Giới thiệu chung

Quy chế làm việc

Các đơn vị trực thuộc

Tin tức - Sự kiện

Lịch công tác tuần

Thanh Tra Sở

Đảng và Các tổ chức Đoàn thể

Quy hoạch - KH sử dụng đất

Danh mục điểm ĐCCS, ĐCI, ĐCII

Danh mục dữ liệu TN&MT

Giá đất tỉnh QN (2015-2019)

Bản tin Sở TN&MT

Hệ thống Quản lý chất lượng

Xét tặng Giải thưởng Môi trường

Góp ý dự thảo văn bản

Đầu tư- Đấu thầu

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 2358250
Đang online: 4
Đăng ngày: 13/02/2019
Các đồng chí Ban giám đốc Sở...

Chiều ngày 25/01/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ngành tài nguyên và môi trường năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Tham dự Hội nghị có Ban Giám đốc Sở, Lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc sở; Đại diện lãnh đạo các phòng Tài nguyên và Môi trường và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố.

Năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành tốt kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được giao; Tổ chức bộ máy của Sở tiếp tục được kiện toàn đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ. Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành việc xây dựng đề án sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy bên trong của Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh thông qua Sở Nội vụ, cụ thể sáp nhập 02 phòng, 01 đơn vị sự nghiệp và thay đổi cơ cấu tổ chức của Chi cục biển và Hải đảo thành phòng Biển và Hải đảo; tham mưu UBND tỉnh ban hành 04 văn bản quy phạm pháp luật, 01 Chỉ thị để chỉ đạo tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng trong vùng dự án đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và tăng cường quản lý đất công ích và các loại đất nông nghiệp khác do UBND cấp xã quản lý, sử dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

IMG_3668.JPG

Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được chú trọng trong năm đã triển khai thực hiện 35 cuộc thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực tài nguyên môi trường; Triển khai thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) của huyện, thành phố đã được Hội đồng thẩm định Quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và thông báo kết quả thẩm định, UBND các huyện, thành phố đang hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt trong quý I năm 2019. Việc tiếp nhận và giải quyết TTHC, năm 2018 Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả đối với tất cả các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại trung tâm phục vụ hành chính công của UBND tỉnh, trong năm 2018 Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận, giải quyết 114.359 hồ sơ, tổng số hồ sơ giải quyết đúng hẹn 105.324 hồ sơ chiếm tỷ lệ 92,1%, hồ sơ trễ hẹn 9.034 hồ sơ chiếm tỉ lệ 7,9%(hầu hết hồ sơ trễ hẹn thuộc lĩnh vực đất đai do Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố tiếp nhận giải quyết cho hộ gia đình, cá nhân). Công tác đo đạc bản đồ địa chính, thực hiện đo đạc lập bản đồ địa chính cho 11 xã thuộc huyện Sơn Tịnh với tổng diện tích đo vẽ là 24.310 ha, tổng số điểm địa chính đã lập là 144 điểm. Công tác xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu địa chính, đến nay toàn tỉnh Quảng Ngãi có 68 xã thuộc 6 huyện là Lý Sơn, Minh Long, Tư Nghĩa, Ba Tơ, Nghĩa Hành, Trà Bồng, “03 xã Nghĩa An, Nghĩa Hà, Nghĩa Phú” thuộc thành phố Quảng Ngãi và 09 xã khu kinh tế Dung quất thuộc Huyện Bình Sơn đã hoàn thành công tác xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính và được vận hành theo mô hình tập trung…            

Mặc dù đạt được nhiều kết quả quan trọng nhưng công tác quản lý tài nguyên và môi trường vẫn còn một số tồn tại hạn chế như: Chưa khắc phục triệt để được tình trạng vi phạm trong quản lý, sử dụng đất; công tác tham mưu về cơ chế chính sách, xử lý những vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB một số dự án còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu; công tác xây dựng CDSL địa chính các dự án đo đạc còn chậm tiến độ so với yêu cầu; công tác thanh tra, kiểm tra xử lý những vi phạm về đất đai trên địa bàn tỉnh chưa được thường xuyên; tình trạng xả thải vào môi trường vẫn còn diễn ra chưa kịp thời khắc phục, chấn chỉnh; tình trạng khai thác khoáng sản trên địa bàn các huyện vẫn chưa được các địa phương kiểm tra, ngăn chặn triệt để gây lãng phí, thất thoát tài nguyên và nguồn thu ngân sách nhà nước...   

Tại hội nghị, một số nội dung vướng mắc của các phòng Tài nguyên môi trường cấp huyện được thảo luận và tháo gỡ như bất cập trong việc lập quy hoạch và thực hiện quy hoạch; công tác thu hồi diện tích đất lâm nghiệp sử dụng không hiệu quả của các công ty Nông lâm nghiệp; công tác kiểm tra, rà soát tổng hợp và quản lý, sử dụng quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích của xã (đất 5%), đất bãi bồi ven sông, ven biển…

Cũng tại Hội nghị này, Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ngãi đã triển khai nhiệm vụ năm 2019 và các giải pháp để tổ chức thực hiện; Đồng chí Đỗ Minh Hải – Giám đốc Sở đã nhấn mạnh: Trong năm 2019 tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, trong đó ưu tiên giải quyết thủ tục thuê đất cho doanh nghiệp; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, tổ chức; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 19/4/2018 về tăng cường quản lý đất công ích và các loại đất nông nghiệp khác do UBND cấp xã quản lý, sử dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; tổ chức kiểm kê đất đai kỳ (2015-2019) theo quy định của pháp luật đất đai; tham mưu ban hành Nghị quyết về danh mục công trình, dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ năm 2020 trên địa bàn tỉnh; tăng cường sự phối hợp giữa sở với các địa phương giải quyết những vấn đề tồn tại, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.

                                                                                        LVT
Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm
Thông tin cần biết
   

​Triển khai thực hiện các văn bản về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất​.

File đính kèm: CV-1461-VPDK.pdf;   CV-1476-VPDK.pdf

 

   

​Thông báo: Lịch tiếp công dân định kỳ trong năm 2020 của Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Quảng Ngãi.

File đính kèm: 5983ttr.pdf

 

 

 

   

​Về vệc ký Phụ lục điều chỉnh Hợp đồng thuê đất đối với các trường hợp thuê đất đã hết thời gian ổ định đơn giá thuê đất 05 năm trên địa bàn tỉnh QN (lần 3)​.

File đính kèm:5052qldd.pdf5052qldd.pdf

 

   

​Góp ý Dự thảo văn Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2020 - 2024)​.

File đính kèm: 

1-DỰ THẢO TỜ TRÌNH UBND TỈNH VỀ BẢNG GIÁ ĐẤT 2020-2024.doc

2-DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VỀ BẢNG GIÁ ĐẤT 2020-2024.doc

3-DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH BẢNG GIÁ ĐẤT 2020-2024.doc

4-DỰ THẢO QUY ĐỊNH UBND TỈNH VỀ BẢNG GIÁ ĐẤT 2020-2024.doc 

Phim tư liệu
Ngày nước thế giới 2019 - Video clips

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Phí Quang Hiển - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi.
Địa chỉ: Số 163 Hùng Vương - TP Quảng Ngãi
Điện thoại:0255.3714507; Fax: 0255.3822870; Email:stnmt@quangngai.gov.vn