Giới thiệu chung

Quy chế làm việc

Các đơn vị trực thuộc

Tin tức - Sự kiện

Lịch công tác tuần

Thanh Tra Sở

Đảng và các tổ chức Đoàn thể

Quy hoạch - KH sử dụng đất

Danh mục điểm ĐCCS, ĐCI, ĐCII

Danh mục dữ liệu TN&MT

Giá đất Tỉnh QN (2015-2019)

Bản tin Sở TN&MT

Hệ thống Quản lý chất lượng

Xét tặng Giải thưởng Môi trường

Góp ý dự thảo văn bản

Đầu tư- Đấu thầu

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 2302566
Đang online: 6
Đăng ngày: 24/06/2013

Căn cứ Quyết định số 77/QĐ-UBND ngày 14/01/2009 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc thành lập Trung tâm phát triển Quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm khai thác quỹ đất và nhà.

Căn cứ Quyết định số: 585/QĐ-STNMT ngày 20/5/2011 của Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ngãi về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi;

Trên cơ sở Quyết định số 90/QĐ-STNMT ngày 31/5/2013 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất; Trung tâm Phát triển quỹ đất (gọi tắt là Trung tâm) tổ chức cuộc họp Ban Giám đốc và ban hành Quyết định số 290/QĐ-TTPTQĐ ngày 14 tháng 6 năm 2013 về việc phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong Ban Giám đốc, cụ thể như sau:

1. Giám đốc Trung tâm: Ông Nguyễn Đức Trung

- Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chung các lĩnh vực hoạt động của Trung tâm;

- Trực tiếp phụ trách Phòng Hành chính-Tổng hợp, chỉ đạo công tác tài chính, tổ chức nhân sự;

- Tham gia  giải quyết các công việc thuộc trách nhiệm của các phó giám đốc khi được đề nghị hoặc thấy cần thiết.

2. Phó Giám đốc: Ông Phạm Xuân Khánh

- Giúp Giám đốc Trung tâm chỉ đạo, điều hành lĩnh vực đầu tư xây dựng các dự án khai thác quỹ đất do Trung tâm làm chủ đầu tư;

- Trực tiếp quản lý, chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của Phòng Kỹ thuật- nghiệp vụ từ nhân sự đến các lĩnh vực chuyên môn;

- Chịu trách nhiệm công tác kỹ thuật: Quy hoạch, thiết kế-dự toán, giám sát thi công, nghiệm thu chất lượng, khối lượng công việc hoàn thành và mọi lĩnh vực liên quan đến chuyên môn kỹ thuật của các dự án đầu tư xây dựng do Trung tâm làm chủ đầu tư;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của giám đốc;

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm về kết quả hoạt động của lĩnh vực mình phụ trách cũng như nhiệm vụ khác được Giám đốc phân công.

3. Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Hải Nam

- Giúp Giám đốc Trung tâm chỉ đạo, điều hành lĩnh vực giao đất, thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng;

- Trực tiếp quản lý, chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động chuyên môn cũng như nhân sự của Phòng Bồi thường-giải phóng mặt bằng;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc;

            - Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm về kết quả hoạt động lĩnh vực mình phụ trách cũng như nhiệm vụ khác được Giám đốc phân công.

                                                                                                   LT

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm
Thông tin cần biết
   

 

   

​Thông báo về việc phối hợp đăng tải thông báo đấu giá Quyền sử dụng đất.

160210-CV-Cty.pdf160210-CV-Cty.pdf


 

   

​Kế hoạch Lập phương án xử lý, thu hồi các địa điểm đất đã được thanh lý tài sản trên đất thuộc tài sản công trên địa bàn tỉnh theo Kết luận số 05/KL-UBND ngày 07/6/2019 của UBND tỉnh.

KH-4161.pdfKH-4161.pdf

 

   

Thông báo về việc Công khai việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện việc đấu giá QSDĐ (đợt 4) đối với 1 số lô đất ở thuộc DA KDC Yên Phú, phường Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

CV-766.pdfCV-766.pdf

 

   

Góp ý Dự thảo Quyết định Điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi.

Dự thảo: Chức năng nhiệm vụ sở TNMT-2019.doc

 

   

​Thông báo về việc Báo cáo Kết quả thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm trong quản lý sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020 trong năm 2019.

 

Phim tư liệu
Ngày nước thế giới 2019 - Video clips

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Phí Quang Hiển - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi.
Địa chỉ: Số 163 Hùng Vương - TP Quảng Ngãi
Điện thoại:0255.3714507; Fax: 0255.3822870; Email:stnmt@quangngai.gov.vn