Giới thiệu chung

Quy chế làm việc

Các đơn vị trực thuộc

Tin tức - Sự kiện

Thanh Tra Sở

Đảng và Các tổ chức Đoàn thể

Quy hoạch - KH sử dụng đất

Danh mục điểm ĐCCS, ĐCI, ĐCII

Danh mục dữ liệu TN&MT

Giá đất tỉnh QN (2015-2019)

Bản tin Sở TN&MT

Hệ thống Quản lý chất lượng

Xét tặng Giải thưởng Môi trường

Góp ý dự thảo văn bản

Đầu tư- Đấu thầu

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 2371025
Đang online: 20
Đăng ngày: 20/10/2016

Ngày 17/10/2016, Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn số 5833/UBND-NNTN yêu cầu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phổ biến, quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết số 08-NQ/BCSĐTNMT ngày 29/8/2016 của Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường thành các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để tổ chức thực hiện.

Thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch, dân chủ, trách nhiệm giải trình trong các lĩnh vực quản lý nhà nước, trong đó chú trọng đến công tác quản lý, ​sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh. 

Tổ chức thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường; đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính có liên quan đến quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, bảo đảm đúng trình tự, quy trình nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý, phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, vi phạm pháp luật. Định kỳ hàng Quý báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh. 

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu của các cơ quan, phòng ban, đơn vị trực thuộc theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 5008/UBND-NC ngày 12/9/2016 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 306-QĐ/TU ngày 25/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trong việc triển khai thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ nhằm ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, vi phạm pháp luật.                                                                                          

                                                                                                        KT

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm
Thông tin cần biết
   

​Triển khai thực hiện các văn bản về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất​.

File đính kèm: CV-1461-VPDK.pdf;   CV-1476-VPDK.pdf

 

   

​Thông báo: Lịch tiếp công dân định kỳ trong năm 2020 của Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Quảng Ngãi.

File đính kèm: 5983ttr.pdf

 

 

 

   

​Về vệc ký Phụ lục điều chỉnh Hợp đồng thuê đất đối với các trường hợp thuê đất đã hết thời gian ổ định đơn giá thuê đất 05 năm trên địa bàn tỉnh QN (lần 3)​.

File đính kèm:5052qldd.pdf5052qldd.pdf

 

   

​Góp ý Dự thảo văn Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2020 - 2024)​.

File đính kèm: 

1-DỰ THẢO TỜ TRÌNH UBND TỈNH VỀ BẢNG GIÁ ĐẤT 2020-2024.doc

2-DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VỀ BẢNG GIÁ ĐẤT 2020-2024.doc

3-DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH BẢNG GIÁ ĐẤT 2020-2024.doc

4-DỰ THẢO QUY ĐỊNH UBND TỈNH VỀ BẢNG GIÁ ĐẤT 2020-2024.doc 

Phim tư liệu
Ngày nước thế giới 2019 - Video clips

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Phí Quang Hiển - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi.
Địa chỉ: Số 163 Hùng Vương - TP Quảng Ngãi
Điện thoại:0255.3714507; Fax: 0255.3822870; Email:stnmt@quangngai.gov.vn