Liên kết website

Thống kê truy cập

Văn bản pháp quy
Chọn lĩnh vực
Phân loại
Từ khóa
Tổng số: 59 văn bản.
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 114/2018/NĐ-CP 04/09/2018 Nghị định về Quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.
2 109/2018/NĐ-CP 29/08/2018 Nghị định Nông nghiệp hữu cơ.
3 22/2018/QĐ-UBND 20/08/2018 Quyết định Quy định phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
4 107/2018/NĐ-CP 15/08/2018 Nghị định về kinh doanh xuất khẩu gạo.
5 18/2018/QĐ-UBND 15/08/2018 Quyết định Ban hành Quy định mức chi, mức hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020.
6 28/2018/QĐ-TTg 12/07/2018 Quyết định về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.
7 98/2018/NĐ-CP 05/07/2018 Nghị định về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.
8 06/2018/TT-BNNPTNT 21/06/2018 Thông tư Sửa đổi Thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/9/2012 của Bộ NN&PTNT Quy định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt.
9 15/2018/QĐ-UBND 05/06/2018 Quyết định Quy định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
10 83/2018/NĐ-CP 24/05/2018 Nghị định về khuyến nông.
11 58/2018/NĐ-CP 18/04/2018 Nghị định về bảo hiểm nông nghiệp.
12 57/2018/NĐ-CP 17/04/2018 Nghị định về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.
13 52/2018/NĐ-CP 12/04/2018 Nghị định về phát triển ngành nghề nông thôn.
14 14/2018/TT-BTC 07/02/2018 Thông tư sửa đổi Thông tư 207/2016/TT-BTC về phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp.
15 15/2018/NĐ-CP 02/02/2018 Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều Luật an toàn thực phẩm.
16 02/2018/TT-BNNPTNT 31/01/2018 Thông tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư 50/2015/TT-BNNPTNT, Thông tư 25/2013/TT-BNNPTNT, Thông tư 02/2006/TT-BTS, Thông tư 62/2008/TT-BNN và Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT.
17 05/2018/QĐ-UBND 23/01/2018 Quyết định Bổ sung, điều chỉnh Bảng giá đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2015 – 2019) ban hành kèm theo Quyết định số 67/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.
18 04/2018/QĐ-UBND 22/01/2018 Về việc bãi bỏ Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 14/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Quảng Ngãi.
19 50/2017/QĐ-TTg 31/12/2017 Quyết định Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị.
20 152/2017/NĐ-CP 27/12/2017 Nghị định Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp.
Trang 1/3 1 2 3 > >> 
Bản quyền © 2014 thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Dương Văn Tô - Tổ Trưởng Tổ Thông tin