Liên kết website

Thống kê truy cập

Văn bản pháp quy
Chọn lĩnh vực
Phân loại
Từ khóa
Tổng số: 41 văn bản.
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 14/2018/TT-BTC 07/02/2018 Thông tư sửa đổi Thông tư 207/2016/TT-BTC về phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp.
2 15/2018/NĐ-CP 02/02/2018 Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều Luật an toàn thực phẩm.
3 05/2018/QĐ-UBND 23/01/2018 Quyết định Bổ sung, điều chỉnh Bảng giá đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2015 – 2019) ban hành kèm theo Quyết định số 67/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.
4 04/2018/QĐ-UBND 22/01/2018 Về việc bãi bỏ Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 14/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Quảng Ngãi.
5 152/2017/NĐ-CP 27/12/2017 Nghị định Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp.
6 81/2017/QĐ-UBND 25/12/2017 Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
7 79/2017/QĐ-UBND 12/12/2017 Quyết định ban hành Quy định trình tự, thủ tục khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
8 23/2017/TT-BNNPTNT 15/11/2017 Thông tư Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.
9 26/2017/TT-BNNPTBNT 15/11/2017 Thông tư Quy định theo dõi diễn biến rừng và đất quy hoạch phát triển rừng.
10 20/2017/TT-BNNPTNT 10/11/2017 Thông tư Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ về việc quản lý thức ăn chăn nuôi.
11 64/2017/QĐ-UBND 25/09/2017 Ban hành Qđịnh về cơ chế, chính sách bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng, trồng rừng, phát triển lâm sản ngoài gỗ theo NĐ số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ tại các xã có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn (khu vực II và III) gđ 2015-2020.
12 108/2017/NĐ-CP 20/09/2017 Nghị định về quản lý phân bón
13 60/2017/QĐ-UBND 08/09/2017 Ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi thuộc Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi quản lý.
14 58/2017/QĐ-UBND 01/09/2017 Quyết định Quy định chính sách hỗ trợ để chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng các loại cây hàng năm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
15 49/2017/QĐ-UBND 18/08/2017 Ban hành Quy định mật độ và đơn giá cây trồng để thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
16 85/2017/TT-BTC 15/08/2017 Thông tư quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước theo niên độ ngân sách hằng năm.
17 65/2017/NĐ-CP 19/05/2017 Nghị định về Chính sách đặc thù về giống, vốn và công nghệ trong phát triển nuôi trồng, khai thác dược liệu.
18 33/2017/QĐ-UBND 12/05/2017 Quyết định về việc sửa đổi một số nội dung Điều 1 Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án Kiên cố hóa kênh mương thủy lợi gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh, giai đoạn 2016-2020.
19 43/2017/TT-BTC 12/05/2017 Thông tư Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.
20 31/2017/QĐ-UBND 11/05/2017 Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số nội dung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn cấp xã và khen thưởng công trình phúc lợi cho huyện, xã đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ở tỉnh.
Trang 1/3 1 2 3 > >> 
Bản quyền © 2014 thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Dương Văn Tô - Tổ Trưởng Tổ Thông tin