Liên kết website

Thống kê truy cập

Văn bản pháp quy
Chọn lĩnh vực
Phân loại
Từ khóa
Tổng số: 32 văn bản.
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1160/QĐ-UBND 15/07/2015 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi
2 568/QĐ-UBND 24/04/2015 Về việc phê duyệt Đề án Chi trả dịch vụ môi trường rừng lưu vực Thủy điện Nước Trong, thuộc các huyện: Tây Trà, Trà Bồng, Sơn Hà tỉnh Quảng Ngãi
3 569/QĐ-UBND 24/04/2015 Về việc phê duyệt Đề án Chi trả dịch vụ môi trường rừng lưu vực Thủy điện Cà Đú, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
4 571/QĐ-UBND 24/04/2015 Về việc phê duyệt Đề án Chi trả dịch vụ môi trường rừng lưu vực Thủy điện Sông Riềng, huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi
5 572/QĐ-UBND 24/04/2015 Về việc phê duyệt Đề án Chi trả dịch vụ môi trường rừng lưu vực Thủy điện Hà Nang, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
6 577/QĐ-UBND 24/04/2015 Về việc phê duyệt Đề án Chi trả dịch vụ môi trường rừng lưu vực Thủy điện Định Bình, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
7 578/QĐ-UBND 24/04/2015 Về việc phê duyệt Đề án Chi trả dịch vụ môi trường rừng lưu vực Thủy điện Đakđrinh, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi
8 434/QĐ-BNN-CN 02/03/2015 ​Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính, được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
9 254/BTP-KSTT 02/03/2015 Kế hoạch đơn giản hóa TTHC trọng tâm năm 2015
10 418/QĐ-SNN&PTNT 21/08/2013 Quyết định về việc ban hành Bộ tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi
11 04/2013/TT-BNV 16/04/2013 Thông tư hướng dẫn xây dựng quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức
12 16/2013/NĐ-CP 06/02/2013 Nghị định về rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật
13 01/2013/NĐ-CP 03/01/2013 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật lưu trữ
14 10/2012/TT-BNV 14/12/2012 Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật xử lý tài liệu hết giá trị
15 07/2012/TT-BNV 22/11/2012 Thông tư hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan
16 820/QĐ-SNN&PTNT 14/11/2012 Quyết định Ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng
17 15/2011/TT-BNV 11/11/2011 Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật Vệ sinh kho bảo quản tài liệu lưu trữ và Vệ sinh tài liệu lưu trữ nền giấy
18 21/2011/QĐ-UBND 04/11/2011 Quyết định Ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng
19 63/2011/TT-BNNPTNT 30/09/2011 Thông tư hướng dẫn công tác thi đua và khen thưởng trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
20 1379/QĐ-UBND 15/09/2011 QĐ v/v ban hành Q/chế hoạt động của Hội đồng KH, sáng kiến tỉnh để xét duyệt công nhận sáng kiến,g/pháp công tác,đề tài ng/cứu cấp tỉnh khi xem xét tặng danh hiệu "CSTĐ cấp tỉnh" và đề nghị Thủ tướng Chính phủ phong tặng danh hiệu"CSTĐ toàn quốc"
Trang 1/2 1 2 > >> 
Bản quyền © 2014 thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Dương Văn Tô - Tổ Trưởng Tổ Thông tin