Liên kết website

Thống kê truy cập

Đến cuối năm 2018 tỉnh Quảng Ngãi có 123 hồ chứa nước thủy lợi được đưa vào sử dụng, cơ bản giải quyết nhu cầu cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và các ngành kinh tế khác. Năng suất cây trồng ngày càng tăng, đời sống nhân dân được cải thiện, góp phần quan trọng thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Tuy nhiên, phần lớn các hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh được xây dựng từ năm 1989 trở về trước (83 hồ chứa), đầu tư không đồng bộ và chủ yếu thi công bằng thủ công, sau nhiều năm khai thác và chịu tác động của mưa, lũ nên nhiều công trình bị xuống cấp, hư hỏng; công tác duy tu, sửa chữa thường xuyên chưa đảm bảo do thiếu kinh phí nên không duy trì được năng lực theo thiết kế ban đầu. Mặt khác, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thiên tai ngày càng phức tạp, khó lường và sự xuống cấp theo thời gian tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến mất an toàn đập, hồ chứa nước. Vừa qua, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Đề án số 6477/ĐA-UBND ngày 23/10/2018 nâng cao năng lực quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi.

Nội dung và giải pháp thực hiện của Đề án là: Hoàn thiện và thực thi có hiệu quả các quy định về quản lý an toàn đập, hồ chức nước; từng bước hiện đại hóa công tác vận hành, khai thác đập, hồ chứa nước lớn, tiến đến vận hành theo thời gian thực; đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thủy lợi và vùng hạ du; ứng dụng khoa học công nghệ và hoàn thiện tổ chức bộ máy, đào tạo, nâng cao năng lực.
 
Kinh phí thực hiện Đề án khoảng 450 tỷ đồng; trong đó: Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước là 300 tỷ đồng; tăng cường năng lực quản lý: 80 tỷ đồng và kinh phí bảo trì khoảng 70 tỷ. Nguồn vốn thực hiện: Vốn ngân sách Trung ương, vốn vay ODA và các nguồn vốn hợp pháp khác./.
 
Nguyễn Danh

Tin đã đưaBản quyền © 2014 thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Dương Văn Tô - Tổ Trưởng Tổ Thông tin