Liên kết website

Thống kê truy cập

Văn bản pháp quy
Chọn lĩnh vực
Phân loại
Từ khóa
Tổng số: 29 văn bản.
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 23/2017/TT-BNNPTNT 15/11/2017 Thông tư Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.
2 26/2017/TT-BNNPTBNT 15/11/2017 Thông tư Quy định theo dõi diễn biến rừng và đất quy hoạch phát triển rừng.
3 20/2017/TT-BNNPTNT 10/11/2017 Thông tư Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ về việc quản lý thức ăn chăn nuôi.
4 64/2017/QĐ-UBND 25/09/2017 Ban hành Qđịnh về cơ chế, chính sách bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng, trồng rừng, phát triển lâm sản ngoài gỗ theo NĐ số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ tại các xã có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn (khu vực II và III) gđ 2015-2020.
5 108/2017/NĐ-CP 20/09/2017 Nghị định về quản lý phân bón
6 60/2017/QĐ-UBND 08/09/2017 Ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi thuộc Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi quản lý.
7 58/2017/QĐ-UBND 01/09/2017 Quyết định Quy định chính sách hỗ trợ để chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng các loại cây hàng năm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
8 49/2017/QĐ-UBND 18/08/2017 Ban hành Quy định mật độ và đơn giá cây trồng để thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
9 65/2017/NĐ-CP 19/05/2017 Nghị định về Chính sách đặc thù về giống, vốn và công nghệ trong phát triển nuôi trồng, khai thác dược liệu.
10 33/2017/QĐ-UBND 12/05/2017 Quyết định về việc sửa đổi một số nội dung Điều 1 Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án Kiên cố hóa kênh mương thủy lợi gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh, giai đoạn 2016-2020.
11 31/2017/QĐ-UBND 11/05/2017 Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số nội dung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn cấp xã và khen thưởng công trình phúc lợi cho huyện, xã đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ở tỉnh.
12 27/2017/QĐ-UBND 09/05/2017 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
13 39/2017/NĐ-CP 04/04/2017 Nghị định về Quản lý thức ăn chăn nuôi thủy sản.
14 05/2017/TT-BNNPTNT 01/03/2017 Thông tư Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
15 02/2017/NĐ-CP 25/02/2017 Nghị định về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh
16 50/2016/QĐ-UBND 15/09/2016 Quyết định Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích thực hiện chủ trương “dồn điền đổi thửa” đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016-2020
17 46/2016/QĐ-UBND 09/09/2016 Quyết định về việc phê duyệt Đề án Kiên cố hóa kênh mương thủy lợi gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016-2020.
18 19/2016/TT-BNNPTNT 27/06/2016 Thông tư Hướng dẫn chi tiết Điều 4 Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 về quản lý sử dụng đất trồng lúa
19 13/2016/TT-BNNPTNT 02/06/2016 Thông tư Quy định về quản lý thuốc thú y
20 09/2016/TT-BNNPTNT 01/06/2016 Thông tư Quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y
Trang 1/2 1 2 > >> 
Bản quyền © 2014 thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Dương Văn Tô - Tổ Trưởng Tổ Thông tin