Giới thiệu chung

Quy chế làm việc

Các đơn vị trực thuộc

Tin tức - Sự kiện

Lịch công tác tuần

Thanh Tra Sở

Đảng và Các tổ chức Đoàn thể

Quy hoạch - KH sử dụng đất

Danh mục điểm ĐCCS, ĐCI, ĐCII

Danh mục dữ liệu TN&MT

Giá đất tỉnh QN (2015-2019)

Bản tin Sở TN&MT

Hệ thống Quản lý chất lượng

Xét tặng Giải thưởng Môi trường

Góp ý dự thảo văn bản

Đầu tư- Đấu thầu

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 2325333
Đang online: 13
Đăng ngày: 13/05/2015
Ban chấp hành Đảng bộ khóa IX,Đồng chí Đỗ Minh Hải - Phó Giám đốc Sở giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy

Hòa chung khí thế sôi nổi chào mừng 40 năm giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước và kỷ niệm 61 năm chiến thắng Điện Biên phủ; Ngày 9/5/2015, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi đã long trọng tổ chức Đại hội  lần thứ  IX nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường lần này là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ; nhiệm vụ chính trị của Đại hội là tham gia góp ý các Văn kiện của Đại hội Đảng cấp trên; tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ qua; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới; bầu ban chấp hành khóa mới và bầu Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội,  Đồng chí Lê Mỹ Liên – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường  đã khẳng định:
Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Kế hoạch số 62 ngày 7/8/2014 của BCH Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh  lần thứ VI nhiệm kỳ 2015-2020; Ban chấp hành Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường  đã tập trung chỉ đạo xây dựng văn kiện Đại hội, chuẩn bị đề án nhân sự một cách nghiêm túc, đảm bảo đúng theo quy trình, hướng dẫn của Đảng ủy Khối.
Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù tình hình kinh tế trong nước, trong tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, hàng loạt các chính sách pháp luật có liên quan đến ngành Tài nguyên và Môi trường được sửa đổi, bổ sung  theo hướng phù hợp với xu thế phát triển của thời đại, nhưng dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường đã đoàn kết một lòng, phát huy tính năng động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức và đạt được những kết quả quan trọng, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2010-2015 đã đề ra.
Ban chấp hành Đảng bộ đã phối hợp chặt chẽ cùng Lãnh đạo Sở triển khai đầy đủ, kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đặc biệt là triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với xây dựng các chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm của Đảng bộ.
Đối với lĩnh vực chuyên môn, Đảng bộ cũng đã chỉ đạo xây dựng và hoàn thành quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 – 2015) tỉnh Quảng Ngãi  đúng thời gian quy định; cơ bản hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; giải quyết kịp thời các điểm nóng về tranh chấp đất đai, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; xử lý kịp thời các trường hợp ô nhiễm môi trường gây bức xúc trong nhân dân; các hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản  đi vào nề nếp; công tác cải cách hành chính có những tiến bộ đáng kể, đã giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” đảm bảo đúng thời gian quy định, cắt giảm được 15% tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết; chất lượng, thái độ phục vụ cho tổ chức, công dân  được nâng lên rõ rệt.
Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, ngành Tài nguyên và Môi trường phải đảm nhận nhiều nhiệm vụ tăng thêm nhưng Đảng bộ đã kịp thời nắm bắt công việc và triển khai thực hiện có hiệu quả, trong đó đã tranh thủ nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu; đồng thời tổ chức bộ máy không ngừng được củng cố, kiện toàn; đội ngũ cán bộ được bồi dưỡng đào tạo, đáp ứng được yêu cầu  nhiệm vụ mới ( 27 cán bộ, công chức tham gia học cao học, 01 đang làm luận văn tiến sĩ và nhiều cán bộ, công chức đang tham gia học các lớp lý luận trung, cao cấp).
Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí cũng đồng tình với những hạn chế, tồn tại mà dự thảo báo cáo chính trị đã nêu; Đảng bộ cần nghiêm túc nhìn nhận  rằng, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện vẫn còn một số mặt tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đó là:
- Việc triển khai, quán triệt một số Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng còn chậm, chưa thật sự hiệu quả.
- Chỉ đạo các đoàn thể trong hoạt động các phong trào chưa mạnh mẽ, công tác phối hợp với Lãnh đạo sở trong việc kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan, đơn vị, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức còn chậm; vai trò của người đứng đàu các phòng, đơn vị trực thuộc và vai trò tiên phong, gương mẫu của Đảng viên chưa thật sự rõ nét; do đó, một số nhiệm vụ chuyên môn được giao chậm hoàn thành so với thời gian quy định.
- Công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ chính trị  chưa được thường xuyên.
- Công tác phát triển đảng tuy vượt chỉ tiêu trong nhiệm kỳ vừa qua nhưng cần phải quan tâm hơn nữa đến chất lượng và tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ  nhân dân.
Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục gặp những khó khăn, thách thức mới, đồng chí  nhất trí với Báo cáo chính trị đã nêu; tuy nhiên đồng chí đã nhấn mạnh một số vấn đề:
Thứ nhất: Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các Chương trình hành động của Tỉnh ủy gồm: Chương trình hành động số 39-CTr/TU ngày 5/4/2013 thực hiện Hội nghị Trung ương 6 khóa XI tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp; Chương trình hành động số 42-CTr/TU ngày 19/9/2013 thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ừng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.
Thứ hai: Tập trung chỉ đạo việc nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, ngăn ngừa và xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội của tỉnh, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân, nâng cao chất lượng môi trường sống, giữ vững độc lập chủ quyền quốc gia, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự  an toàn xã hội.
Thứ ba: Tiếp tục chỉ đạo rà soát và đơn giản hóa thủ tục hành chính có liên quan; nâng cao hiệu quả việc vận hành hệ thống quản lý chất lượng theo chuẩn quốc gia ISO 9001-2000; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn và quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu  của tổ chức và công dân trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính công.
Thứ tư: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo đúng Nghị quyết đã đề ra, đồng thời tăng cường hơn nữa công tác thanh, kiểm tra nhằm xử lý các vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên và và môi trường; tiếp tục chỉ đạo giải quyết có hiệu quả các đơn thư tố cáo, khiếu nại của công dân.
Thứ năm: Tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các quy định, cơ chế chính sách có liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường phù hợp với các quy định của pháp luật vừa mới có hiệu lực, nhằm làm cho các Văn bản quy phạm pháp luật đi vào cuộc sống, nhất là Luật Khoáng sản 2010, Luật Đất đai 2013, Luật Bảo vệ môi trường 2014 và Luật Biển và hải đảo  sẽ ban hành năm 2016. Khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy sau khi được UBND tỉnh ban hành chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và tổ chức bộ máy của ngành. Chỉ đạo các tổ chức mới được hình thành sớm ổn định hoạt động như Quỹ bảo vệ môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai một cấp, Trung tâm phát triển quỹ đất, thẩm định giá đất vụ thể các dự án đầu tư, đây là nhiệm vụ mới hết sức phức tạp, nhạy cảm mà Sở Tài nguyên và Môi trường phải đảm nhận theo luật mới.
Thứ sáu: Tập trung xây dựng Đảng vững mạnh trên cả 3 mặt: Chính trị, tư tưởng, tổ chức cán bộ và kiểm tra giám sát. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp khắc phục khuyết điểm yếu kém đã chỉ ra theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI; chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt của Chi bộ, thực hiện tốt nguyên  tắc tập trung dân chủ, phê bình và tự phê bình; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ giỏi về chuyên môn, có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng.
Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội lần này là bầu Ban chấp hành Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường khóa IX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan lần thứ 6. Đồng chí đã đề nghị các đại biểu tham dự đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, công tâm và khách quan để bầu các đồng chí thật sự tiêu biểu, thật sự xuất sắc về năng lực, có trình độ, phẩm chất, đạo đức, có uy tín cao, tư duy sáng tạo, giữ vững đoàn kết để bầu vào cấp ủy khóa mới với một cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu thực thi nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, đồng thời lựa chọn bầu được những đồng chí tiêu biểu đại diện cho Đảng bộ đi dự đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan trong tỉnh.
Sở Tài nguyên và Môi trường là sở quản lý tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực mang tính chất phức tạp đòi hỏi phải có một đội ngũ cán bộ đủ mạnh mới có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ; với sự quyết tâm cao của Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường, đồng chí tin tưởng rằng: toàn thể Đảng  bộ Sở sẽ phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IX đã đề ra, góp phần cùng Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ khối sắp tới.

