắn chặt lý luận với thực tiễn, làm việc dân chủ, khoa học, ứng xử văn hóa, nói đi đôi vơi làm, phong cách sống thanh cao, trong sạch, giản dị…

Kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Minh Hải - Bí thư  Đảng bộ Sở đã  nhấn mạnh: Việc hộc tập  và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là đợt sinh hoạt chính trị trong toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Sở; có tầm quan trọng trong công tác xây dựng đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diến biến”,”tự chuyển hóa trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu… Đồng chí đã yêu cầu các Đảng viên trong toàn Đảng bộ, toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động tiếp tục nghiên cứu, nhận thức đầy đủ, sâu sắc nội dung của Chỉ thị, đồng thời phải xây dựng kế hoạch cá nhân về làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn liền với chức năng, nhiệm vụ của mình.

                                                                                          KT

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm
Thông tin cần biết
   

​Triển khai thực hiện các văn bản về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất​.

File đính kèm: CV-1461-VPDK.pdf;   CV-1476-VPDK.pdf

 

   

​Thông báo: Lịch tiếp công dân định kỳ trong năm 2020 của Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Quảng Ngãi.

File đính kèm: 5983ttr.pdf

 

 

 

   

​Về vệc ký Phụ lục điều chỉnh Hợp đồng thuê đất đối với các trường hợp thuê đất đã hết thời gian ổ định đơn giá thuê đất 05 năm trên địa bàn tỉnh QN (lần 3)​.

File đính kèm:5052qldd.pdf5052qldd.pdf

 

   

​Góp ý Dự thảo văn Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2020 - 2024)​.

File đính kèm: 

1-DỰ THẢO TỜ TRÌNH UBND TỈNH VỀ BẢNG GIÁ ĐẤT 2020-2024.doc

2-DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VỀ BẢNG GIÁ ĐẤT 2020-2024.doc

3-DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH BẢNG GIÁ ĐẤT 2020-2024.doc

4-DỰ THẢO QUY ĐỊNH UBND TỈNH VỀ BẢNG GIÁ ĐẤT 2020-2024.doc 

Phim tư liệu
Ngày nước thế giới 2019 - Video clips

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Phí Quang Hiển - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi.
Địa chỉ: Số 163 Hùng Vương - TP Quảng Ngãi
Điện thoại:0255.3714507; Fax: 0255.3822870; Email:stnmt@quangngai.gov.vn