Liên kết website

Thống kê truy cập

Trong 3 năm qua, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã được cán bộ và nhân dân Quảng Ngãi đón nhận và nỗ lực thực hiện với nhiều kết quả nổi bật về phát triển sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn theo tiêu chí nông thôn mới và các lĩnh vực về văn hóa, xã hội, môi trường; trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều điểm hình tốt, mô hình hay là tiền đề thuận lợi cho việc chỉ đạo thực hiện ở những năm tiếp theo.

Bên cạnh những kết quả tích cực đó, cũng đã cho thấy những tồn tại, hạn chế phát sinh trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh ở một số nội dung chủ yếu sau:

1. Tiến độ thực hiện chương trình chậm, kết quả đạt thấp, phong trào không đều giữa các địa phương

Sau 3 năm thực hiện, đến cuối năm 2013 số tiêu chí đạt được bình quân trên một xã là 6,06 tiêu chí, tăng 2,5 tiêu chí so với năm 2010. Kết quả trên là thấp so với bình quân chung của cả nước cũng như ở các tỉnh khác trong khu vực (bình quân của cả nước là 8,48 tiêu chí, vùng Duyên hải Nam Trung bộ là 7,75 tiêu chí). Hiện nay, Quảng ngãi là tỉnh duy nhất trong khu vực Duyên hải Nam Trung bộ còn  ”trắng” về xã nông thôn mới-chưa có xã nào đạt tiêu chí nông thôn mới.

Tiến độ thực hiện nhiều nội dung về xây dựng nông thôn mới ở một số địa phương rất chậm, công tác lập quy hoạch và đề án nông thôn mới là những nội dung có tính chất tiền đề cho việc triển khai thực hiện chương trình nhưng đến nay vẫn còn nhiều xã chưa hoàn thành; các địa phương thụ động trong công tác lập kế hoạch thực hiện hàng năm; hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất từ nguồn kinh phí sự nghiệp trung ương hỗ trợ chậm được triển khai.

Phong trào ”Chung sức xây dựng nông thôn mới” chỉ mới thực sự sôi nổi ở giai đoạn đầu phát động thực hiện chương trình và chỉ mới tập trung ở nhóm 33 xã phấn đấu đạt tiêu chí nông thôn mới vào năm 2015 (nhóm xã điểm của tỉnh và huyện). Hay nói cách khác, Phòng trào ”Chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh chỉ mới thực sự có kết quả ở những xã được hỗ trợ đầu tư từ nguồn ngân sách các cấp; ở các xã còn lại, nhất là ở miền núi chỉ mới ”Phát” chứ chưa ”Động”. Trên địa bàn tỉnh có rất ít xã nằm ngoài danh sách 33 xã thực sự có chuyển biến như: Bình Mỹ (Bình Sơn, Tịnh Hòa (Sơn Tịnh), Phổ An (Đức Phổ).

2. Chỉ mới tập trung cao cho nội dung xây dựng cơ sở hạ tầng

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là một chương trình phát triển toàn diện, tác động đến mọi mặt về đời sống kinh tế, xã hội, môi trường, hệ thống chính trị và an ninh trật tự xã hội ở nông thôn nhằm mục tiêu cuối cùng là không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn. Tuy nhiên, 3 năm qua ở các địa phương trong tỉnh chỉ mới cho đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như giao thông, thủy lợi, trường học, nhà văn hóa, chợ, nghĩa trang nhân dân,...Các nội dung khác chưa được quan tâm nên ít có chuyển biến như sản xuất, văn hóa, xã hội, thể dục thể thao, thậm chí một số nội dung có thể trở thành nguy cơ nếu không được quan tâm, như ô nhiễm môi trường và tệ nạn xã hội ở nông thôn.

Với thực trạng đó, có thể nói rằng một bộ phận cán bộ trong tỉnh đã nhầm lẫn về mục tiêu, xem mục tiêu của Chương trình xây dựng nông thôn mới là Bộ tiêu chí, nhất là các tiêu chí về cơ sở hạ tầng thay vì mục tiêu cuối cùng của chương trình là nâng cao đời sống vạt chất và tinh thần của người dân nông thôn.

Bên cạnh đó, trong cán bộ lãnh đạo ở một số xã của nhóm 17 xã đã xuất hiện tư tưởng cho rằng để đạt được mục tiêu về số xã đạt tiêu chí nông thôn mới vào năm 2015 để bảo đảm ”thành tích” nên tỉnh buộc phải đầu tư cho xã mình, từ đó tạo áp lực và trông chờ từ nguồn hỗ trợ đầu tư của tỉnh và huyện thay vì phải có sự nổ lực của địa phương.

Nội dung quan trọng, có tính chất quyết định đối với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn chưa có chuyển biến lớn. Các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất của Chương trình thực hiện trong 3 năm qua chủ yếu là hỗ trợ thực hiện các mô hình phát triển sản xuất tương tự như thực hiện chương trình khuyến nông. Mô hình thực hiện nhiều nhưng tác động đến phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn chưa rõ nét. Đối tượng hưởng lợi còn ít, tác động ”làm mồi”, ”kích cầu” để người dân phát triển sản xuất chưa được như mong muốn.

3. Huy động nguồn lực để thực hiện chương trình chưa đa dạng

Nguồn lực đầu tư cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh trong 3 năm qua chủ yếu chỉ mới từ ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh và huyện. Nguồn lực huy động trong dân, cộng đồng và doanh nghiệp còn rất hạn chế. Phương châm thực hiện chương trình là ”Dân làm, Nhà nước hỗ trợ” chưa thực hiện được.

Việc lồng ghép các chương trình, dự án khác vào nông thôn với xây dựng nông thôn mới chưa thực hiện được. Do vậy, tổng nguồn lực đầu tư vào nông thôn trong thời gian qua gắn với nông thôn mới là chưa phù hợp với mục tiêu nên kết quả đem lại không cao.

4. Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong thời gian qua chỉ mới tập trung vào ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, song thời gian qua nhiệm vụ này phần lớn chỉ tập trung vào ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn; các sở ngành, đoàn thể có liên quan chưa thực sự vào cuộc, thiếu kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn cũng như lồng ghép nguồn lực của ngành mình cho xây dựng nông thôn mới.

Trên đây là một số tồn tại và cũng là những vấn đề đang đặt ra đối với quá trình tổ chức chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian tới cần được quan tâm giải quyết./.

 Lê Văn Dương                                                             

 

Tin đã đưa


Phim tư liệu
Nhà máy lọc dầu Dung Quất Quảng Ngãi
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website này như thế nào?

Đẹp  200%
Bình thường  100%
Xấu  100%

Bản quyền © 2014 thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Dương Văn Tô - Trưởng ban Biên tập Cổng TTĐT Sở