Đại hội Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi đã thành công tốt đẹp; 9 đồng chí được bầu trong trong Ban chấp hành Đảng bộ khóa IX, nhiệm kỳ 2015-2020, trong đó: Đồng chí Đỗ Minh Hải - Phó Giám đốc Sở giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy; đồng chí Phí Quang Hiển - Phó Giám đốc sở giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy; 7 đồng chí được bầu là đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020./.
                                                                                     Kim Hà
Một số hình ảnh tiêu biểu tại đại hội...
IMG_6306.JPG

IMG_6294.JPG

IMG_6282.JPG

IMG_6310.JPG
IMG_6316.JPG
IMG_6328.JPG
IMG_6347.JPG
IMG_6373.JPG                                                                                                                                                                        
                                                 

Tin đã đưa

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm
Thông tin cần biết

 

 

   

​Về vệc ký Phụ lục điều chỉnh Hợp đồng thuê đất đối với các trường hợp thuê đất đã hết thời gian ổ định đơn giá thuê đất 05 năm trên địa bàn tỉnh QN (lần 3)​.

File đính kèm:5052qldd.pdf5052qldd.pdf

 

   

​Góp ý Dự thảo văn Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2020 - 2024)​.

File đính kèm: 

1-DỰ THẢO TỜ TRÌNH UBND TỈNH VỀ BẢNG GIÁ ĐẤT 2020-2024.doc

2-DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VỀ BẢNG GIÁ ĐẤT 2020-2024.doc

3-DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH BẢNG GIÁ ĐẤT 2020-2024.doc

4-DỰ THẢO QUY ĐỊNH UBND TỈNH VỀ BẢNG GIÁ ĐẤT 2020-2024.doc 

   

​Tham gia góp ý Dự thảo Sửa đổi một số Điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh​.

File đính kèm: Dự thảo sửa đổi Điều 5, Điều 19 QĐ 48_duong.docDự thảocv5068.pdfCV-5068

 

   

Đề cương Báo cáo: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030​

File đính kèm: Đề cương báo cáo tình hình thực hiện Chiến lược BVMT Quốc gia đến năm 2020.doc

 

Phim tư liệu
Ngày nước thế giới 2019 - Video clips

Bản quyền © 2012 thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Phí Quang Hiển - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi.
Địa chỉ: Số 163 Hùng Vương - TP Quảng Ngãi
Điện thoại:0255.3714507; Fax: 0255.3822870; Email:stnmt@quangngai.gov.vn