Giới thiệu chung

Quy chế làm việc

Các đơn vị trực thuộc

Tin tức - Sự kiện

Lịch công tác tuần

Thanh Tra Sở

Đảng và các tổ chức Đoàn thể

Quy hoạch - KH sử dụng đất

Danh mục điểm ĐCCS, ĐCI, ĐCII

Danh mục dữ liệu TN&MT

Giá đất Tỉnh QN (2015-2019)

Bản tin Sở TN&MT

Hệ thống Quản lý chất lượng

Xét tặng Giải thưởng Môi trường

Góp ý dự thảo văn bản

Đầu tư- Đấu thầu

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 2297918
Đang online: 3
Đăng ngày: 12/07/2016

Ngày 6/7/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có Văn bản chỉ đạo các Sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 26/4/2016 của Ban Bí thư Trung ương về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở  chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, Ban Quản lý KKT Dung Quất, Ban Quản lý các KCN tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các sở, ban, ngành liên quan tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường trên địa bàn; rà soát bổ sung các cơ sở có dấu hiệu vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường để tổ chức thanh tra, kiểm tra, trong đó tập trung vào các cơ sở có lượng chất thải lớn, chất thải độc hại, nước thải ra biển, sông và có hoạt động nhạy cảm về môi trường; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là biện pháp đình chỉ hoạt động, cấm hoạt động hoặc buộc di dời theo quy định của pháp luật.

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường. Tăng cường công tác kiểm tra, xác nhận các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường trước khi dự án đi vào vận hành chính thức; Tổ chức rà soát và yêu cầu các đơn vị sản xuất kinh doanh có công nghệ sản xuất và xử lý môi trường lạc hậu phải xây dựng lộ trình thay thế trước năm 2020.

Tăng cường vai trò của cơ quan chuyên môn các cấp về môi trường trong tổng hợp nhu cầu, đề xuất phân bổ, sử dụng hợp lý nguồn chi sự nghiệp môi trường, bảo đảm việc sử dụng hiệu quả, đúng trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng được yêu cầu của công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tại địa phương, chấn chỉnh kịp thời tình trạng phân bổ không đủ, phân bổ sai nội dung chi, phân bổ dàn trải, không đúng trọng tâm ưu tiên về bảo vệ môi trường hàng năm. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ.

Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, UBND các huyện, thành phố nghiên cứu tham mưu kiện toàn bộ máy ngành môi trường từ tỉnh đến cơ sở theo hướng thống nhất, tập trung đầu mối, khắc phục tình trạng phân tán, chồng chéo trong quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; tập trung nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.

                                                                                                K.Thúy

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm
Thông tin cần biết
   

​V/v Công khai việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện việc đấu giá QSDĐ (đợt 4) đối với 1 số lô đất ở thuộc DA KDC Yên Phú, phường Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

CV-766.pdfCV-766.pdf

 

   

Góp ý Dự thảo Quyết định Điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi.

Dự thảo: Chức năng nhiệm vụ sở TNMT-2019.doc

 

   

​Thông báo về việc Báo cáo Kết quả thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm trong quản lý sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020 trong năm 2019.

 

   

​Kế hoạch Lập phương án xử lý, thu hồi các địa điểm đất đã được thanh lý tài sản trên đất thuộc tài sản công trên địa bàn tỉnh theo Kết luận số 05/KL-UBND ngày 07/6/2019 của UBND tỉnh.

KH-4161.pdfKH-4161.pdf

 

   

​Về việc lập thủ tục kê khai đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các cơ sở Tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

CV-4108.pdfCV-4108.pdf

 

   

Về việc hủy 34.523 phôi giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

 http://www.quangngai.gov.vn/vi/sotnmt/SiteResources/VPDK/4023%20vpdk.pdf​

 

Phim tư liệu
Ngày nước thế giới 2019 - Video clips

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Phí Quang Hiển - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi.
Địa chỉ: Số 163 Hùng Vương - TP Quảng Ngãi
Điện thoại:0255.3714507; Fax: 0255.3822870; Email:stnmt@quangngai.gov.vn