Giới thiệu chung

Quy chế làm việc

Các đơn vị trực thuộc

Tin tức - Sự kiện

Lịch công tác tuần

Thanh Tra Sở

Đảng và Các tổ chức Đoàn thể

Quy hoạch - KH sử dụng đất

Danh mục điểm ĐCCS, ĐCI, ĐCII

Danh mục dữ liệu TN&MT

Giá đất tỉnh QN (2015-2019)

Bản tin Sở TN&MT

Hệ thống Quản lý chất lượng

Xét tặng Giải thưởng Môi trường

Góp ý dự thảo văn bản

Đầu tư- Đấu thầu

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 2354807
Đang online: 4
Tài liệu phục vụ cuộc họp do UBND tỉnh tổ chức ngày 26/11/2019 về Bảng giá đất.

​Về vệc ký Phụ lục điều chỉnh Hợp đồng thuê đất đối với các trường hợp thuê đất đã hết thời gian ổ định đơn giá thuê đất 05 năm trên địa bàn tỉnh QN (lần 3)​.


​Quyết định Ban hành Quy định về hạn mức giao đất để xây dựng nhà ở; hạn mức công nhận diện tích đất ở và xác định diện tích đất ở để tính tiền bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền ở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Ngày 02/8/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ký ban hành Quyết định số 1426/QĐ-UBND (1426-QĐ-UBND.pdf) Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Quyết định số 374/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 Về việc thu hồi một phần diện tích đất lâm nghiệp do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ba Tơ không có nhu cầu sử dụng, giao đất cho UBND các xã: Ba Trang, Ba Khâm, Ba Động, Ba Thành, Ba Điền, Ba Vinh, Ba Cung huyện Ba Tơ để quản lý và lập phương án đưa vào sử dụng.​

Ngày 19/4/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi có Văn bản số 2225/UBND-NNTN chỉ đạo về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) tại các khu tái định cư trên địa bàn tỉnh để kịp thời giải quyết bức xúc của người dân.

Ngày 30/3/2017, HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 10/4/2017.  

Ngày 02/3/2017, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Quyết định số 186/QĐ-UBND Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

UBND tỉnh vừa có công văn số 973-UBND-NNTN ngày 28/02/2017 “Về việc hoàn chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Quảng Ngãi”.

Ngày 03/01/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có Văn bản số 02/UBND-NNTN thống nhất tiếp tục áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất  trên địa bàn tỉnh năm 2017 theo nguyên tắc như năm 2016 đã được UBND tỉnh chỉ đạo tại Công văn số 202/UBND-NNTN ngày 13/01/2016, cụ thể: đối với đất nông nghiệp là 1 lần; đối với đất ở và đất phi nông nghiệp không phải là đất ở thì áp dụng hệ số điều chỉnh giá  đất do UBND tỉnh quy định trong năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng ngãi.


TIN ĐÃ ĐƯA

Trang 1/4 1 2 3 4 > >> 

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm
Thông tin cần biết
   

​Triển khai thực hiện các văn bản về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất​.

File đính kèm: CV-1461-VPDK.pdf;   CV-1476-VPDK.pdf

 

   

​Thông báo: Lịch tiếp công dân định kỳ trong năm 2020 của Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Quảng Ngãi.

File đính kèm: 5983ttr.pdf

 

 

 

   

​Về vệc ký Phụ lục điều chỉnh Hợp đồng thuê đất đối với các trường hợp thuê đất đã hết thời gian ổ định đơn giá thuê đất 05 năm trên địa bàn tỉnh QN (lần 3)​.

File đính kèm:5052qldd.pdf5052qldd.pdf

 

   

​Góp ý Dự thảo văn Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2020 - 2024)​.

File đính kèm: 

1-DỰ THẢO TỜ TRÌNH UBND TỈNH VỀ BẢNG GIÁ ĐẤT 2020-2024.doc

2-DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VỀ BẢNG GIÁ ĐẤT 2020-2024.doc

3-DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH BẢNG GIÁ ĐẤT 2020-2024.doc

4-DỰ THẢO QUY ĐỊNH UBND TỈNH VỀ BẢNG GIÁ ĐẤT 2020-2024.doc 

Phim tư liệu
Ngày nước thế giới 2019 - Video clips

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Phí Quang Hiển - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi.
Địa chỉ: Số 163 Hùng Vương - TP Quảng Ngãi
Điện thoại:0255.3714507; Fax: 0255.3822870; Email:stnmt@quangngai.gov.vn