Liên kết website

Thống kê truy cập

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Quyết định số 575/QĐ-UBND ngày 25/4/2019 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Hỗ trợ đầu tư trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn; hỗ trợ, khuyến khích trồng cây gỗ nguy cấp, quý, hiếm trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

Theo đó, trong 2 năm (2019 – 2020) Dự án hỗ trợ chuyển hóa rừng trồng nguyên liệu gỗ nhỏ sang rừng trồng gỗ lớn với diện tích 507ha (năm 2019 là 253,5ha, năm 2020 là 253,5ha).
 
Thực hiện quy trình tỉa thưa điều chỉnh mật độ, kéo dài thời gian nuôi dưỡng rừng để cung cấp nguyên liệu gỗ lớn, rừng trồng sẽ được khai thác sau 10 năm tuổi đối với cây mọc nhanh.
 

Dự án hỗ trợ kinh phí thực hiện các biện pháp kỹ thuật lâm sinh chuyển hóa rừng 5 triệu đồng/ha, hỗ trợ tiền bảo vệ rừng 300 ngàn đồng/ha/năm trong thời kỳ chuyển hóa.

Hỗ trợ trồng cây phân tán là cây gỗ nguy cấp, quý, hiếm với quy mô 70 ngàn cây (năm 2019: 35 ngàn cây, năm 2020: 35 ngàn cây). Với mức hỗ trợ 40 ngàn đồng/cây, sử dụng 10% số tiền hỗ trợ để chuẩn bị cây giống theo kế hoạch năm, cấp đủ số tiền còn lại sau khi nghiệm thu cây trồng.
 
Chủ rừng trồng được vay bình quân 15 triệu đồng/ha với lãi suất bình quân 10%/năm, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 8,8%/năm, chủ rừng chịu 1,2%/năm.
 
Địa điểm thực hiện Dự án trên địa bàn 10 huyện của tỉnh: Sơn Hà, Ba Tơ, Đức Phổ, Mộ Đức, Trà Bồng, Bình Sơn, Sơn Tịnh, Nghĩa Hành, Tư Nghĩa và Sơn Tây. Tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 7,8 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách tỉnh và giao cho Sở Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư.

Phong Phúc

Tin đã đưaBản quyền © 2014 thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Dương Văn Tô - Tổ Trưởng Tổ Thông tin