Liên kết website

Thống kê truy cập

Ngày 31/10/2016, Bô Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 33/2016/TT-BNNPTNT Quy định về trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra chuyên ngành và trang phục, thẻ công chức thanh tra chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Thông tư này áp dụng đối với Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
 
Theo đó:
 
1. Đối với cuộc thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch: Trình tự, thủ tục thực hiện theo quy định tại Thông tư số 05/2014/TT-TTCP.
 
2. Đối với cuộc thanh tra chuyên ngành đột xuất cần tiến hành nhanh, xử lý kịp thời hành vi vi phạm, ngăn chăn hành vi tẩu tán, che giấu tang vật, phương tiện vi phạm, cản trở, chống đối của đối tượng thanh tra: Trình tự, thủ tục thực hiện như sau:
 

- Quyết định thanh tra: Nếu không thể ghi tên, địa chỉ đối tượng thanh tra thì phải ghi phạm vi, nội dung, nhiệm vụ, thời hạn thanh tra.

- Công bố quyết định thanh tra: Quyết định thanh tra được công bố cho đối tượng thanh tra ngay khi tiến hành thanh tra và không thông báo thời gian công bố quyết định thanh tra đến đối tượng thanh tra. Việc yêu cầu đối tượng thanh tra báo cáo được thực hiện khi tiến hành thanh tra trực tiếp tại nơi được thanh tra. Việc công bố quyết định thanh tra được thể hiện trong biên bản làm việc với đối tượng thanh tra.

- Lấy mẫu: Trường hợp cần thiết, Trưởng đoàn thanh tra quyết định việc lấy mẫu kiểm nghiệm và các chỉ tiêu phân tích mẫu kiểm nghiệm. Trình tự, thủ tục, phương pháp lấy mẫu, gửi mẫu, phân tích thực hiện theo quy định của pháp luật về lấy mẫu, gửi mẫu và phân tích mẫu kiểm nghiệm.

 

- Kết thúc thanh tra: Khi kết thúc việc thanh tra tại nơi được thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra thông báo cho đối tượng thanh tra về thời gian kết thúc thanh tra. Việc thông báo này cũng được thể hiện trong biên bản làm việc với đối tượng thanh tra.

- Báo cáo kết quả thanh tra, kết luận thanh tra chuyên ngành: Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm chủ trì xây dựng báo cáo kết quả thanh tra. Chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra phải có văn bản báo cáo kết quả thanh tra với người ra quyết định thanh tra, trừ trường hợp nội dung kết luận thanh tra phải chờ kết luận về chuyên môn của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
 

- Kết luận thanh tra: Việc xây dựng kết luận thanh tra thực hiện theo yêu cầu của người ra quyết định thanh tra.

Các quy định khác về trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra không quy định chi tiết trong Thông tư này thì thực hiện theo quy định tại Thông tư số 05/2014/TT-TTCP. 

Thông tư số 33/2016/TT-BNNPTNT bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2016. Với nội dung quy định về trình tự, thủ tục thực hiện một cuộc thanh tra chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tại Thông tư này sẽ tháo gỡ một số vướng mắc của các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành, giúp cho hoạt động thanh tra chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trong thời gian tới sẽ kịp thời và đạt hiệu quả tốt hơn./.

 
Nội dung Thông tư 33/2016/TT-BNNPTNT 33-2016.pdf33-2016.pdf
 
Nội dung Thông tư số 05/2014/TT-TTCP 05-TTCP.signed.pdf05-TTCP.signed.pdf

Tin đã đưa


Phim tư liệu
Nhà máy lọc dầu Dung Quất Quảng Ngãi
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website này như thế nào?

Đẹp  200%
Bình thường  100%
Xấu  100%

Bản quyền © 2014 thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Dương Văn Tô - Trưởng ban Biên tập Cổng TTĐT Sở