Liên kết website

Thống kê truy cập

Văn bản pháp quy
Chọn lĩnh vực
Phân loại
Từ khóa
Tổng số: 84 văn bản.
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 22/2019/TT-BNNPTNT 30/11/2019 Thông tư Hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về quản lý giống và sản phẩm giống vật nuôi.
2 23/2019/TT-BNNPTNT 30/11/2019 Thông tư Hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi.
3 20/2019/QĐ-UBND 15/08/2019 Quyết định về việc Ban hành Quy định phân công nhiệm vụ và phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
4 19/2019/QĐ-UBND 10/08/2019 Quyết định về việc Ban hành Quy định phân cấp quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
5 17/2019/QĐ-UBND 28/06/2019 Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 55/2017/QĐ-UBND ngày 29/8/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi.
6 05/2019/TT-BNNPTNT 02/05/2019 Thông tư về việc quy định chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi.
7 24/2019/TT-BTC 22/04/2019 Thông tư Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.
8 26/2019/NĐ-CP 08/03/2019 Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản.
9 08/2019/TT-BTC 30/01/2019 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.
10 06/2019/TT-BTC 28/01/2019 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước.
11 03/2019/TT-BGTVT 11/01/2019 Thông tư quy định về phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ.
12 36/2018/QĐ-UBND 21/11/2018 Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
13 151/2018/NĐ-CP 07/11/2018 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.
14 30/2018/QĐ-UBND 10/10/2018 Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyêt việc làm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
15 11/2018/TT-BNNPTNT 01/10/2018 Thông tư Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chợ đầu mối, chợ đấu giá nông lâm thủy sản - Yêu cầu đảm bảo an toàn thực phẩm”.
16 120/2018/NĐ-CP 13/09/2018 Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều NĐ số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016.
17 25/2018/QĐ-UBND 12/09/2018 Quyết định Ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
18 114/2018/NĐ-CP 04/09/2018 Nghị định về Quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.
19 109/2018/NĐ-CP 29/08/2018 Nghị định Nông nghiệp hữu cơ.
20 22/2018/QĐ-UBND 20/08/2018 Quyết định Quy định phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Trang 1/5 1 2 3 4 5 > >> 
Bản quyền © 2014 thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Dương Văn Tô - Trưởng ban Biên tập Cổng TTĐT Sở