Liên kết website

Thống kê truy cập

Văn bản pháp quy
Chọn lĩnh vực
Phân loại
Từ khóa
Tổng số: 73 văn bản.
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 36/2018/QĐ-UBND 21/11/2018 Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
2 151/2018/NĐ-CP 07/11/2018 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.
3 30/2018/QĐ-UBND 10/10/2018 Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyêt việc làm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
4 11/2018/TT-BNNPTNT 01/10/2018 Thông tư Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chợ đầu mối, chợ đấu giá nông lâm thủy sản - Yêu cầu đảm bảo an toàn thực phẩm”.
5 120/2018/NĐ-CP 13/09/2018 Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều NĐ số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016.
6 25/2018/QĐ-UBND 12/09/2018 Quyết định Ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
7 114/2018/NĐ-CP 04/09/2018 Nghị định về Quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.
8 109/2018/NĐ-CP 29/08/2018 Nghị định Nông nghiệp hữu cơ.
9 22/2018/QĐ-UBND 20/08/2018 Quyết định Quy định phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
10 75/20108/TT-BTC 17/08/2018 Thông tư Quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi.
11 107/2018/NĐ-CP 15/08/2018 Nghị định về kinh doanh xuất khẩu gạo.
12 18/2018/QĐ-UBND 15/08/2018 Quyết định Ban hành Quy định mức chi, mức hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020.
13 64/2018/TT-BTC 30/07/2018 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.
14 28/2018/QĐ-TTg 12/07/2018 Quyết định về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.
15 98/2018/NĐ-CP 05/07/2018 Nghị định về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.
16 06/2018/TT-BNNPTNT 21/06/2018 Thông tư Sửa đổi Thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/9/2012 của Bộ NN&PTNT Quy định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt.
17 15/2018/QĐ-UBND 05/06/2018 Quyết định Quy định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
18 83/2018/NĐ-CP 24/05/2018 Nghị định về khuyến nông.
19 52/2018/TT-BTC 24/05/2018 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của TT số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, TT số 108/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 sửa đổi, bổ sung một một số điều của TT số 08/2016/TT-BTC.
20 58/2018/NĐ-CP 18/04/2018 Nghị định về bảo hiểm nông nghiệp.
Trang 1/4 1 2 3 4 > >> 
Bản quyền © 2014 thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Dương Văn Tô - Tổ Trưởng Tổ Thông tin