Giới thiệu chung

Quy chế làm việc

Các đơn vị trực thuộc

Tin tức - Sự kiện

Lịch công tác tuần

Thanh Tra Sở

Đảng và Các tổ chức Đoàn thể

Quy hoạch - KH sử dụng đất

Danh mục điểm ĐCCS, ĐCI, ĐCII

Danh mục dữ liệu TN&MT

Giá đất tỉnh QN (2015-2019)

Bản tin Sở TN&MT

Hệ thống Quản lý chất lượng

Xét tặng Giải thưởng Môi trường

Góp ý dự thảo văn bản

Đầu tư- Đấu thầu

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 2358275
Đang online: 6
Đăng ngày: 22/01/2018

Chiều ngày 19/01/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Tham dự Hội nghị có Ban Giám đốc Sở, Lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc sở; Đại diện lãnh đạo các phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, một số Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất các huyện.

Năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành tốt kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được giao; Tổ chức bộ máy của Sở tiếp tục được kiện toàn đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ. Theo đó, Sở đã tham mưu xây dựng, trình UBND tỉnh và HĐND tỉnh ban hành 17 văn bản quy định pháp luật và HĐND tỉnh ban hành 08 Nghị quyết liên quan đến việc thu, quản lý và sử dụng phí, lệ phí. Riêng về TTHC, Sở đã hoàn thành và trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố 6 bộ thủ tục với 89 thủ tục, trong đó có 02 thủ tục đã nâng lên mức độ 3. Năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường xác định cải cách hành chính và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường là nhiệm vụ hết sức quan trọng vì vậy từng lĩnh vực đều được kiểm soát chặt chẽ và tập trung chỉ đạo giải quyết hạn chế đến mức thấp nhất việc chậm trả kết quả cho tổ chức, công dân. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được chú trọng; thực hiện thẩm định và lập thủ tục trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cho 05 huyện, thành phố; đến nay, đã có 14/14 huyện, thành phố hoàn thành việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017. Tiếp tục thực hiện Dự án đo đạc, lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, cấp giấy CNQSD đất, lập hồ sơ địa chính; xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn 20 xã, phường thành phố Quảng Ngãi, đến cuối năm 2017 đã nghiệm thu hoàn thành đo đạc lập bản đồ địa chính với khối lượng 13.582,1 ha/7.607 ha. Các hoạt động hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học, Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo năm 2017 được tổ chức, thực hiện tốt công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo năm 2017 theo kế hoạch đề ra; công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, các cấp, ngành, địa phương đã có những thay đổi đáng kể về tư duy bảo vệ môi trường, chuyển từ nhận thức sang hành động, quán triệt quan điểm đầu tư cho môi trường là đầu tư cho phát triển; bảo vệ môi trường thể hiện qua hoạt động phòng ngừa và ngăn chặn là chính; đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội gắn liền với bảo vệ môi trường, phát triển bền vững. 

IMG_3028.JPG

IMG_3038.JPG

Mặc dù đạt được nhiều kết quả quan trọng nhưng công tác quản lý tài nguyên và môi trường vẫn còn một số tồn tại hạn chế như: Chưa kiểm soát việc khai thác ngoài diện tích cấp phép, khai thác quá độ sâu cho phép, không có thiết kế khai thác, không lập bản đồ hiện trạng khai thác theo quy định; không lập hồ sơ xin phép khai thác nước dưới đất và hồ sơ xả nước thải vào nguồn nước; không lập đầy đủ hồ sơ về đất đai, không đưa đất vào sử dụng theo quy định, sử dụng đất không đúng mục đích, cho thuê lại đất khi chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; một số vụ việc về tranh chấp đất đai còn chậm giải quyết so với thời gian quy định của pháp luật; công tác rà soát tổng hợp quỹ đất công ích, đất bãi ven sông, ven biển, quỹ đất nông nghiệp đã bồi thường giải phóng mặt bằng nhưng không đưa vào thực hiện dự án và quỹ đất chưa sử dụng được quy hoạch cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh...

Tại hội nghị, một số nội dung vướng mắc của các phòng Tài nguyên môi trường cấp huyện được thảo luận và tháo gỡ như: quy hoạch sử dụng đất; việc quản lý, sử dụng đất công ích, đất bãi ven sông, ven biển, quỹ đất nông nghiệp đã bồi thường giải phóng mặt bằng; công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tình hình tranh chấp đất; công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; công tác quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản…

Cũng tại Hội nghị này, Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ngãi đã triển khai nhiệm vụ năm 2018 và các giải pháp để tổ chức thực hiện; Đổi mới công tác chỉ đạo điều hành, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa Sở với các địa phương; Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chương trình hành động của Tỉnh ủy trong toàn ngành, đồng thời nghiêm túc thực hiện việc sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện để tham mưu đề xuất UBND tỉnh; Xây dựng và đề xuất bổ sung, hoàn thiện các cơ chế chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường đảm bảo hoàn chỉnh, thống nhất, đồng bộ.  Từng lĩnh vực phải xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật; Tiếp tục kiện toàn bộ máy, tổ chức của ngành để phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, rõ trách nhiệm, cơ chế phối hợp của các cơ quan; đề cao trách nhiệm cá nhân nhất là người đứng đầu; Từng lĩnh vực phải thiết lập cơ chế tương tác để lắng nghe ý kiến phản hồi của tổ chức, công dân về cơ chế chính sách của tỉnh, pháp luật của nhà nước để tham mưu điều chỉnh kịp thời đồng thời tập trung xây dựng phương án đơn giản hóa TTHC.

                                                                                                       LT


Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm
Thông tin cần biết
   

​Triển khai thực hiện các văn bản về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất​.

File đính kèm: CV-1461-VPDK.pdf;   CV-1476-VPDK.pdf

 

   

​Thông báo: Lịch tiếp công dân định kỳ trong năm 2020 của Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Quảng Ngãi.

File đính kèm: 5983ttr.pdf

 

 

 

   

​Về vệc ký Phụ lục điều chỉnh Hợp đồng thuê đất đối với các trường hợp thuê đất đã hết thời gian ổ định đơn giá thuê đất 05 năm trên địa bàn tỉnh QN (lần 3)​.

File đính kèm:5052qldd.pdf5052qldd.pdf

 

   

​Góp ý Dự thảo văn Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2020 - 2024)​.

File đính kèm: 

1-DỰ THẢO TỜ TRÌNH UBND TỈNH VỀ BẢNG GIÁ ĐẤT 2020-2024.doc

2-DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VỀ BẢNG GIÁ ĐẤT 2020-2024.doc

3-DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH BẢNG GIÁ ĐẤT 2020-2024.doc

4-DỰ THẢO QUY ĐỊNH UBND TỈNH VỀ BẢNG GIÁ ĐẤT 2020-2024.doc 

Phim tư liệu
Ngày nước thế giới 2019 - Video clips

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Phí Quang Hiển - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi.
Địa chỉ: Số 163 Hùng Vương - TP Quảng Ngãi
Điện thoại:0255.3714507; Fax: 0255.3822870; Email:stnmt@quangngai.gov.vn