Liên kết website

Thống kê truy cập

Tài liệu ISO 9001:2008
Phân loại
Chọn lĩnh vực
Từ khóa
Tổng số: 449 văn bản.
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 449/QĐ-SNNPTNT 03/09/2019 Quyết định Ban hành Kế hoạch đối thoại với người dân, doanh nghiệp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2019.
2 1078/QĐ-UBND 01/08/2019 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi
3 36/2018/QĐ-UBND 21/11/2018 Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
4 603/QĐ-SNNPTNT 06/11/2018 Quyết định Ban hành Quy chế Thi đua- Khen thưởng
5 1715/QĐ-UBND 15/10/2018 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; Danh mục thủ tục hành chính được thay thế; Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT.
6 381/QĐ-SNNPTNT 25/07/2018 Quyết định về việc thành lập Đoàn đánh giá nội bộ TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại cơ quan Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi.
7 373/QĐ-SNNPTNT 20/07/2018 Quyết định về việc thành lập Tổ Cứu hỏa của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
8 346/QĐ-SNNPTNT 12/07/2018 Quyết định về việc Thành lập Tổ Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
9 317/QĐ-SNNPTNT 28/06/2018 Quyết định về việc đưa ra khỏi quy hoạch chức danh lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở giai đoạn 2016-2021 và giai đoạn 2021-2026.
10 318/QĐ-SNNPTNT 28/06/2018 Quyết định về việc bổ sung quy hoạch chức danh lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở giai đoạn 2016-2021 và giai đoạn 2021-2026.
11 312/QĐ-SNNPTNT 27/06/2018 Quyết định kiện toàn Đội phòng cháy và chữa cháy tại chỗ Khối Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi.
12 314/QĐ-SNNPTNT 27/06/2018 Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ huy phòng cháy và chữa cháy Khu vực đường 182 Hùng Vương, TP Quảng Ngãi.
13 302/QĐ-SNNPTNT 26/06/2018 Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
14 299/QĐ-SNNPTNT 25/06/2018 Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2018-2020.
15 262/QĐ-SNNPTNT 11/06/2018 Quyết định Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.
Trang 1/30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
Bản quyền © 2014 thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Dương Văn Tô - Tổ Trưởng Tổ Thông tin