Giới thiệu chung

Quy chế làm việc

Các đơn vị trực thuộc

Tin tức - Sự kiện

Lịch công tác tuần

Thanh Tra Sở

Đảng và Các tổ chức Đoàn thể

Quy hoạch - KH sử dụng đất

Danh mục điểm ĐCCS, ĐCI, ĐCII

Danh mục dữ liệu TN&MT

Giá đất tỉnh QN (2015-2019)

Bản tin Sở TN&MT

Hệ thống Quản lý chất lượng

Xét tặng Giải thưởng Môi trường

Góp ý dự thảo văn bản

Đầu tư- Đấu thầu

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 2354822
Đang online: 8

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH

    Sở Địa chính Quảng Ngãi (nay là Sở Tài nguyên và Môi trường) được thành lập theo Quyết định số    /QĐ-UB của UBND tỉnh Quảng Ngãi với tổ chức bộ máy gồm 5 phòng quản lý Nhà nước và 2 trung tâm sự nghiệp trực thuộc. Ban đầu mới thành lập, Sở gặp nhiều khó khăn thiếu thốn từ con người đến kinh phí hoạt động. Nhưng được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Tổng cục Địa chính, sự ủng hộ giúp đỡ của các Sở, ban ngành trong tỉnh, sự đoàn kết nhất trí cao trong Đảng ủy, Ban giám đốc sở và các tổ chức quần chúng, sự nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của mỗi CB-CC, những khó khăn bước đầu đã được khắc phục, những thuận lợi đã được phát huy. Đó là nhân tố cơ bản, những động lực chủ yếu trong qúa trình xây dựng và trưởng thành của Ngành Địa chính Quảng Ngãi nói chung, của Sở Địa chính nói riêng.

      Với những thành tích đạt được từ năm 1997 đến nay, CBCC ngành Địa chính Quảng Ngãi đã được Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc năm 2002, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen năm 2000, Tổng cục Địa chính tặng cờ thi đua xuất sắc các năm 1997, 1998, 1999, và 2001 có 82 lượt tập thể cá nhân được UBND tỉnh, Tổng cục Địa chính tặng bằng khen về thành tích hoàn thành suất xắc nhiệm vụ. Đặc biệt 01 cá nhân được Chủ tịch nước tặng huân chương lao động hạng 3.

      Đạt được những thành tích trên là do Đảng và Nhà nước ta đã không ngừng đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai, đưa công tác quản lý nhà nước về đất đai nói riêng, quản lý Nhà nước về tài nguyên môi trường nói chung đi vào kỷ cương nề nếp. Thực hiện chủ trương của Đảng, ngày 02/4/2002 của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 45/2003/QĐ-TTg về việc thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường ở các Địa phương.

     Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ngãi được thành lập theo Quyết định số    /QĐ-UB ngày               của UBND tỉnh Quảng Ngãi thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh.


Thông tin cần biết
   

​Triển khai thực hiện các văn bản về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất​.

File đính kèm: CV-1461-VPDK.pdf;   CV-1476-VPDK.pdf

 

   

​Thông báo: Lịch tiếp công dân định kỳ trong năm 2020 của Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Quảng Ngãi.

File đính kèm: 5983ttr.pdf

 

 

 

   

​Về vệc ký Phụ lục điều chỉnh Hợp đồng thuê đất đối với các trường hợp thuê đất đã hết thời gian ổ định đơn giá thuê đất 05 năm trên địa bàn tỉnh QN (lần 3)​.

File đính kèm:5052qldd.pdf5052qldd.pdf

 

   

​Góp ý Dự thảo văn Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2020 - 2024)​.

File đính kèm: 

1-DỰ THẢO TỜ TRÌNH UBND TỈNH VỀ BẢNG GIÁ ĐẤT 2020-2024.doc

2-DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VỀ BẢNG GIÁ ĐẤT 2020-2024.doc

3-DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH BẢNG GIÁ ĐẤT 2020-2024.doc

4-DỰ THẢO QUY ĐỊNH UBND TỈNH VỀ BẢNG GIÁ ĐẤT 2020-2024.doc 

Phim tư liệu
Ngày nước thế giới 2019 - Video clips

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Phí Quang Hiển - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi.
Địa chỉ: Số 163 Hùng Vương - TP Quảng Ngãi
Điện thoại:0255.3714507; Fax: 0255.3822870; Email:stnmt@quangngai.gov.vn