Giới thiệu chung

Quy chế làm việc

Các đơn vị trực thuộc

Tin tức - Sự kiện

Lịch công tác tuần

Thanh Tra Sở

Đảng và Các tổ chức Đoàn thể

Quy hoạch - KH sử dụng đất

Danh mục điểm ĐCCS, ĐCI, ĐCII

Danh mục dữ liệu TN&MT

Giá đất tỉnh QN (2015-2019)

Bản tin Sở TN&MT

Hệ thống Quản lý chất lượng

Xét tặng Giải thưởng Môi trường

Góp ý dự thảo văn bản

Đầu tư- Đấu thầu

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 2358247
Đang online: 4
Đăng ngày: 15/02/2017

Với mục tiêu tạo bước chuyển biến cơ bản, toàn diện công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường mà trọng tâm năm 2017 là “ Tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo trong quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, tạo nền tảng vững chắc để phát triển nhanh, bền vững đất nước”; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phát động phong trào thi đua năm 2017.

Nội dung phong trào thi đua năm 2017 tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm :Thi đua thực hiện rà soát, đánh giá tình hình thực hiện chính sách pháp luật, xác định những xung đột, mâu thuẫn đang là rào cản, điểm ngẽn để xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách, pháp luật  quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường (TNMT).

Thi đua đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật về TNMT, tập trung giải quyết những vấn đề  bức xúc như công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai, vấn đề ô nhiễm môi trường, tăng cường sự phối hợp giữa Trung ương và địa phương để tạo sự chuyển biến trong kỷ cương, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo, xử lý các điểm nóng, phức tạp, các vụ việc tồn đọng kéo dài.

Thực hiện cải cách hành chính, gắn cải cách thủ tục hành chính với quá trình hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật; chấn chỉnh nâng cao kỷ  cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, xử lý nghiêm các cán bộ có hành vi nhũng nhiễu, tập trung hoàn thiện khung pháp lý và cơ sở hạ tầng để cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo điều hành, giải quyết hồ sơ công việc, kiểm soát thủ tục hành chính, thiết lập cơ chế tương tác  để lắng nghe ý kiến phản hồi của nhân dân.

Kiện toàn tổ chức bộ máy của ngành nhằm phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, rõ trách nhiệm, cơ chế phối hợp của các cơ quan. Đổi mới, nâng cao chế độ kỷ luật và đạo đức công vụ, công chức; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong hoạt động thực thi công vụ và gắn chế độ trách nhiệm cùng kết quả thực thi công vụ với các chế tài về khen thưởng, kỷ luật, thăng tiến, đãi ngộ, chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ cơ sở.

Tiếp tục đổi mới công tác nghiên cứu khoa ghọc và công nghệ. Gắn nghiên cứu với chuyển giao, thực hiện cơ chế đấu thầu, đặt hàng đề khoa học, công nghệ đóng góp vào sự phát triển của ngành; tăng cường hội nhập và mở rộng  hợp tác quốc tế nhằm trao đổi và học hỏi kinh nghiệm, huy động các nguồn lực tri thức, công nghệ và tài chính hỗ trợ cho việc thực hiện cac nhiệm vụ quản lý nhà nước về TNMT.

 Với nội dung bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, của ngành, của từng đơn vị, gắn phong trào thi đua yêu nước với việc thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng, không ngừng nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết  kiệm ở từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, cùng cả nước thực hiện phong trào “ toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”.

Bộ trưởng Bộ TNMT kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành với tinh thần “liêm chính, kiến tạo, hành động và gần dân” phát huy những thành quả đã đạt được, ra sức phấn đấu, tiếp tục cổ vũ, khơi dậy tinh thần thi đua cao nhất, ý chí tự lực, tự cường, yêu ngành, yêu nghề, thực hiện thắng lợi kế hoạch, nhiệm vụ công tác năm 2017.   

                                                                                                            KT

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm
Thông tin cần biết
   

​Triển khai thực hiện các văn bản về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất​.

File đính kèm: CV-1461-VPDK.pdf;   CV-1476-VPDK.pdf

 

   

​Thông báo: Lịch tiếp công dân định kỳ trong năm 2020 của Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Quảng Ngãi.

File đính kèm: 5983ttr.pdf

 

 

 

   

​Về vệc ký Phụ lục điều chỉnh Hợp đồng thuê đất đối với các trường hợp thuê đất đã hết thời gian ổ định đơn giá thuê đất 05 năm trên địa bàn tỉnh QN (lần 3)​.

File đính kèm:5052qldd.pdf5052qldd.pdf

 

   

​Góp ý Dự thảo văn Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2020 - 2024)​.

File đính kèm: 

1-DỰ THẢO TỜ TRÌNH UBND TỈNH VỀ BẢNG GIÁ ĐẤT 2020-2024.doc

2-DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VỀ BẢNG GIÁ ĐẤT 2020-2024.doc

3-DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH BẢNG GIÁ ĐẤT 2020-2024.doc

4-DỰ THẢO QUY ĐỊNH UBND TỈNH VỀ BẢNG GIÁ ĐẤT 2020-2024.doc 

Phim tư liệu
Ngày nước thế giới 2019 - Video clips

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Phí Quang Hiển - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi.
Địa chỉ: Số 163 Hùng Vương - TP Quảng Ngãi
Điện thoại:0255.3714507; Fax: 0255.3822870; Email:stnmt@quangngai.gov.vn