Liên kết website

Thống kê truy cập

​Bảng tổng hợp kết quả xử lý vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019. KET LUAN THANH TRA.pdfKET LUAN THANH TRA.pdf

Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất, vụ Đông Xuân 2018-2019. 511.KL-SNNPTNT.pdf511.KL-SNNPTNT.pdf

​Ngày 18/02/2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 83/QĐ-SNNPTNT về việc Điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2019. Nội dung Quyết định như sau: 83.QĐ-SNNPTNT.pdf83.QĐ-SNNPTNT.pdf

 

​Ngày 17/12/2018, Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Ngãi đã ban hành Kế hoạch thanh tra năm 2019 của ngành, cụ thể nội dung Kế hoạch như sau: 1064.QD-SNNPTNT.pdf1064.QD-SNNPTNT.pdf

Nguồn: Thanh tra Sở.

 

Bảng Tổng hợp các tổ chức, cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính 6 tháng cuối năm 2018 thuộc lĩnh vực Trồng trọt và BVTV

​Báo cáo tình hình xử lý vi phạm hành chính thanh tra chuyên ngành 9 tháng đầu năm 2018

Kết luận Thanh tra chuyên ngành "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2018 trên địa bàn tỉnh. 2452.KL-SNNPTNT.pdf2452.KL-SNNPTNT.pdf

Thực hiện Quyết định số 187/QĐ-SNNPTNT ngày 14/5/2018 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT về việc  Thanh tra "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2018 trên địa bàn tỉnh về Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh, trong lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản, thuốc thú y, thú y thủy sản, trang trại chăn nuôi, sơ chế, chế biến thực phẩm, rau, thịt, cá tôm, thủy sản.

Thực hiện Công văn số 3146/BNN-QLCL ngày 26/4/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT; Công văn số 2509/UBND-NNTN ngày 8/5/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra các cơ sở sản xuất, chế biến cà phê trên địa bàn tỉnh; Sở Nông nghiệp báo cáo kết quả, cụ thể như sau: 2077.BC-SNNPTNT.pdf2077.BC-SNNPTNT.pdf

Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật các quy định về an toàn thực phẩm đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất chế biến cà phê trên địa bàn tỉnh. 2074.KL-SNNPTNT.pdf2074.KL-SNNPTNT.pdf


TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày tháng

NgàyTháng Năm

Bản quyền © 2014 thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Dương Văn Tô - Tổ Trưởng Tổ Thông tin