Giới thiệu chung

Quy chế làm việc

Các đơn vị trực thuộc

Tin tức - Sự kiện

Lịch công tác tuần

Thanh Tra Sở

Đảng và Các tổ chức Đoàn thể

Quy hoạch - KH sử dụng đất

Danh mục điểm ĐCCS, ĐCI, ĐCII

Danh mục dữ liệu TN&MT

Giá đất tỉnh QN (2015-2019)

Bản tin Sở TN&MT

Hệ thống Quản lý chất lượng

Xét tặng Giải thưởng Môi trường

Góp ý dự thảo văn bản

Đầu tư- Đấu thầu

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 2354826
Đang online: 7
Văn bản pháp quy
Chọn lĩnh vực
Phân loại
Từ khóa
Tổng số: 158 văn bản.
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 18/2019/QĐ-UBND 17/07/2019 Ban hành Đơn giá dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai không sử dụng ngân sách nhà nước do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
2 13/2019/QĐ-UBND 06/06/2019 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
3 10/2019/QĐ-UBND 16/04/2019 Ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Quảng Ngãi
4 01/2019/TT-BTNMT 08/03/2019 Thông tư Quy định ngưng hiệu lực thi hành một số quy định của Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT ngày 14/9/2018 và Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT ngày 14/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
5 753/QĐ-UB 10/01/2019 Ban hành Quy định thu phí, lệ phí bằng biên lai tự in trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa trên địa tỉnh Quảng Ngãi
6 167/2018/NĐ-CP 26/12/2018 Nghị định quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất
7 32/2018/NQ-HĐND 26/12/2018 Nghị quyết về việc thông qua danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
8 17/2018/BTNMT 31/10/2018 Thông tư quy định kỹ thuật thành lập, cập nhật bộ bản đồ chuẩn biên giới quốc gia và thể hiện đường biên giới quốc gia chủ quyền lãnh thổ quốc gia trên các sản phẩm đo đạc bản đồ, xuất bản phẩm bản đồ
9 03/2018/QĐ-TTg 23/01/2018 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Tổng cục khí tượng thủy văn trực thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường
10 75/2017/TT-BTNMT 29/12/2017 Thông tư quy định về bảo vệ nước dưới đất trong các hoạt động khoan, đào, thăm dò khai thác nước dưới đất
11 08/2017/TT-BTNMT 06/06/2017 Thông tư quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám
12 09/2017/TT-BTNMT 06/06/2017 Thông tư quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám Quốc gia
13 10/2017/TT-BTNMT 06/06/2017 Thông tư quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỉ lệ 1:5.000 1: 10.000 1:500.000...
14 33/2017/NĐ-CP 03/04/2017 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản
15 46/2016/TT-BTNMT 27/12/2016 Thông tư số 46/2016/TT-BTNMT ngày 27/12/2016 của Bộ TN&MT: Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường.
16 18/2016/TT-BTNMT 25/07/2016 Thông tư quy định chi tiết về hồ sơ tài nguyên hải đảo, hướng dẫn việc lập và quản lí hồ sơ tài nguyên hải đảo
17 12/2016/TTLT-BTNMT-BTC 24/06/2016 Thông tư liên tịch quy định việc quản lý, cấp phát, tạm ứng và hoàn trả chi phí đo đạc xác định diện tích đất vi phạm
18 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT 23/06/2016 Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT ngày 23/6/2016 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
19 10/2016/TT-BTNMT 16/05/2016 Thông tư quy định chi tiết nội dung, thể thức, thời điểm báo cáo về quản lí tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo
20 40/2016/NĐ-CP 15/05/2016 ​Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo​
Trang 1/8 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 
Thông tin cần biết
   

​Triển khai thực hiện các văn bản về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất​.

File đính kèm: CV-1461-VPDK.pdf;   CV-1476-VPDK.pdf

 

   

​Thông báo: Lịch tiếp công dân định kỳ trong năm 2020 của Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Quảng Ngãi.

File đính kèm: 5983ttr.pdf

 

 

 

   

​Về vệc ký Phụ lục điều chỉnh Hợp đồng thuê đất đối với các trường hợp thuê đất đã hết thời gian ổ định đơn giá thuê đất 05 năm trên địa bàn tỉnh QN (lần 3)​.

File đính kèm:5052qldd.pdf5052qldd.pdf

 

   

​Góp ý Dự thảo văn Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2020 - 2024)​.

File đính kèm: 

1-DỰ THẢO TỜ TRÌNH UBND TỈNH VỀ BẢNG GIÁ ĐẤT 2020-2024.doc

2-DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VỀ BẢNG GIÁ ĐẤT 2020-2024.doc

3-DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH BẢNG GIÁ ĐẤT 2020-2024.doc

4-DỰ THẢO QUY ĐỊNH UBND TỈNH VỀ BẢNG GIÁ ĐẤT 2020-2024.doc



 

Phim tư liệu
Ngày nước thế giới 2019 - Video clips

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Phí Quang Hiển - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi.
Địa chỉ: Số 163 Hùng Vương - TP Quảng Ngãi
Điện thoại:0255.3714507; Fax: 0255.3822870; Email:stnmt@quangngai.gov.vn